Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Culturenet - nové zprávy

 

Aktuality webu Culturenet.cz č. 43/2018 – více informací:  www.culturenet.cz

Příležitosti

Sieťovanie - multižánrový Open Call 2018 pre umelcov do 35 rokov veku

www.trakt.sk, 21. listopadu 2018

TRAKT vyhlasuje prvé kolo otvorenej výzvy pre digitálne diela z kurátorského cyklu Sieťovanie na rok 2018.

Gruzínské Národní muzeum hledá partnery pro projekt digitálních inovací

www.kreativnievropa.cz, 20. listopadu 2018

Gruzínské Národní muzeum hledá galerie, muzea a podobné instituce pro projekt digitálních inovací v kulturním dědictví. Projekt se bude zabývat získáváním znalostí a zkušeností v různých oborech digitální komunikace, sdílení a využití kulturního dědictví v muzeích.

Voluntary Arts (IRL) hledá partnery pro projekt Cultural Commons

www.kreativnievropa.cz, 20. listopadu 2018

Voluntary Arts Ireland hledá umělecké organizace, univerzity, obecní úřady a jiné organizace, pro svůj projekt Cultural Commons. Cílem projektu je prozkoumat různé přístupy, které mohou v místních kulturních ekosystémech podporovat kulturní život a poskytovat alternativu k podpoře, kterou kultuře poskytuje stát a svobodný trh. Oblastmi projektu jsou například: nové modely financování a finanční podpory, nové způsoby řízení a obchodní modely podporující spolupráci v tvorbě nebo společná digitální a online kultura.

FJS (RS) hledá partnery pro projekt o společné historii Evropy

www.kreativnievropa.cz, 20. listopadu 2018

Srbská Nadace Jeleny Šantić (FJS) hledá soukromé společnosti, které se zabývají tvorbou digitálního obsahu a veřejné instituce, jako jsou galerie nebo muzea, pro kulturní projekt. Cílem projektu je přispět k porozumění společné evropské historie a dopadu občanských hnutí v procesu sbližování a udržování míru.

Byli otevřeny přihlášky do programu BECC

www.kreativnievropa.cz, 18. listopadu 2018

Byly otevřeny přihlášky do BECC pro mladé kulturní profesionály.

STRAND (RS) hledá partnery pro výzkumný projekt

www.kreativnievropa.cz, 18. listopadu 2018

Organizace STRAND (Sustainable Urban Society Association), hledá nevládní organizace zaměřené na architekturu, umění nebo módu, galerie a umělecké fakulty vysokých škol pro projekt zaměřený na inovace a kreativitu v moderní společnosti a jejich dopady na každodenní život. Projekt se zabývá zejména třemi oblastmi: umění, architektura a móda.

Divadlo Ana Monro (SI) hledá partnery pro projekt pouličního divadla

www.kreativnievropa.cz, 17. listopadu 2018

Pouliční divadlo Ana Monro hledá organizace s podobným zaměřením (pouliční divadlo, festivaly nebo podobné neformální vzdělávací události) pro projekt zaměřený na pouliční představení. Jeho cílem bude zejména vzdělávat mladé herce a předávání zkušeností mezi různými generacemi umělců.

Asociace WCSCD (RS) hledá partnery pro vzdělávací projekt o práci kurátorů

www.kreativnievropa.cz, 17. listopadu 2018

Asociace WCSCD je nezisková organizace z Bělehradu, která vede výukové programy pro začínající kurátory a zdůrazňuje význam současných přístupů k práci kurátorů a její důležitosti pro rozvoj kulturních institucí. Hledá partnery pro každoroční program workshopů, přednášek a návštěv pro kurátory, který má za cíl posílit a vzdělávat novou generaci odborníků a kurátorů.

AABH (BA) hledá partnery pro vzdělávací projekty

www.kreativnievropa.cz, 17. listopadu 2018

Asociace architektů v Bosně a Hercegovině hledá různé organizace z EU, které by měly zájem o výměnu zkušeností a vytváření společných projektů, jenž by ovlivňovaly vnímání městského prostoru veřejností. Rádi by se také podíleli na projektech vzdělávání odborníků a veřejnosti, díky kterým by se veřejnost více zapojila do tvorby rozhodnutí o svých městech.

Centrum Mansion Rakičan (SI) hledá partnery pro projekt v oblasti kulturního dědictví

www.kreativnievropa.cz, 16. listopadu 2018

Výzkumné a vzdělávací centrum Mansion Rakičan hledá partnery se zkušenostmi v oblasti památkové péče, digitalizace, udržitelného turismu a vývoje kreativních řešení v oblasti kulturního dědictví. Centrum by se rádo stalo partnerem v některé z uvedených oblastí.

