Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


JAN ANTONÍN VENUTO A JEHO DÍLO*

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
8. 9. - 21. 10. 2018

Mezinárodní výstavní projekt pod pracovním názvem Jan Antonín Venuto připravený Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, v kooperaci s Rakouskou národní knihovnou by měl být prvním zpřístupněním Venutova krajinářského a vedutistického díla na území České republiky a jeho zařazením do kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století.

Celý projekt je rozdělen do tří částí. První z nich je výstava konvolutu vybraných originálních děl J. A. Venuta uchovávaných v Österreichische Nationalbilbiothek ve Vídni, který bude doplněn o díla téhož autora deponovaná ve sbírkách v ČR a zařazen do v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století. Výstava bude realizována v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v termínu 8. 9. – 21. 10. 2018. Druhou nedílnou součástí projektu je vydání dvojjazyčné česko-německé publikace věnované Venutovu životu a dílu. Třetí - poslední částí je putovní výstava reprodukcí souboru  Venutových vedut v ČR a Rakousku ze sbírek Österreichische Nationalbibliothek.Vydáno: 25.09.2018