RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

  znak
  VYDALA • PUBLISHED BY
STŘEDOEVROPSKÁ GALERIE A NAKLADATELSTVÍ, s. r. o.
 
Rudolfinská Praha & Rudolfine Prague
1576 - 1612 Průvodce • A Guidebook
texty: Jaroslav Pánek, Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Mucha, Petr Daněk, Luboš Antonín, Antonín Švejda, Dana Stehlíková, Karel Holub
Edice Detail 5
česky & anglicky
252 stran, 161 čb a 12 barevných reprodukcí, 1 mapa
230 x 138 mm, vazba V4
1. vydání, 2006
ISBN 978-80-902258-4-8
cena: 450 Kč
výhradní distributor pro maloobchod Kosmas
Rudolfinská Praha & Rudolfine Prague
written by Jaroslav Pánek, Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Mucha, Petr Daněk, Luboš Antonín, Antonín Švejda, Dana Stehlíková, Karel Holub
Edition Detail 5
in Czech & English
252 pages, 161 b&w and 12 colour illustrations, 1 map
230 x 138 mm, paperback
1st edition, 2006
ISBN 978-80-902258-4-8
price: CZK 450
Kubistická Praha & Cubist Prague
1909 - 1925 Průvodce • A Guidebook
texty: Michal Bregant, Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zdeněk Lukeš, Karel Srp, Rostislav Švácha, Tomáš Vlček
Edice Detail 3
česky & anglicky
224 stran, 140 čb a 6 barevných reprodukcí, 1 mapa
230 x 138 mm, vazba V4
2. vydání, 2004
ISBN 80-902258-2-9
cena: 470 Kč
výhradní distributor pro maloobchod Kosmas
Kubistická Praha & Cubist Prague
1909 - 1925 Průvodce • A Guidebook
written by Michal Bregant, Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zdeněk Lukeš, Karel Srp, Rostislav Švácha, Tomáš Vlček
Edition Detail 3
in Czech & English
224 pages, 140 b&w and 6 colour illustration, 1 map
230 x 138 mm, paperback
2nd edition, 2004
ISBN 80-902258-2-9
price: CZK 470
Das Kubistische Prag
1909 - 1925 Ein Stadtführer
texty: Michal Bregant, Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zdeněk Lukeš, Karel Srp, Rostislav Švácha, Tomáš Vlček
Edice Detail 4
německy
232 stran, 140 čb a 6 barevných reprodukcí, 3 mapy
230 x 138 mm, vazba V4
1. vydání, 1996
ISBN 80-901559-7-9
cena: 350 Kč
Das Kubistische Prag
1909 - 1925 Ein Stadtführer
written by Michal Bregant, Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zdeněk Lukeš, Karel Srp, Rostislav Švácha, Tomáš Vlček
Edition Detail 4
in German
232 pages, 140 b&w and 6 colour illustrations, 3 maps
230 x 138 mm, paperback
1st edition, 1996
ISBN 80-901559-7-9
price: CZK 350
Jan Švankmajer: Transmutace smyslů • Transmutation of the Senses
texty: František Dryje, Albert Marenčin, Vincent Bounoure, Vratislav Effenberger, Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Alena Nádvorníková, Vratislav Effenberger, František Dryje, Stanislav Ulver, Marc Holthof
Edice Detail 2
česko & anglicky
136 stran, 97 čb a 43 barevných reprodukcí
230 x 165 mm, vazba V2
2. rozšířené vydání, 2005
ISBN 80-902258-3-7
cena: 270 Kč
výhradní distributor pro maloobchod
Kosmas
Jan Švankmajer: Transmutace smyslů • Transmutation of the Senses
written by František Dryje, Albert Marenčin, Vincent Bounoure, Vratislav Effenberger, Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Alena Nádvorníková, Vratislav Effenberger, František Dryje, Stanislav Ulver, Marc Holthof
