Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Jan Měřička: Neklid davu

 

 

Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec
17. ledna - 21. dubna 2019

Leden přináší nový rok a letos také počátek výstavy známého libereckého grafika Jana Měřičky, kterého ale již řadu let sledujeme v souřadnicích celorepublikové grafické scény. Pro dobu zahájení jeho rozsáhlé výstavy jsme jako dílo měsíce cíleně vybrali jeden z jeho tisků z široké kolekce prací, kterou liberecká galerie opatruje. Opticky i významově se tak propojí oba sály, v nichž autor představuje svoje nejnovější práce.

Grafický list Otisk civilizace zastupuje formálně i obsahově autorovu typickou práci z období kolem roku 2000. Na konci 90. let Jan Měřička zaujal svými experimentálními kombinacemi technik na ručním papíře. Obsahově mu byla blízká abstraktní témata jako paměť, otisky doby, osud civilizace. Pro teoretiky a kurátory byla tehdy jeho práce zjevením a právě za rok 2000 obdržel nejvyšší ocenění, které lze za grafické celoživotní dílo v České republice obdržet. Jan Měřička se v relativně mladém věku stal laureátem Ceny Vladimíra Boudníka.

Grafik, který začínal jako autodidakt s vysokoškolským titulem ze zdánlivě zcela odlišného oboru farmacie, přesvědčivě dokázal spojit sílu grafického výrazu s existenciálním poselstvím. Možná právě v jeho původním oboru můžeme hledat sklony k experimentování, které bezezbytku rozvinul v grafické tvorbě. Sterilní prostředí laboratoře mu blízké nebylo, ale „alchymie“ při vzniku nových substancí ano. Kolem roku 2000 neexperimentoval však jen s perforací a otisky, jako razítka používal např. polystyrenové obaly, ale také s jeho nosičem, papírem. V libereckém Fokusu si vlastnoručně vyráběl papír ze surové bavlny. Kombinací použitého podkladu a experimentálních postupů a hlubotiskového leptu dospěl k působivému estetickému výsledku.

Tvorba z let kolem roku 2000 je těsně spjatá s Andělskou Horou u Chrastavy. Ve zdejším odsvěceném kostele si zřídil ateliér, který mu poskytoval dostatek prostoru pro jeho experimentální tvorbu, která začala dosahovat čím dál větších rozměrů. Zároveň díky nabídce na ilustrování knihy Jaromíra Typlta se začal zajímat o autorskou knihu, resp. díky jeho ilustracím se stal z Typltovy knihy umělecký objekt a Jana Měřičku podnítil k práci v novém médiu autorské knihy. Toto plodné a umělecky šťastné období je spojené s další aktivitou, jíž je pořádání mezinárodních sympozií zaměřených na autorskou knihu, volnou grafiku včetně konceptuálních přístupů a experimentální grafiku v kostele v Andělské Hoře v letech 1999–2004 s názvem Hraniční prostor – Grenzraum. Jan Měřička poskytl „svůj“ kostel jako provizorní výstavní síň. V posledních etech na tuto zkušenost navázal a v tom samém kostele Panny Marie Sněžné provozuje Galerii 50°47’55.9“N.

Na právě začínající výstavě můžete vidět tvůrčí vývoj, jímž Jan Měřička prošel za posledních téměř 20 let.

Markéta Kroupová

Obr.: Jan Měřička, Otisk civilizace, 2000, kombinovaná technika, ruční papír 1 250 × 920 mm
          


Vydáno: 15.01.2019