Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

 

 

Dům umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava
23. 1. – 24. 3. 2019

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí se záměrem vytvořit soubor středoevropského umění.
Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním ze znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem o malbu ve všech polohách tohoto média. Na výstavě jsou zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.

Záštitu nad výstavou převzal Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, a Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy.

Koncepce, výběr a uspořádání výstavy: Richard Adam, Yvona Ferencová

Obr.: André Butzer, Cola-Tod N, 2007, olej, plátno, 230 × 190 cm, Adam Gallery


Vydáno: 15.01.2019