Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


HOLLAR DNES


Obecní dům, Náměstí Republiky 1090/5, Praha 1
  13. 10. 2017 - 20. 1. 2018

 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

GRAFIKA ROKU 2017 - vyhlášená soutěž

 

 
GRAFIKA ROKU 2017 - 24. ročník soutěžní výstavy

Nadace Hollar vyhlašuje další ročník celostátní soutěže Grafika roku 2017, která zprostředkovává pohled na současnou grafickou uměleckou tvorbu v zemi za předešlý rok. Umělecká díla je možné přihlásit do 4 soutěžních kategorií. Výstava se bude konat v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 ve dnech 14. 2. 2018 – 11. 3. 2018.

Termín odevzdání přihlášek a prací:
31. 10. 2017– 5. 1. 2018

Přihláška:
14.11.2017


Międzynarodowe Triennale Grafiki Krakow 2018 - vyhlášená soutěž

 

 
The International Print Triennial - Mezinárodní trienále grafiky, Krakov 2018

Mezinárodní trienále grafiky (MTG) se v roce 2018 bude konat podle nového vzorce. Nadále bude otevřenou soutěží, ale současně je cílem nového ročníku trienále prezentovat složitou povahu procesu tvorby grafiky v co největší míře. Hlavní výstava má představit vizuální podobu grafiky jako uměleckého média s jeho mnohostrannou a složitou povahou. Stejně jako v předchozích letech je každý umělec oprávněn předložit do soutěže od 1 do 4 děl,  porota však s nimi bude zacházet jako se sadou prací a kvalifikovat je jako takové pro hlavní výstavu.  Dále upozorňujeme, že umělci, kteří odešlou své dílo do soutěže, budou požádáni, aby své práce zaslali spolu s dodatečnými materiály, tzv. "Kontextovými materiály", které umožní hlubší pochopení díla.....Zaslání originálních děl pro soutěž - do 31.01.2018...

 

14.11.2017


Brueghel - Das Zeichnen der Welt

 

 
Albertina, Wien
8. 9. - 3. 12. 2017

Pieter Bruegel starší je nejvýznamnějším holandským kreslířem 16. století. V době politických, společenských a náboženských otřesů stvořil komplexní "obrazový svět" - plný humoru, lidovosti, hluboce kriticky odrážející sociální podmínky a tematizující tragiku i slabost a směšnost lidského údělu. Na 80 vystavených děl prezentuje celé spektrum Breughelovy kresebné a grafické tvorby a osvětluje umělecké zdraje jeho díla na základě srovnání s tvorbou jeho významných předchůdců jako byl Bosch a Dürer. Výstava představuje kolem 20 z nejkrásnějších kreseb tohoto Holanďana ze sbírek Albertiny a ze zahraničních kolekcí, současně s jeho poprvé představenými grafickými díly, které byly objeveny v Albertině během několika let výzkumu a rozsáhlé obnovy tohoto muzea.

14.11.2017


Mezinárodní soutěž EX LIBRIS 2018 - možnost účasti

 

   
Mezinárodní soutěž EX LIBRIS v rámci kongresu FISAE v Praze v roce 2018


Spolek sběratelů a přátel exlibris jako pořadatel 37. kongresu FISAE, který se bude konat
v Praze ve dnech 28. srpna – 2. září 2018 vypisuje otevřenou mezinárodní soutěž exlibris. Cílem soutěže je v mezinárodním kontextu představit a popularizovat současnou tvorbu exlibris.
Soutěž je otevřená všem umělcům z celého světa. Účast v soutěži je bezplatná.
Do soutěže budou přijata exlibris vytvořená klasickými grafickými technikami, přípustná je i počítačová grafika (CGD), vytištěná na papíru maximální velikosti 297 x 210 mm (A4), (rozměr delší strany exlibris nesmí být větší než 170 mm), která vznikla v letech 2016 – 2018.
Porota:Jiří Brázda (předseda),  Vladimír Suchánek, Martin Manojlín, Rumjana Dačeva, Karel Žižkovský, Miroslav Petřík
Více - Podmínky soutěže a přihláška:

