Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Novým rektorem UMPRUM byl zvolen Jindřich Vybíral...

 


Jindřich Vybíral vystřídá po dvou funkčních obdobích stávajícího rektora prof. ak arch. Jindřicha Smetanu. Jindřich Vybíral plánuje navázat na práci svého předchůdce a kromě projektu Mikulandská chce například pokračovat v přípravě programu restaurování užitého umění, zintenzivnit spolupráci s průmyslem a dále podporovat umělecký výzkum. Mimo to by chtěl prohloubit téma internacionalizace, rozšířit mezioborovou spolupráci a zaměřit se na téma společenské odpovědnosti.

Jindřich Vybíral na Vysoké škole uměleckoprůmyslové působí již od roku 1996. V letech 1997-2003 byl prorektorem a 2011-2018 předsedou Akademického senátu. Od roku 2006 je vedoucím Katedry teorie a dějin umění.
Je členem vědecké rady Národní galerie, Národního památkového ústavu a Ostravské univerzity, členem dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, členem redakčních rad časopisu Umění a Journal of Art Historiography (Velká Británie).
Věnuje se zejména dějinám architektury 19 a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem desítek odborných knižních studií a publikací (poslední Leopold Bauer. Heretik moderní architektury, vydalo letos ve spolupráci s UMPRUM mezinárodní nakladatelství Birkhäuser).

www.umprum.cz


Vydáno: 27.11.2018