Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Připomínáme: Exlibris z mezinárodní soutěže k 37. kongresu FISAE

 

Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce, náměstí Míru 37
8. 12. 2018 – 11. 1. 2019

V městské galerii Týn nad Vltavou prezentujeme výběr exlibris, které byly zaslané do soutěže konané k 37. kongresu FISAE uspořádanému koncem tohoto léta v Praze. Soutěž uspořádal Spolek sběratelů a přátel exlibris, jehož 100. výročí jsme si připomněli již v rámci Vltavotýnského symposia drobné grafiky a letní výstavy. Soutěž obeslalo 694 umělců ze 49 zemí. Porota tak posuzovala celkem 1591 exlibris. Na výstavu bylo nakonec nominováno 232 autorů, přičemž výstavní soubor tvoří 382 grafických listů. V Týně nad Vltavou prezentujeme oceněné práce a výběr z autorů nominovaných na výstavu.  Paralelně probíhá výstava v třeboňském Domě Štěpánka Netolického, kde je možno shlédnout také ostatní nominované grafiky (výstava v Třeboni potrvá do 24. 2. 2019). 

Celkově bylo uděleno 5 cen. Hlavní cena soutěže GRAND PRIX, čtyři ceny SSPE a celkem 10 čestných uznání. Po dokončení práce jsme se všichni shodli, že se nám podařilo vybrat
na výstavu opravdu reprezentativní soubor exlibris, který ukáže to nejlepší ze současné světové exlibrisové tvorby. Jsem moc rád, že mezi oceněnými autory jsou zástupci mnoha států, od Japonska, Ruska, Ukrajiny, přes Lotyšsko, Čínu, Bulharsko, Bělorusko, Slovensko a Českou republiku
.“ (Martin Manojlín, ředitel výstavy)

Porota:
Jiří Brázda, grafik, předseda
Vladimír Suchánek, grafik
Rumjana Dačeva, teoretik umění
Karel Žižkovský, teoretik umění
Martin Manojlín, grafik
Miroslav Petřík, grafik

Exlibris
Slovo Ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Z tohoto slovního spojení vzniklo označení exlibris neboli sběratelský nebo užitkový grafický lístek vlepovaný přímo do knihy, jehož účelem bylo označit, komu výtisk patří nebo z jaké knihovny pochází. Většinou obsahoval jméno, erb, či monogram majitele, buď samostatně, nebo ve spojení se slovy Ex libris, rodovým heslem či jiným textem. Dnešní exlibris – knižní značka – je svébytné umělecké dílo, které je vytvořeno grafickou technikou. Formálně obsahuje grafický motiv a tzv. legendu, tedy nápis Ex libris a jméno vlastníka. Některé současné exlibris však již písemné označení mají vlivem většího důrazu na individualitu tvůrce potlačeno či zkráceno do iniciál.

Spolek sběratelů a přátel exlibris (SSPE)
Spolek letos slaví 100. výročí od svého založení. Původně Československý spolek sběratelů a přátel exlibris byl založen 16. 11. 1918. Jeho členové se zajímají o výtvarné umění, grafiku a krásnou knihu, usilují o rozvoj umění exlibris a obzvlášť českého exlibris. Vytvářejí sbírky a prostřednictvím spolku navazují a udržují kontakty mezi sebou i se sběrateli po celém světě. Spolek vydává vlastní časopis s názvem Knižní značka, publikuje soupisy a soubory knižních značek a jiné informační a odborné publikace, pořádá sjezdy a společná setkání.


Fédération Internationale des Sociétés d´Amateurs d´ex-libris (FISAE)
Ve volném překladu Mezinárodní federace exlibristických společností, popř. Světová organizace národních spolků sdružujících exlibristy. Každé dva roky se konají kongresy, v jejichž pořádání se členské země střídají a souběžně s tím se ujímají předsednictví.

Doprovodný program
14. 12. 2018 Vánoční superkuchyňka
4. a 11. 1. 2019 Výtvarná kuchyňka
10. 1. 2019 ZOOM na exlibris-komentovaná prohlídka výstavy

Petra Herotová


Vydáno: 04.01.2019