14.11.2017


Workshop hlubotiskových technik s Janem Kavanem

 

 
Národní technické muzeum, Praha 7
SO 18. 11. 2017, 10-13 h

Sdružení českých umělců grafiků Hollar zve na WORKSHOP HLUBOTISKOVÝCH TECHNIK s Janem Kavanem.
Workshop je součástí doprovodného programu výstavy MEZI UMĚNÍM A ŘEMESLEM pořádané SČUG Hollar a Národním technickým muzeem v rámci Roku grafiky. Vstup je volný k platné vstupence do expozice. Rezervace míst není potřeba.

14.11.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - Everything must go!

 

14.11.2017


Culturenet - nové zprávy

 

   
Aktuality č. 43/2017...

14.11.2017


VÁCLAV JOHANUS / KRAJINY SNŮ

 

 
Galerie Hrozen, Hroznová 312/22, České Budějovice
14. 11. –  2. 12. 2017

Českobudějovická Galerie Hrozen připravila výstavu Krajiny snů grafika, ilustrátora a karikaturisty Václava Johanuse.  Výstava připravená k letošním 70. narozeninám autora je stručným průřezem prací z posledních let: jsou zde nové grafiky, ilustrace i originály...více - tisková zpráva:

14.11.2017


Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže v Hollaru

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
středa 8. listopadu 2017

...kurátor výstavy Libor Šteffek zhodnotil zásadní přínos Lhotákova umění do českých dějin minulého století a představil o něm své knihy, z níž kniha Kamil Lhoták OBRAZY měla svoji premiéru....

14.11.2017


Někdy na AVU: Alice Nikitinová

 

 
AVU, U Akademie 4, Praha 7
16. 11. 2017, 17 - 20 hod

Alice Nikitinová

Série výstav Někdy na AVU bude věnována především umělkyním spojeným s Akademií výtvarných umění v Praze. Jako první přijala pozvání Alice Nikitinová, která absolvovala v roce 1998 ateliér malířství prof. Jiřího Sopka.
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D., prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, zve na sklenku vína a přátelské setkání nejen s autorkou. Při příležitosti vernisáže zahraje a zazpívá Anna Vlasáková. 
Na viděnou příští čtvrtek nebo zkuste někdy vzít za kliku...více:

14.11.2017


Kamil Lhoták: Na křídlech grafiky

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
8. - 26. listopadu 2017

Výstava grafických listů Kamila Lhotáka.
Kamil Lhoták (1912-1990) kladl vlastní grafickou činnost svým významem na úroveň malby a opakovaně prohlašoval, že práce na poli grafiky je výrazem nejvyšší profesionality umělce....

Doprovodný program:

SO 11. 11. 2017 v 15 hodin – Komentovaná prohlídka za účasti kurátora výstavy Ing. Libora Šteffka
PO 13. 11. 2017 v 17 hNeznámý známý Kamil Lhoták / pořádá Spolek českých bibliofilů, KPH, SČUG Hollar

07.11.2017


Litografická dílna UMPRUM

 

 
Městská knihovna v Praze, pobočka Opatov - Artotéka, Opatovská 1754, Praha 11
7. 11. - 2. 12. 2017

Výstava prací studentů a absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, které byly vytvořeny ve školní dílně technikou přímého tisku z kamene pod vedením Mgr. A. Jany Hubatkové...

07.11.2017


KNIŽNÍ TIPY ZE SVĚTA UMĚNÍ

 

   
iUmeni.cz - aktuální informace ze světa současného umění 2017/11...

07.11.2017


Kolokvium k XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017

 

 
Památník n árodního písemnictví, Sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1, Praha 1
16. 11. 2017, od 10 hod.

Platforma pro setkání odborné veřejnosti a výtvarných umělců bude zaměřená na diskusi o dalším směřování výtvarného žánru ex libris, původně spojovaného s knižní kulturou, později především s volnou grafikou. Odborné kolokvium tvoří součást doprovodných programů k jubilejnímu XV. ročníku Trienále českého ex libris Chrudim 2017....