Společnost Science and the World (BA) hledá partnery pro projekt popularizace vědy

www.kreativnievropa.cz, 16. listopadu 2018

Společnost Science and the World z Bosny a Hercegoviny je nevládní organizací, která se zaměřuje na aspekty propagace vědy širší veřejnosti, včetně tvorby scénářů krátkých filmů, výstav o vědě a umění, workshopů, koncertů a veřejných přednášek. Ráda by se stala partnerem v projektu s umělci a studenty umění, který by vyústil v umělecká díla, propagující spojení vědy a umění.

Asociace Hayyou’Raqs (TN) hledá partnery pro kulturní projekt

www.kreativnievropa.cz, 16. listopadu 2018

Asociace Hayyou’Raqs z Tuniska, která sdružuje profesionální i amatérské tanečníky a jejímž cílem je posílit mezinárodní výměnu mezi tuniskými umělci a zahraničím, hledá partnery pro projekt spolupráce. Hlavními cíly projektu by mělo být propojování jednotlivců i skupin, nehledě na geografické, kulturní a sociální hranice, posílení kreativity, vytvoření nových forem turismu, založených na umění a práce s publikem.

Město Khmelnytskiy (UKR) hledá partnery pro projekt Waste-to-Art

www.kreativnievropa.cz, 13. listopadu 2018

Odbor kultury a turismu městské rady města Khmelnytskyi hledá kulturní instituce, sochaře a designéry, kteří by se chtěli aktivně podílet na projektu Waste-to-Art. Cílem projektu je obnova sociálního povědomí skrze urbanistické sochařství. Projekt má rovinu doslovnou (tvorba soch ze železného šrotu) i rovinu sociokulturní (zamyšlení se nad moderními trendy jako je waste-to-energy).

Městské muzeum Pregrada (HR) hledá partnery vzdělávací projekty

www.kreativnievropa.cz, 13. listopadu 2018

Městské muzeum Pregrada hledá muzea, archeologické instituce, instituce kulturního dědictví a další, které jsou aktivní v oblastech vzdělávaní, kultury, vědy a výzkumu. Hlavním zájmem muzea je vytvářet vzdělávací programy pro děti a mladistvé a andragogické programy pro dospělé a seniory. Jedná se zejména o témata kulturního dědictví, historie, archeologie a geologie, mýtů a legend atp.

La Vénerie (BE) hledá partnery pro projekt v oblasti "společenského umění"

www.kreativnievropa.cz, 13. listopadu 2018

La Vénerie hledá partnery v oblastech vizuálního a scénického umění a kreativních workshopů, kteří jsou silně propojení s místním publikem a měli by zájem angažovat se v oblasti „společenského umění“. V projektu se dostane speciální pozornosti zejména workshopům s místní komunitou, výcviku odborníků a tvorbě a prezentaci umění.

CU (MD) hledá partnery pro městský projekt

www.kreativnievropa.cz, 11. listopadu 2018

Centre of Urbanism z Moldavska hledá partnery pro projekt v oblasti kulturního dědictví, urbanismu a architektury. Projekt se bude skládat z prohlídek města, s cílem poznat identitu místa, ve kterém žijeme – prohlídky budou primárně zaměřené na místní obyvatelstvo, ne na turisty.

ARCHIKIDZ! (UKR) hledá partnery pro kulturní projekt

www.kreativnievropa.cz, 11. listopadu 2018

Organizace ARCHIKIDZ! hledá muzea, kulturní centra, univerzity nebo soukromé společnosti pro spolupráci na projektu popularizace architektury pro děti ve formě her a vzdělávacích program. Projekt má sloužit k posílení kreativního myšlení budoucích generací pomocí popularizace architektury a urbanismu.

 

Akce

EMERGENCE. Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé dědictví/Paměť v novém kontextu

www.pq.cz, 22. listopadu 2018

Pražské Quadriennale, společně se sedmi mezinárodními partnerskými institucemi, spouští nový tříletý projekt zaměřený na sdílení současných, minulých, a nevyhnutelně také politických, kulturních odkazů.

Střed zájmu: IT přiváží manažerku festivalu Ars Electronica

Kreativní Evropa, 21. listopadu 2018

Hledání nových spojení mezi technologiemi a uměním se bude věnovat letošní ročník akce Střed zájmu: IT, který proběhne 28. 11. 2018 v pražském Centru pro architekturu a městské plánování CAMP. Hlavním hostem akce bude manažerka festivalu Ars Electronica Christl Baur.