Edition Detail 2
in Czech & English
136 pages, 97 b&w and 43 colour illustrations
230mm x 165mm, paperback
2nd revised edition, 2005
ISBN 80-902258-3-7
price: CZK 270
Karel Teige - Surreallistické koláže 1935-1951 • Surrealist Collages
ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze
texty: Vojtěch Lahoda, Karel Srp, Rumjana Dačeva
Edice Detail 1
česko & anglicky
88 stran, 60 čb reprodukcí (48 celostránkových)
230 x 165 mm, vazba V2
1. vydání, 1994
ISBN 80-901559-1-X
cena: 150 Kč
Karel Teige - Surreallistické koláže 1935-1951 • Surrealist Collages
from the collections of the Museum of National Literature in Prague
written by Vojtěch Lahoda, Karel Srp, Rumjana Dačeva
Edition Detail 1
in Czech & English
88 pages, 60 b&w illustrations (48 full-page)
230mm x 165mm, paperback
1st edition, 1994
ISBN 80-901559-1-X
price: CZK 150
(shipping: + CZK 95)
Umění a život v Čechách aneb Umění žít v Čechách
recenze • eseje • povídky • rozhovory • fejetony • pověsti • myšlenky • glosy • ohlasy
napsali Petr Pavlík & Pavel Petřík
Edice tete-a-tete 3
česky
156 stran, 39 čb a 2 barevné reprodukce
190 x 120 mm, vazba V2
1. vydání, 1997
cena: 75 Kč
Umění a život v Čechách aneb Umění žít v Čechách
recenze • eseje • povídky • rozhovory • fejetony • pověsti • myšlenky • glosy • ohlasy
written by Petr Pavlík & Pavel Petřík
Edition tete-a-tete 3
in Czech
156 pages, 39 b&w and 2 colour illustrations
190mm x 120mm, paperback
1st edition, 1997
price: CZK 75
Bohumila Grögerová • Josef Hiršal
Rozhovor Petra Kotyka
Básně - třásně • Rohypnol • Fiktivní korespondence s rakouskou básnířkou Friederike Mayröckerovou (5 x 2 dopisy) • Zelení hájové
Edice tete-a-tete 2
česky
112 stran, 3 čb reprodukce
190 x 120 mm, vazba V2
1. vydání, 1997
ISBN 80-901559-9-5
cena: 50 Kč
Bohumila Grögerová • Josef Hiršal
Rozhovor Petra Kotyka
Básně - třásně • Rohypnol • Fiktivní korespondence s rakouskou básnířkou Friederike Mayröckerovou (5 x 2 dopisy) • Zelení hájové
Edition tete-a-tete 2
in Czech
112 pages, 3 b&w illustrations
190mm x 120mm, paperback
1st edition, 1997
ISBN 80-901559-9-5
price: CZK 50
Rostislav Švácha • Karel Hubáček
Ještěd a vznik Sial • Perretova cena • Grand prix Interarchu • Šedesátá léta • Patrmannovo kyvadlo • Mašinismus • O tvorbě architekta
Edice tete-a-tete 1
česky
60 stran, 2 čb reprodukce
190 x 120 mm, vazba V2
1. vydání, 1996
ISBN 80-901559-8-7
cena: 50 Kč
Rostislav Švácha • Karel Hubáček
Ještěd a vznik Sial • Perretova cena • Grand prix Interarchu • Šedesátá léta • Patrmannovo kyvadlo • Mašinismus • O tvorbě architekta
Edition tete-a-tete 3
in Czech
60 pages, 2 b&w illustrations
190mm x 120mm, paperback
1st edition, 1996
ISBN 80-901559-8-7
price: CZK 50
4. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004
Lino: Technika 20. století v digitálním věku
katalog
texty: Marcel Fišer, Simeona Hošková a vystavující autoři
česky & anglicky
192 stran, 106 reprodukcí + čb portréty
297 x 210 mm, vazba V2
ISBN 80-86300-53-6
cena: vyprodáno