07.11.2017


Revolver Revue pořádá celodenní sympozium věnované F. X. Šaldovi...

 

 
Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha 3
 9. listopadu 2017

Ve čtvrtek 9. listopadu pořádá Revolver Revue konferenci s názvem FXŠ MMXVII. Věnována bude vybraným stránkám života a díla F. X. Šaldy (1867–1937), jedné z nejpodstatnějších osobností české kultury. Setkání se uskuteční v prostorách pražské Venuše ve Švehlovce, která bude po celý den otevřena zájemcům z řad nejen odborné, ale i širší veřejnosti.
Na sympoziu, které Revolver Revue pořádá ve spolupráci se Společností F. X. Šaldy, vystoupí literární teoretici, historici, kritici, redaktoři a editoři Jiří Brabec, Annalisa Cosentino, Jiří Flaišman, Libuše Heczková, Michal Kosák, Robert Krumphanzl, Lucie Malá, Michael Špirit, Marek Vajchr, historička umění Marie Rakušanová nebo filosof Miroslav Petříček...více: Tisková zpráva
 

07.11.2017


Michal Drozen – Panelák

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
6. 11. - 7. 12. 2017

Trilogii Paneláky Michala Drozena si v měsíci listopadu můžete prohlédnout v Poličce Archivu výtvarného umění...

07.11.2017


Nový (z)boží! 2017

 

 
Galerie Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
7. 11. – 30. 11. 2017

Výstava oceněných a nominovaných prací v soutěži Národní cena za studentský design.
V pražské Galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství budou k vidění všechny oceněné práce a výběr prací nominovaných. Mezi vystavené oceněné práce patří ty, které získaly tituly Národní cena za studentský design * GRAND, Národní cena za studentský design * JUNIOR, Excelentní studentský design, Dobrý studentský design a zvláštní ocenění, která udělují rektoři a děkani vysokých škol a univerzit nebo odborných institucí, muzeí a studií.  
V letošním ročníku soutěže excelovali studenti UMPRUM a získali celkem 8 cen. Nejúspěšnejší byl Darek Zahálka, který se svým návrhem elektrobusu pro Škoda electric obdržel tři ceny a Zdeněk Růžička, který si odnesl dvě...více:

07.11.2017


„Hollaristé minulosti a přítomnosti“

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
do 4. 2. 2018

Letošní stálá expozice GVU je věnovaná 100. výročí Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

Nová stálá expozice je výběrem děl ze stejnojmenné výstavy „Hollaristé minulosti a přítomnosti“, jež v letošním roce zahajovala výstavní program Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě...

07.11.2017


Culturenet - nové zprávy

 

   
Aktuality č. 43/2017...

07.11.2017


KRAJINOU ŠUMAVY - pozvánka na výstavu

 

 
České centrum, Prinzregentenstr. 7, München
10. 11. 2017 - 7. 1. 2018

Výstava je součástí celoročního programu výstav věnovaných 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Vystavena jsou díla současných grafiků - členů sdružení, kteří se inspirovali šumavskou krajinou...
Kurátor výstavy: Pavel Piekar

07.11.2017


Nejkrásnější české knihy roku 2016

 

 
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác (knihovna | library)
9. 11. 2017 - 30. 3. 2018

Výstava 52. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy 2016, která proběhla na jaře tohoto roku v letohrádku Hvězda Památníku národního písemnictví v Praze, představí v knihovně Moravské galerie knihy oceněné v soutěži pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. Z celkem 250 přihlášených titulů vybírala porota, tentokrát poprvé v mezinárodním obsazení, knihy z tradičních sedmi kategorií, jimž udělila ocenění za nejlepší grafické, polygrafické a ilustrační zpracování.
Jako vítězné tituly byly oceněny například TABOOK BEDEKR nakladatelství Baobab za odbornou literaturu, z knih pro děti Hafanova dobrodružství, publikace z kategorie knih o výtvarném umění StArt - sport  jako symbol ve výtvarném umění nebo katalog RGB3D vydaný Galerií Zdeněk Sklenář a řada dalších zajímavých knih a katalogů.
Výstavu doplňuje katalog autorů letošního vizuálního stylu Štěpána Marka a Jaromíra Skácela.

