RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

ODKAZYLINKS
Co si přečíst? • Kam jít? • Co si prohlédnout? • O čem se poučit? • Kam se přihlásit? What to read? • Where to go? • What to see? • What to know? • Where to apply?
Na Internetu je spousta skvělých a informativních stránek věnovaných grafice. Většina z nich pak obsahuje mnoho odkazů na další a další...
Protože náš výčet nemůže být vyčerpávající, rozhodli jsme se umístit sem pouze odkazy, které jsou spjaté s Grapheionem, nebo jsme o to byli požádáni našimi kolegy, nebo které považujeme za dostatečně aktuální, aby stálo za to je prozkoumat.
Neručíme ovšem za jejich obsah ani aktuálnost.
There is a number of sites referring to the art of printmaking within the Internet. Majority of them lists a lot of links to the others and others.
'cause our roster cannot be comprehensive, we decided to place here only those links with relations to Grapheion, or when we are asked by our colleagues, or we reckon them for worth being explored.
We do not guarantee for their contents neither their accuracy.

Grapheion doporučuje... (text Roberta Horvitze)
World Printmakers ("Současná umělecká grafika z celého světa")
Artnet ("Svět umění on-line")
Art-of-the-day ("Novinky z celého světa o umění a trhu s uměním")
Art-of-the-day.info ("Co se děje v Evropě")
Paris Art ("(téměř) vše o současném umění v Paříži")
Australian Prints ("Grafika a tisk v Austrálii a Australasijské oblasti")
Babele Arte ("Světový umělec")
ARPRIM (Sdružení pro propagaci umění tisku)
UnDo.net (přehled italské kulturní scény)
World of Art ("Celosvětový umělecký časopis zasvěcený současnému umění")
Global Art Info ("Informace o umění - jaké mají být")
Your Art ("Internetový servis pro umělce celého světa")
Kara Art ("Současné umění z celého světa")
Colophon 2007 (" ")
Nouvelles de l'estampe ("Revue Národního výboru pro francouzskou grafiku")
Print Quarterly ("Vědecký časopis o grafice")
Grafika ("Chorvatský časopis o umělecké grafice a nakladatelství")
Art in America ("První světový časopis o umění")
Bianco & Nero (dvouměsíční zpravodaj vydáváný péčí kulturního sdružení "La Regina di Quadri")
Flash Art ("La prima rivista d'art in Europa")
Artte
ArtFacts ("Mezinárodní galerijní průvodce moderním, současným a perspektivním umění")
Art Forum
ArtNews
frieze ("Přední evropský časopis o současném umění a kultuře")
nabídka knih (Ex Libris Museum, Itálie)
Grapheion's links (written by Robert Horvitz)
World Printmakers ("Contemporary Fine-Art Prints from Round the Globe")
Artnet ("The Art World Online")
Art-of-the-day ("All the news about art and its market worldwide")
Art-of-the-day.info ("What's on in Europe")
Paris Art ("(presque) tout l'art contemporain á Paris")
Australian Prints ("Prints & Printmaking in Australia & Australasian Region")
Babele Arte ("World artist")
ARPRIM (Regroupment pour la promotion de l'art imprimé)
UnDo.net (an overview of the Italian art scene)
World of Art ("Global Art Magazine devoted to Contemporary Art")
Global Art Info ("Art information as it can be")
Your Art ("Web Services for Artists World-Wide")
Kara Art ("Contemporary art from all over the world")
Colophon 2007 (" ")
Nouvelles de l'estampe ("Revue du Comité national de la Gravure française")
Print Quarterly ("The Scholarly Journal On Prints")
Grafika ("Croatian journal on printmaking and publishing")
Art in America ("The World's Premier Art Magazine")
Bianco & Nero (Bimonthly reporter under the care of the Cultural Association "La Regina di Quadri")
Flash Art ("La prima rivista d'art in Europa")
Artte
ArtFacts ("The international gallery guide for modern, contemporary and emerging art")
Art Forum
ArtNews
Art in America ("The World's Premier Art Magazine")
books offering (by Ex Libris Museum, Italy)

[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 07/03/24