oficiální stránky 4. trienále >>>
4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004
Lino: a Twentieth-century Technique in the Digital Age
catalogue
written by Marcel Fišer, Simeona Hošková and the artists exhibiting
in Czech & English
192 pages, 106 illustrations + b&w portraits
297mm x 210mm, paperback
ISBN 80-86300-53-6
price: sold out

web site of the 4th Triennial >>>
3. mezinárodní trienále grafiky Praha 2001
Cesty neklidu • Neklid cesty
katalog
texty: vystavující autoři
česky & anglicky
88 stran, 45 reprodukcí + čb portréty
297 x 210 mm, vazba V2
cena: 50 Kč

oficiální stránky 3. trienále >>>
doporučujeme Vaší pozornosti též sborník přednášek doprovodné konference >>>
3rd International Triennial of Graphic Arts Prague 2001
The Fluttering Ways • The Ways of Flutter
written by the artists exhibiting
in Czech & English
88 pages, 45 illustrations + b&w portraits
297mm x 210mm, paperback
price: CZK 50

web site of the 3rd Triennial >>>
may we recommend you also the collection of papers from the accompanying conference >>>
2. mezinárodní trienále grafiky Praha 1998
Labyrint • vize a interpretace mýtu v současné světové grafice
katalog
texty: Mario Baudino, Daniela Hodrová, Jean-Clarence Lambert a kurátoři národních kolekcí
česky & anglicky
384 stran, 276 reprodukcí + čb portréty
297 x 210 mm, vazba V2
ISBN 80-902258-0-2
cena: 150 Kč

oficiální stránky 2. trienále >>>
doporučujeme Vaší pozornosti též Grapheion č. 7-8/98 s reporáží z trienále >>>
2nd International Triennial of Graphic Art Prague 1998
Labyrinth • Visions and Interpretations of the Ethernal Myth in Contemporary Printmaking
catalogue
written by Mario Baudino, Daniela Hodrová, Jean-Clarence Lambert and curators of national collections
in Czech & English
384 pages, 276 illustrations + b&w portraits
297mm x 210mm, paperback
ISBN 80-902258-0-2
price: CZK 150

web site of the 2nd Triennial >>>
may we recommend you also the Grapheion review reporting on the Triennial >>>
1. mezinárodní trienále grafiky Praha 1995
Poselství znaku - mezi písmem a obrazem
katalog
texty: Vilém Flussser, Dietrich Mahlow, Simeona Hošková, Vlasta Čiháková-Noshiro, Jarmila Doubravová
česky & anglicky
168 stran, 124 barevných celostránkových reprodukcí
297 x 210 mm, vazba V2
ISBN 80-901559-4-4
cena: vyprodáno

oficiální stránky 1. trienále >>>
doporučujeme Vaší pozornosti též Grapheion č. 0/96 s reporáží z trienále >>>
1st International Triennial of Graphic Art Prague 1995
The Message of the Sign - Between Letter and Image
catalogue
written by Vilém Flussser, Dietrich Mahlow, Simeona Hošková, Vlasta Čiháková-Noshiro, Jarmila Doubravová
in Czech & English
168 pages, 124 full-page colour illustrations
297mm x 210mm, paperback
ISBN 80-901559-4-4
price: sold out

web site of the 1st Triennial >>>
may we recommend you also the Grapheion review reporting on the Triennial >>>
Trienále evropské volné grafiky Praha 1993
katalog
česky & anglicky
32 stran, 9 reprodukcí
297 x 210 mm, vazba V1
cena: 50 Kč

oficiální stránky 0. trienále >>>
Triennial of European Free Graphic Art Prague 1993
catalogue
in Czech & English
32 pages, 9 illustrations
297mm x 210mm, paperback
price: CZK 50