07.11.2017


Zveme na výstavy v GASKu....

 

 
GASK - Galerie Středočeského kraje,  Kutná Hora , Barborská 51-53
1. 10. 2017- 21. 1. 2018

Fenomén Ateliéru Papír a kniha : autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana...
(obr.)
Jakub Švéda - Technovirus...

07.11.2017


Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla

 

 
Unikátní virtuální výstava PNP

Památník národního písemnictví připravil ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě unikátní virtuální projekt, v němž představí soubor volných grafických listů jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století Václava Hollara....

07.11.2017


Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevírá své brány...

 

 
UMP v Praze po třech letech rekonstrukce přivítá první návštěvníky 15. listopadu 2017

Uměleckoprůmyslové museum v Praze přivítá první návštěvníky v běžném provozu od 15. listopadu 2017 otevřením první výstavy Director´s Choice – Výběr ze sbírek, kterou bylo možné připravit ze sbírek muzea po převzetí budovy v květnu tohoto roku. Výstava představí mistrovská díla ze všech oborů uměleckého řemesla, užitého umění a designu, mimořádná svým provedením či významem. Její osu tvoří reprezentativní výběr ředitelky muzea Heleny Koenigsmarkové určený pro publikaci vydanou londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage Publishers v edici Director’s Choice, která ukazuje sbírky světových muzeí pohledem jejich ředitelů. Prostřednictvím příběhů těchto vybraných předmětů výstava přibližuje i osudy sbírek v dobách společenských proměn. Unikátní díla „s příběhem“ jsou součástí výběru téměř tří set exponátů ze všech muzejních sbírek, od nábytku a skla až po oděvní módu, šperk, hračku či fotografii. V třiceti tematických celcích je zachycen vývoj uměleckého řemesla od gotiky a renesance až do 20. století, zastoupeného pracemi Alfonse Muchy, Františka Drtikola, Pavla Janáka, Ladislava Sutnara, Františka Víznera a dalších...více:

Obr.: Hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea v Praze

07.11.2017


Milan Bauer: Poezie techniky - pozvánka na výstavu

 

07.11.2017


Jiří Bernard Krtička: Falešné bankovky aneb od papíru k literatuře

 

 
Publikujeme recenzi Jiřího Bernarda Krtičky na bibliofilii Falešné bankovky....

31.10.2017


Pavel Piekar: Barevné čarování

 

 
Hotel VILLA, Okrajní 1, Praha 10
2. listopadu - 30. prosince 2017

Výstava barevných linorytů Pavla Piekara.

31.10.2017


Marina Cvětajevová: Poéma hory - pozvánka na výstavu

 

31.10.2017


Projít sítem - výstava sítotisků studentů AVU a FAMU

 

31.10.2017


Martin Velíšek „Nahoře bez, dole taky“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
31. října - 26. 11. 2017

Koncept maleb Martina Velíška (1968) představuje pohled na svět kolem nás s vědomím jeho nedokonalosti, či spíše krásy, kterou tato nedokonalost generuje. Ideál nebo erotika totiž neleží ve středu autorova zájmu. Modelkami nejsou „modelky“, ale reálné postavy – s modřinami na těle, špinavými dlaněmi, pihami, brýlemi či plavkami. Výstava zahrnuje 10 hyperrealistických aktů v životní velikosti, doplněných o drobné objekty, kresby a fotografie.


 

31.10.2017


Galerie Hollar zve na doprovodné programy...

