Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního umění

 

 

GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
12. 12. 2018 - 24. 3. 2019

Výstava Sonda 1 se soustředí na zrod a vývoj slovenského umění od poloviny 60. let 20. století do současnosti – v nejširším rámci tedy prezentuje vznik slovenského konceptuálního umění v letech 1964–1965, ale zároveň poukazuje na kontinuitu tohoto způsobu vizuálního myšlení v řadě dalších generací až dodnes. Základní koncept není postaven na lineárním nebo generačním řazení, ale přináší čtyři nosné obsahové bloky představující základní umělecké strategie za posledních více než padesát let.
V rámci prvního oddílu s názvem TEXTománie je představena klíčová strategie obratu světové umělecké produkce v šedesátých letech směrem k textu a později k nástupu administrativní estetiky v podmínkách socialistického státu. Július Koller radikálně nabourává dosavadní vnímání uměleckého díla a začíná vytvářet textové karty, které jsou svým významem zcela nemateriálním konstatováním holé skutečnosti – například že autor je akademickým malířem. S proměnou vnímání média se do umělecké produkce – především v tvorbě Rudolfa Sikory – dostávají také kritické apely vůči ekologickému a obecně civilizačnímu chování člověka.
Kapitola Kosmos upozorňuje na mohutnou expanzi do vesmíru a jeho promítnutí do individuálních projektů a vizí. Tak jak se posouvá radikální utopie pozdní moderny, dochází i ke změně přemýšlení o prostoru a času. Společně s vlivy kosmického rozmachu na uměleckou produkci 70. let dochází k exponování prázdna, které představuje oddíl Nulová gesta. Příkladem je komparace dvou sklenic – jedné od Júlia Kollera z 60. let 20. století a druhé od Jána Mančušky z nultých let století následujícího. Zatímco Koller vystavil sklenici (která, řečeno společně s Heideggerem, „stojí sama v sobě“) prázdnou, je Mančuškova sklenice naplněna vodou v takovém množství, které je stopou přítomného chybění a probíhajícího mizení. Jiná definice obrazu představuje novou situaci po roce 1989, kdy začíná v umělecké produkci docházet k exponování digitálních médií a nových strategií vztahování se k realitě současnosti. Nová definice obrazu samozřejmě není určována pouze technickými možnostmi nových médií, ale především škálou kritických přístupů k dynamické době posledních 30 let.
Výstava slovenského umění v časovém horizontu od 60. let do současnosti je pořádána v rámci oslav sta let od založení společného státu Slováků a Čechů. Společný příběh dvou národů zpřítomňujeme vizuální esejí tvořenou díly šesti českých umělkyň a umělců, kteří volným způsobem reflektují společnou cestu dvou středo-východoevropských národů napříč 20. stoletím a proměnami jeho světonázorových paradigmat.
Jakub Král

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
Komentované prohlídky


čt 20. 12. 2018, 17.00 Vít Havránek (historik a teoretik umění)
čt 20. 12. 2018, 18.00 křest výstavního katalogu
st 16. 1. 2019, 18.00 Lucia Gregorová Stach (vedoucí kurátorka sbírky
moderního a současného umění ve Slovenské národní galerii)
út 12. 2. 2019, 18.00 Pavla Sceranková (vystavující umělkyně), Vladimír Beskid (kurátor)
čt 28. 2. 2019, 18.00 Monogramista T. D, Jaro Varga (vystavující umělci)

Přednášky
Koncertní sál, Dům U Kamenného zvonu

út 22. 1. 2019, 18.00 Rudolf Sikora (vystavující umělec):
Kosmologicko-ekologické poznámky
út 5. 3. 2019, 18.00 László Beke (kurátor a historik umění): Česko-maďarské vztahy na poli umění v 60. a 70. letech
st 27. 3. 2019, 18.00 Kathrin Rhomberg (kurátorka a ředitelka, The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation): Středoevropské konceptuální umění a sbírka Kontakt


Sobotní výtvarné workshopy
so 16. 3. 2019, 13.00–18.00 Jiné dimenze, Dům U Kamenného zvonu
so 30. 3. 2019, 13.00–18.00 Sdělení nulového gesta, Dům U Kamenného zvonu
Během programů se necháme inspirovat prezentovanou tvorbou jednotlivých autorů. Díky obrovské šíři tohoto inspiračního zdroje budeme realizovat řadu výtvarných experimentů, propojujících jazykový a obrazový systém ve vizuální sdělení. Využijeme široké spektrum výtvarných technik a přístupů – od kresby, malby, koláže a prostorové tvorby až k editaci textů, reinterpretaci map a zapojení nových médií a digitálních obrazů. Ve výtvarných workshopech se postupně budeme zabývat čtyřmi tematickými okruhy výstavy. Účastníci budou moci skrze vlastní tvorbu proniknout do specifičnosti konceptuálního a postkonceptuálního umění a uvědomit si tak hodnotu převahy obsahové stránky nad estetickou.
Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.
Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
čt 10. 1. 2019, 15.00–18.00 Autorská kniha I, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
čt 7. 2. 2019, 15.00–18.00 Autorská kniha II, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
pá 8. 2. 2019, 15.00–18.00 Autorská kniha III, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
čt 14. 2. 2019, 15.00–18.00 Textové formy v obraze I, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
pá 15. 2. 2019, 15.00–18.00 Textové formy v obraze II, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Prostřednictvím interaktivních workshopů budeme zkoumat díla autorů a jeden ze základních výtvarných jazyků konceptuální tvorby: práci s textem, jeho významem i vizualitou. Výtvarné dílny budou rozděleny do dvou oblastí a dotknou se tématu překrývání soukromé a veřejné hranice. Během prvního tvůrčího experimentu vytvoříme autorské knihy, které se stanou intimním prostorem každého účastníka dílny. Zde mohou krystalizovat nejrůznější témata (příběh, poezie, paměť, archiv, sbírka), výtvarné postupy (kresba, malba, tisk, perforace, koláž) nebo zde může účastník workshopu najít prostor pro tvorbu vlastního jazykového a obrazového systému. V druhé fázi budeme řešit velkorysé realizace pomocí média malby, kde uplatníme jednotlivá slova, citáty nebo fragmenty textu. Tyto projekty budou demonstrovat komunikaci účastníků s veřejným prostorem.
Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418Vydáno: 14.12.2018