web site of the preliminary Triennial >>>
Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let
encyklopedie 202 výtvarníků, 1993
text: Simeona Hošková
česky & anglicky & německy & francouzsky & italsky & španělsky
256 stran, 121 barevných a 81 čb reprodukcí + čb portréty
297 x 210 mm, vazba V2
ISBN 80-901559-0-1
cena: vyprodáno
Pictorial encyclopaedia of Czech graphic art of the Eighties
encyclopaedia of 202 printmakers, 1993
written by Simeona Hošková
in Czech & English & German & French & Italian & Spanish
256 pages, 121 colour and 81 b&w illustrations + b&w portraits
297mm x 210mm, paperback
ISBN 80-901559-0-1
price: sold out
Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties
katalog, 1996
text: Simeona Hošková
anglicky & španělsky & francouzsky
32 stran, 8 barevných a 2 čb reprodukce + čb portréty
297 x 210 mm, vazba V2
cena: vyprodáno
Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties
catalogue, 1996
written by Simeona Hošková
in English & Spanish & French
32 pages, 8 colour and 2 b&w illustrations + b&w portraits
297mm x 210mm, paperback
price: sold out
Umění papírové koláže
Osmdesát let české moderní koláže
katalog, 1993-94
text: Simeona Hošková
česky & anglicky & německy & francouzsky
32 stran, 8 barevných a 8 čb reprodukcí + čb portréty
297 x 210 mm, vazba V2
cena: vyprodáno
Art of Paper Collage
Eighty Years of the Modern Czech Collage
catalogue, 1993–94
written by Simeona Hošková
in Czech & English & German & French
32 pages, 8 colour and 8 b&w illustrations + b&w portraits
297mm x 210mm, paperback
price: sold out
Artificialismus
Štyrský. Toyen. 1926/1931
katalog 1993
texty: Lenka Bydžovská, Karel Srp
česky, resumé anglicky & francouzsky & německy
56 stran, 29 barevných a 58 čb reprodukcí
297 x 210 mm, vazba V2
ISBN 80-7056-010-X
cena: 75 Kč
Artificialismus
Štyrský. Toyen. 1926/1931
catalogue 1993
written by Lenka Bydžovská, Karel Srp
in Czech, summary in English & French & German
56 pages, 29 colour and 58 b&w illustrations
297mm x 210mm, paperback
ISBN 80-7056-010-X
price: CZK 75
Jablko nesmrtelnosti
Rudolfínské legendy a evokace
text: Eva Petrová
česky
160 stran, 15 čb ilustrací (Eva Petrová)
243 x 175 mm, vazba V8
1. vydání, 1994
ISBN 80-901559-6-0
cena: 100 Kč
Jablko nesmrtelnosti
Rudolfínské legendy a evokace
written by Eva Petrová
in Czech
160 pages, 15 b&w illustrations (by Eva Petrová)
243mm x 175mm, hardback
1st edition, 1994
ISBN 80-901559-6-0
price: CZK 100
Adolf Born
monografie
texty: Pauline Barnes, Svatopluk Beneše, František Dvořák, Jan Dvořák, Miroslav Horníček, Simeona Hošková, Bohumil Hrabal, Norbert Humburg, Ilja Hurník, Jiří Kotalík, Miloš Macourek, Jaroslav Malina, František Nepil, Miroslav Novotný, Jan Poš, Vladimír Preclík, Blanka Stehlíková, Vlastimil Zábranský, Vladimír Železný
česky, německá a anglická anotace
216 stran, 97 barevných a 92 čb ilustrací
297 x 210 mm, vazba V8
ISBN 80-85834-13-8
cena: vyprodáno
Adolf Bopn
monography
written by Pauline Barnes, Svatopluk Beneše, František Dvořák, Jan Dvořák, Miroslav Horníček, Simeona Hošková, Bohumil Hrabal, Norbert Humburg, Ilja Hurník, Jiří Kotalík, Miloš Macourek, Jaroslav Malina, František Nepil, Miroslav Novotný, Jan Poš, Vladimír Preclík, Blanka Stehlíková, Vlastimil Zábranský, Vladimír Železný
in Czech, German & English summary
216 pages, 97 colour and 92 illustrations
297mm x 210mm, hardback
ISBN 80-85834-13-8
price: sold out
Michael Rittstein
monografie
text: Jan Kříž
česky & anglicky & německy
144 stran, 95 barevných a 33 čb reprodukcí
297 x 210 mm, vazba V8
1. vydání, 1993
ISBN 80-85240-56-4
cena: 150 Kč
Michael Rittstein
monography
written by Jan Kříž
in Czech & English & German
144 pages, 95 colour and 33 b&w illustrations
297mm x 210mm, hardback
1st edition, 1993
ISBN 80-85240-56-4
price: CZK 150
B. Eliáš: Sklo, obrazy, kresby