 

 
Galerie Hollar zve na následující doprovodný program výstavy HOLLAR DNES v Obecním domě:

•    3.11.2017 v 10:15 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s Lenkou Vilhelmovou

•    5.11.2017 v 11:30 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s Miloslavem Polcarem a Pavlem Sivkem

•    29.12.2017 v 16:00 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s kurátory, setkání s autory

31.10.2017


Lenka Falušiová - Maja Thommen - Petr Zinke: In der Stille

 

 
Go Green Art Gallery, Seestrasse 2, Erlebach - Zurich
9. listopadu 2017 - 6. ledna 2018

Výstava Lenky Falušiové - Ateliér grafiky I /škola Dalibora Smutného, AVU Praha.

31.10.2017


CXX LS Ladislav Sutnar (obálky) - pozvánka na výstavu

 

31.10.2017


Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus, 1931–1939

 

 
Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
28. 10. – 11. 2. 2018

Museum Kampa uvádí výstavu významného malíře, grafika a sochře Emila Filly, který výrazně přispěl k prosazení vůdčích směrů moderního umění v českém prostředí. Návštěvníci výstavy budou moci zhlédnout přehlídku prací autora a dalších představitelů českého surrealismu např. Jindřicha Štyrského, Toyen, Františka Janouška, Vincenta Makovského, Františka Muziky nebo Aloise Wachsmana zapůjčených ze státních a soukromých sbírek do 11. února 2018. K výstavě vychází v nakladatelství ARGO stejnojmenný katalog...více - Tisková zpráva:

31.10.2017


Róna 1997 - 2017

 

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům U kamenného zvonu, Praha 1
23. 6. - 29. 10. 2017
prodlouženo do 31. 12. 2017

Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil Jaroslav Róna jako spoluzakladatel
nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých.
Již v jejím rámci se profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se dobově aktuálním trendům.
Výstava, jež se koná v roce Rónových šedesátých narozenin, se zaměřuje především na prezentaci prací vzniklých v uvedeném období, avšak zároveň se snaží představit umělcovu tvorbu v určité vizuální a vnitřně polarizované celistvosti...více - Tisková zpráva:

30.10.2017


Státní umělecké sbírky v Drážďanech zvou na výstavy...

 

 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett
19. října 2017 - 14. ledna 2018

Käthe Kollwitz in Dresden ...
(obr.)

Marlene Dumas: Hope and Fear...

 

24.10.2017


Jiří Kornatovský / Style Declarative

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139-140
13. října 2017 – 28. ledna 2018

Výstava představí návštěvníkům obří kresby uhlem od Jiřího Kornatovského (*1952), v nichž samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla. Neustálé opakování a cykličnost tohoto uhlem zaznamenané­ho, DEKLAROVANÉHO, pohybu spojuje vzniklé kresby s duchovními cvičeními a meditací...

24.10.2017


Naše galerie - vyhlášená soutěž

 

 
Naše galerie - bienále 11. rocníku výtvarné souteže pro občany Náchodska

Soutěž je nově od roku 2017 bienále – koná se vždy v lichém roce, výstava soutěžních prací se uskuteční v lednu a únoru roku následujícího.
Soutěž je určena občanům Náchodska (Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Velké Poříčí nad Metují a jejich přilehlé obce), těm, kteří dosud nespolupracují s GVUN (nevystavují zde).
Při hodnocení bude kladen důraz na dodržení tématu.
Odevzdávání prací: 21. 11. – 3. 12. 2017
Informace o soutěži:                Přihláška:

24.10.2017


Spolek Pohodlí a KHM (v duchu rozmarné psychiatrie)

 

 
DOX - Centrum současného umění,  Malá věž, Poupětova 1, Praha 7
26.10. - 31. 12. 2017

Archiv výtvarného umění zve na výstavu spolků Pohodlí a Karla Hynka Máchy, jejichž činnost je téměř neznámá a nedoceněná...

