Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


TEREZA SMETANOVÁ : NETUŠENÁ MÍSTA

 

 

Dům umění v Opavě
18. 1. - 10. 3. 2019

Svou tvorbu v intimních prostorách oratoře dnes představuje ostravská výtvarnice a pedagožka Tereza Smetanová (*1979), absolventka oboru Propagační výtvarnictví na ostravské UMPRUM (1998) a Ateliéru volné a užité grafiky prof. Eduarda Ovčáčka akad. mal. OU (2003).

Její tvorba se vyvíjí v mnoha rovinách. Zahrnuje především volnou grafiku, kde hojně využívá různorodé přístupy a techniky,  ale také malbu, kresbu a ilustraci. Od dob studií na Ostravské univerzitě se věnuje postupům u nichž často na počátku stojí její oblíbené médium fotografie. Teprve po ní přichází svébytný převod do zvoleného grafického nebo malířského média např. serigrafie, digitálního tisku, malby nebo linorytu.  V tradičnějším pojetí grafické práce hraje významnou roli řemeslná zručnost, zkušenosti a přímý kontakt s grafickým materiálem.

Představený soubor linorytů vznikající od konce 90. let. je časosběrné a stále probíhající svědectví doby. V soustředěné řemeslné koncentraci, v meditativních čárách, plochách a vrypech vzniká prostor pro neuspěchané uvažování o podobě dneška.  Autorka nás vede do míst,  jež vlivem člověka neustále prochází změnami.  Vede nás po skrytých lokalitách jako je například nitro šumavského hvozdu, útroby zdevastovaných budov někde  u Oder nebo důvěrně známé okolí svého rodiště–Ostravy. Ta je určitým výchozím bodem, kde započalo toto netušené dobrodružství při procházkách ostravskou haldou. Zároveň nabízí divákovi neobvyklé pohledy městských zákoutí či světově známých lokalit , které jsou součástí příběhu autorčina putování. Figura je zde zastoupena minimálně, avšak stopy lidské činnosti jsou zásadním prvkem a hybatelem myšlenek, které se dotýkají nás samotných. Člověk je vtělen do krajiny jako její kultivátor, stavitel, okupant a devastátor. Tereza Smetanová provádí jakousi osobní inspekci prostředí a nastavuje pravdivé zrcadlo stavu světa, jehož podobu volí nejnaléhavější formou. Formou starou tisíce let – technikou tisku z výšky a zároveň na české poměry celkem mladou, zhruba  100 let starou subspecii – technikou linorytu. Jak sama říká. Linoryt v sobě ukrývá bohatý potenciál, vyznačující se určitou syrovostí, umocněnou světelným kontrastem s nimž ráda pracuji. Ale umí také překvapit.

Některá z vystavených děl sklidila ocenění na přehlídkách současné grafiky, např. na mezinárodním Intersalonu AJV v Českých Budějovicích.  Mnohé z nich byly pravidelně k vidění na soutěžní přehlídce České Grafice roku v Praze. Tereza Smetanová je autorkou 11 samostatných výstav v Ostravě, Opavě, Olomouci, Krnově, Praze a účastnicí množství společných výstav a přehlídek grafiky jak v Česku tak v zahraničí. Je také kurátorkou studentských výstav. Zúčastnila se  mezinárodního Plenéru v Katowicích (2004) nebo Vltavotýnského sympozia drobné grafiky(2017). Od roku 2018 je členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

V rámci své pedagogické činnosti na Střední umělecké škole v Ostravě vyučuje grafické techniky, stará se o chod grafických dílen. Je zakladatelkou litografické dílny, která funguje pod jejím vedením od roku 2003. V letech 2006 a 2009 absolvovala školení v litografii a tisku na ZČU v Plzni pod vedením Mikoláše Axmanna, který vnesl do její tvorby značnou inspiraci.Vydáno: 15.01.2019