monografie
text: Simeona Hošková
česky & anglicky & německy
128 stran, 85 barevných a 4 čb reprodukce
297 x 210 mm, vazba V8
1. vydání, 1994
ISBN 80-901559-2-8
cena: neprodejné
B. Eliáš: Sklo, obrazy, kresby
monography
written by Simeona Hošková
in Czech & English & German
128 pages, 85 colour and 4 b&w illustrations
297mm x 210mm, hardback
1st edition, 1994
ISBN 80-901559-2-8
price: not salable
Aleš Veselý
katalog 1992
texty: Thomas Messer, Charlotta Kotík, Ivona Raimanová
česky & anglicky
96 stran, 52 barevných a 35 čb reprodukcí
297 x 210 mm, vazba V2
cena: 100 Kč
Aleš Veselý
catalogue 1992
written by Thomas Messer, Charlotta Kotík, Ivona Raimanová
in Czech & English
96 pages, 52 colour and 35 b&w illustrations
297mm x 210mm, paperback
price: CZK 100
Jaroslav Králík
Podobenství času
katalog 1992
text: Simeona Hošková
česky & francouzsky & německy & anglicky
20 stran, 10 barevných a 1 čb reprodukce
297 x 210 mm, vazba V1
cena: 25 Kč
Jaroslav Králík
Parable of Time
catalogue 1992
written by Simeona Hošková
in Czech & French & German & English
20 pages, 10 colour and 1 b&w illustrations
297mm x 210mm, paperback
price: CZK 25
Jan Bauch
Exprese barvy a tvaru
katalog 1992
texty: Marcela Pánková, Jan Bauch
česky & německy & anglicky
24 stran, 10 barevných a 3 čb reprodukce
297 x 210 mm, vazba V1
cena: 25 Kč
Jan Bauch
Expression of colour and form
catalogue 1992
written by Marcela Pánková, Jan Bauch
in Czech & German & English
24 pages, 10 colour and 3 b&w illustrations
297mm x 210mm, paperback
price: CZK 25
Milan Grygar
Mezi viděním a slyšením
katalog 1992
text: Mojmír Grygar
česky & německy & anglicky
32 stran, 7 barevných a 5 čb reprodukcí
297 x 210 mm, vazba V1
cena: 25 Kč
Milan Grygar
Between Seeing and Hearing
catalogue 1992
written by Mojmír Grygar
in Czech & German & English
32 pages, 7 colour and 5 b&w illustrations
297mm x 210mm, paperback
price: CZK 25
(shipping: + CZK 50)
Zdeněk Sýkora
katalog 1992
texty: SGN, Jan Sekera, Josef Hlaváček, Zdeněk Sýkora
česky & anglicky & německy
26 stran, 7 barevných a 1 čb ilustrace
210 x 297 mm, vazba V1
cena: 25 Kč
Zdeněk Sýkora
catalogue 1992
written by CEGPH, Jan Sekera, Josef Hlaváček, Zdeněk Sýkora
in Czech & English & German
26 pages, 7 colour and 1 b&w reproductions
210mm x 297mm, paperback
price: CZK 25
Petr Pavlík
Všechno je jinak
katalog 1994
text: Josef Kroutvor ad.
česky & částečně anglicky
20 stran, 10 barevných a 1 čb ilustrace
210 x 297 mm, vazba V1
cena: 25 Kč
Petr Pavlík
Everything's the Other Way Round
catalogue 1994
written by Josef Kroutvor and others
in Czech & partially in English
20 pages, 10 colour and 1 b&w reproductions
210mm x 297mm, paperback
price: CZK 25
Pavel Nešleha
katalog 1993
text: Petr Wittlich
česky & anglicky
16 stran, 4 barevné a 7 čb ilustrací
210 x 297 mm, vazba V1, lepenkový přebal
cena: neprodejné
Pavel Nešleha
catalogue 1993
written by Petr Wittlich
in Czech & English
16 pages, 4 colour and 7 b&w reproductions
210mm x 297mm, paperback, cardboard dust jacket
price: not salable
 
  • Osobní odběr možný v otvírací době kanceláře SGN.
• Pro knižní distributory prodej s rabatem dle dohody a úhradou v hotovosti, na fakturu či do komise.
• Při zasílání poštou připočítáváme poštovné nebo dobírku podle tarifů České pošty.
HOW TO PAY from abroad?
• It is possible to buy the books personally in our office during working hours.
• An agency discount is granted for the booksellers; payment methods: in cash, invoiced, commisionary sale.
• The Czech Post fees are charged by mailing the delivery.


SGN • Melantrichova 5 • 110 00 Praha 1 • tel.: 224 212 139 • galerie@mbox.vol.cz • út–čt 13–17 h / Tue–Thu 1pm–5pm
© obsah: SGN, web design: Olga Frídlová, aktualizováno & updated: 05/05/25
[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 07/03/24