24.10.2017


Připomínáme: 9° CONCOURS INTERNATIONAL D'EX-LIBRIS BIBLIOTECA DI BODIO LOMNAGO 2017-2018- vyhlášená soutěž

 

 
9. Mezinárodní soutěž ex libris Knihovny Bodio Lomnago 2017 - 2018

Město Bodio Lomnago (VA) Itálie s IEA. (Italská asociace ex Libris) a ve spolupráci s galerií Xotaris Art Forum v Archanes (Kréta) v rámci akce "Bodio Lomnago 2018" oznamuje soutěž COMICS a KARTONY. Soutěž je vyhlášena při příležitosti 90. výročí prvního vydání publikace Mickey Mouse (1928).
Deadline: 30. listopad 2017

Kontakt: Comune di Bodio Lomnago,  Piazza don Cesare Ossola, 2 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italie
Email mfranzetti@comune.bodiolomnago.va.it

24.10.2017


Svatopluk Klimeš / Oheň do papíru nezabalíš

 

 
GALERIE SMEČKY, Ve Smečkách 24, Praha 1
18. 10. – 25. 11. 2017

Výstava v galerii Smečky obsáhne autorova velká plátna z devadesátých let, originální soubor lightboxů s fotografiemi interpretovanými ohněm z přelomu tisíciletí, záznamy performancí a mnohá další díla. Potvrzuje experimentální a hravou podstatu Klimešovy práce a mnohotvárnost jeho imaginace...

17.10.2017


ŽIVÝ SVĚT ANNY VOJTĚCHOVÉ

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
20. 10. – 26. 11. 2017

V rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě představí Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě tvorbu výtvarnice a ilustrátorky ANNY VOJTĚCHOVÉ nejen ve svých výstavních prostorách, ale i přímo na veletrhu.
Anna Vojtěchová ve svých ilustracích spojuje lásku k malování a přírodě s touhou vyprávět příběhy. Přibližuje tak dětem jejich historické dědictví i tradice jiných národů. Za svou ilustrační tvorbu získala řadu ocenění včetně zlaté medaile NPPA za dětskou vědeckou knihu...

17.10.2017


HOLLAR DNES / HOLLAR TODAY

 

 
Obecní dům, Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
13. 10. 2017 - 20. 1. 2018

Výstava HOLLAR DNES je nejvýznamnějším výstavním projektem SČUG Hollar v roce 2017. Představuje všechny současné členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Snahou výstavy je představení současné tváře SČUG Hollar, aktuální podoby volné grafické tvorby u nás a zároveň uměleckých vývojových tendencí, které se v grafice v současnosti objevují...

10.10.2017


A. C. Klíma: Nad výstavou Vladimíra Boudníka

 

 

Publikujeme recenzi A. C. Klímy k probíhající výstavě Vladimíra Boudníka v Muzeu hl. m. Prahy...

10.10.2017


Jozef Jankovič: Plynutí času

 

 
Muzeum moderního umění,Trojlodí, Olomouc
12. 10. 2017 — 11. 3. 2018

Jozef Jankovič (1937-2017) byl výraznou osobností poválečného slovenského umění. Na začátku šedesátých let dvacátého století patřil do okruhu bratislavských konfrontací a svou tvorbou si brzy získal uznání v mezinárodním kontextu. Olomoucká výstava představí nejvýznamnější díla Jankovičovy tvorby z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let....

10.10.2017


Martin Manojlín : Grafika - pozvánka na výstavu

 

10.10.2017


The 18th International Biennial Print Exhibition 2018, R.O.C. - vyhlášená soutěž

 

 
18. Mezinárodní bienále grafiky 2018

Národní Tchajwanské muzeum výtvarných umění zve k účasti na soutěžní výstavě 18. Mezinárodního bienále grafiky. Aplikace je otevřena pro umělce z celého světa a není vyžadován žádný registrační poplatek.
Přihlášky on-line od 20. listopadu 2017 do 20. ledna 2018.

