Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Culturenet - nové zprávy

 

Aktuality webu Culturenet.cz  č. 3/2019 - více informací: www.culturenet.cz

Granty/stipendia

Jihočeský kraj - Podpora muzeí a galerií - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Opatření I. Úpravy v expozicích: dotační program je určen na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám, finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Opatření II. Propagace muzeí a galerií: dotační program je určen na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informační tabule, webové stránky a jejich úpravy. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Zlínský kraj -  Program obnovy kulturních památek a památek místního významu - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit: a. obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památky místního významu; b. obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se na území Zlínského kraje; c. obnova kulturních památek a památek místního významu využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické nebo jiné veřejně prospěšné účely;
d. motivace vlastníků kulturních památek a památek místního významu k jejich obnově v souladu se zásadami státní památkové péče.

Ústecký kraj - Program podpory regionální kulturní činnosti - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter.

Nadace české architektury - grantová výzva v roce 2019

http://nca.info/, 17. ledna 2019

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2019 v oblasti architektury.

Pardubický kraj - Program podpory kultury a památkové péče - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Podpora kulturních aktivit. Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií. Podpora památkové péče. Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče. Příspěvky na provoz a návratná finanční výpomoc příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem. Podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice.

Jihočeský kraj - podpora kultury - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Opatření č. I. Podpora kultury. Podpora všech kulturních žánrů (hudba, tanec, divadlo, folklór, film, fotografie, umělecká a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění, výstavy). Preferovány budou projekty přispívající k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky, udržení tradic a propagace Jihočeského regionu i s ohledem na kulturní projekty osob se zdravotním postižením, což bude doloženo samostatnou přílohou. Opatření č. II. Podpora soutěží a přehlídek. Všeobecným cílem dotačního programu je rozšíření kulturní nabídky Jihočeského regionu a podpora tvořivosti dětí a dospělých, kteří realizují své aktivity formou postupových přehlídek a soutěží.

Fond Roberto Cimetta - cestovní granty

www.cimettafund.org, 14. ledna 2019

Fond Roberto Cimetta vyhlašuje otevřenou výzvu pro podporu mobility umělců a kulturních pracovníků z Evropy, Severní Afriky a Středního východu.

 

Rezidence

Studio das Weisse Haus ve Vídni - rezidence pro umělce - výzva v roce 2019

www.studiodasweissehaus.at, 14. ledna 2019

Rezidenční program studio das weisse haus ve Vídni přijímá přihlášky do dvouměsíčního rezidenčního pobytu, v jehož rámci vybraný umělec či umělkyně uskuteční výstavu v prostoru galerie das weisse haus.

MeetFactory - dvě rezidenční výzvy

Zuzana Kolouchová, 14. ledna 2019

Rezidenční program MeetFactory vypisuje dvě nové otevřené výzvy, které jsou určeny pro umělce/umělkyně žijící a pracující v České republice.

 

Příležitosti

Vouchery pro jihomoravské technologické firmy a kreativce v roce 2019

https://feedit.cz/, 17. ledna 2019

Kreativní vouchery Brno můžou opět pomoci jihomoravským firmám v prezentaci a inovaci jejich značky, produktů nebo služeb. Malé a střední podniky mají možnost spolupracovat s odborníky třeba na design, digitální marketing nebo tvorbu video spotů a aplikací. Město Brno jim na společnou práci přispěje prostřednictvím JIC až 100 tisíc korun v podobě voucherů.

Byla zahájena registrace do národní expozice na mezinárodních knižních veletrzích

www.mkcr.cz, 17. ledna 2019

Dne 7. ledna 2019 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižních veletrzích v Bologni a Londýně.

Divadelní soubor NeoM - Neomezené možnosti - konkurz (herec)

www.facebook.com, 17. ledna 2019

Divadelní soubor NeoM - Neomezené možnosti hledá do svých řad kolegu ve věku 25 až 35 let s hereckými zkušenostmi.

Otevřená výzva výtvarným umělcům a studentům výtvarných škol: Cykly – návrhy interaktivních objektů

Národní zemědělské muzeum, 16. ledna 2019

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje otevřenou výzvu umělcům k zapojení do muzejního výstavního projektu s pracovním názvem Cykly. Výstava proběhne v budově Národního zemědělského muzea v Praze od září 2019 do června 2020, v roce 2021 na pobočce v Ostravě.

Symposium: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT (Brno) - otevřená výzva

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 16. ledna 2019

Katedra hudební produkce Janáčkovy akademie múzických umění vyzývá k prezentování realizovaných kulturních projektů formou posterů v rámci konference Symposium: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT (Brno, 8.–10. 4. 2019).

České centrum New York - otevřená výzva

České centrum New York, 14. ledna 2019

České centrum New York nabízí v dubnu 2019 vizuálním a scénickým umělcům jedinečnou příležitost vystavovat v galerii v New Yorku. Unikátní projekt ČCNY The New Bohemia pomáhá mladým výtvarníkům a performerům prosadit se na manhattanské kulturní scéně.

Čtrnáctý ročník festivalu a soutěže pro mládež Muzite v Bulharsku - výzva

www.muzite.org, 14. ledna 2019

Od 5. do 15. července 2019 se ve městě Sozopol v Bulharsku uskuteční 14. ročník mezinárodního festivalu a soutěže pro mládež Muzite, který proběhne pod patronáží místopředsedkyně Bulharské republiky Iliany Yotové.

Kulturní měsíčník Artikl nabízí stáž

media4free s. r. o., 11. ledna 2019

Otevíráme redakci budoucí publicistické osobnosti - redaktorovi a redaktorce (Praha/Brno/Ostrava).

Moravské divadlo Olomouc - soutěž o původní dramatický text na téma Sametová revoluce

www.divadlo.cz, 11. ledna 2019

Moravské divadlo Olomouc vyhlašuje soutěž o původní dramatický text na téma Sametová revoluce.