Kontaktní údaje:
Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC, National Taiwan Museum of Fine Arts
No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Road, Taichung 40359, Taiwan, R. O. C.
Tel: +886-4-2372 3552 ext. 319 or 702
Fax: +886-4-2375-4730
Email: print18@art.ntmofa.gov.tw
http://www.ntmofa.gov.tw/, http://printbiennial.ntmofa.gov.tw/

 

10.10.2017


Pavel Baňka: Blízkost

 


P. Baňka, Studenti VŠUP, listopad 1989

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
10. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Výstava Pavla Baňky Blízkost je rozsáhlou sondou do dosud neprezentovaných fotografických cyklů, které vznikaly zejména od konce 70. let do současnosti a mapují jeho fotografickou tvorbu v oblasti portrétní fotografie se sociálním podtextem. Pavel Baňka je solitérem v rámci české fotografie posledních čtyř dekád. Netají se svými silnými vazbami na amatérismus a s tím související šíří svých „fotografických hledání“, jak často rád označuje mnohost a různorodost ve vlastní tvorbě, která je mimo jiné i silně spjata s pedagogickou a redakční praxí...více: Tisková zpráva

10.10.2017


TENKRÁT V EVROPĚ - Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
22. září 2017 – 21. ledna 2018

V letech 1938–1953 došlo k největším nedobrovolným přesunům Evropanů v dějinách. Jejich původcem i vykonavatelem byla zrůdná nacistická ideologie a po válce nástup dalšího totalitního režimu, tentokrát komunistického. Dodnes historici odhalují lokální a individuální dramata, o nichž se nevědělo nebo na která se v rámci celkových hodnocení událostí zapomnělo. S vědomím, že každé z nich fatálním způsobem zasáhlo do života konkrétních lidí, bylo v možnostech výstavy pouze symbolicky připomenout několik proudů těch, kteří se jim snažili uniknout.
Na výstavě je zahrnuto téměř šest desítek uměleckých děl od více než třiceti umělců (Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František Hudeček, Bohumír Matal, Karel Čapek, Josef Istler, Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták, Zbyněk Sekal, Bohdan Lacina a další), včetně zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef Sudek či Jiří Toman.
Umělecká díla z 30.–50. let minulého století (obrazy, kresby, koláže a konfrontáže, fotografie, plastika) jsou ve výstavě zcela jedinečně instalována v konfrontaci s více než 150 dokumentárními fotografiemi ze stejného období, vytištěnými na opálovém plexiskle...více: Tisková zpráva

10.10.2017


Grafické workshopy

 

 
Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
září - prosinec 2017


Sdružení českých umělců grafiků Hollar zve na Grafické workshopy k výstavě Mezi uměním a řemeslem: Grafické techniky....

03.10.2017


28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno - výzva k účasti

 

 

Moravská galerie v Brně spustila nové webové stránky 28. ročníku Mezinárodního bienále grafického designu a zahájila také přihlašování projektů do mezinárodní soutěže.

Přihlašování projektů:

Tisková zpráva:

 

07.09.2017


Připravované výstavy Národní galerie...

 

 
NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
12. 9. - 31. 12. 2017

Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara...

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
5. 9. - 3. 12. 2017

Mytologické mesaliance Maxe Pirnera...

29.08.2017


Připomínáme: Soutěže exlibris - vyhlášené

 

 

06.06.2017


MEZI UMĚNÍM A ŘEMESLEM

 

 
Národní technické muzeum v Praze,  Kostelní 42, Praha 7
31. května 2017 - 4. února 2018

GRAFICKÉ TECHNIKY VE STOLETÉ HISTORII SČUG HOLLAR

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky pořádána ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
Kurátor: Jan Kavan (SČUG Hollar), Pavel Pohlreich (NTM)
Autoři jednotlivých sekcí grafických technik: Jiří Altmann, Jan Kavan, Berenika Ovčáčková, Pavel Piekar, Lenka Vilhelmová, Jaroslava Severová

K výstavě bude vydán KATALOG pojednávající o jednotlivých grafických technikách Mezi uměním a řemeslem, který bude od počátku výstavy k dispozici v Galerii Hollar.

www.hollar.cz

30.05.2017


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS