Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Václav Hollar ve službách anglické šlechty


NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
do 31.12.2017


 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

GRAFIKA ROKU 2017 - vyhlášená soutěž

 

 
GRAFIKA ROKU 2017 - 24. ročník soutěžní výstavy


Grafika roku, jako jediná taková soutěž, je především přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v zemi za předešlý rok. Staňte se prosím její součástí, společně pomáháme české volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také i plnohodnotně dýchat.
Výzva k účasti:

Video pozvánka:

Nadace Hollar vyhlašuje další ročník celostátní soutěže Grafika roku 2017, která zprostředkovává pohled na současnou grafickou uměleckou tvorbu v zemi za předešlý rok. Umělecká díla je možné přihlásit do 4 soutěžních kategorií. Výstava se bude konat v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 ve dnech 14. 2. 2018 – 11. 3. 2018...

Termín odevzdání přihlášek a prací:
31. 10. 2017– 5. 1. 2018

Přihláška:

12.12.2017


Změna termínu: Přednáška Kateřiny Šedé a křest publikace Vladimir Kokolia Slovník Kateřiny Š.

 

 

Nakladatelství AVU zve na přednášku a křest publikace Kateřina Šedá: Vladimir Kokolia Slovník Kateřiny Š. 

Aula AVU ve čtvrtek 14. prosince.
17:00
Přednáška absolventky AVU, autorky mnoha sociálně koncipovaných akcí, o její práci a aktuálních projektech.
19:00 Křest publikace a diskuse na téma vztahu pedagoga a studenta ve specifickém prostředí vysoké umělecké školy...

 

12.12.2017


Henri Matisse (1869-1954): Dopisy

 

 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040
13. 12. 2017 — 25. 2. 2018

Výstava představí dosud neznámou část korespondence významného francouzského malíře, sochaře a grafika Henriho Matisse, který náleží k vrcholným představitelům fauvismu. Kromě jednotlivých dopisů expozice uvede i umělcovu kresbu a grafiku, s níž se v českých galeriích můžeme setkávat pouze výjimečně. Výstava vzácných dokumentů a děl je jedinečným příspěvkem k ucelenější představě o životě a tvorbě Matisse, jenž se řadí mezi nejvlivnější umělce 20. století.

12.12.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - závěrečný UPDATE kolekce!

 

12.12.2017


Jiří Brdečka - 100 let

 

 
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20 - Horní Počernice
16. 12. 2017 - 1. 4. 2018

Výstava k 100. výročí narození Jiřího Brdečky (1917 - 1982), českého novináře, publicisty, spisovatele, výtvarníka, kreslíře ilustrátora a filmového režiséra hraných i animovaných filmů.

12.12.2017


Kurz knižní vazby - začátečníci

 

 
UMPRUM opět otvírá oblíbené kurzy knižní vazby

Termín konání: 26. - 29. 1. 2018
Vyučující: Mg. A. Vladimíra Šturmová a Mgr. Jan Hybner Ph. D...

12.12.2017


Culturenet - nové zprávy

 

 
Aktuality 48/2017...

12.12.2017


iUmeni.cz - nabídka ze světa současného umění

 

12.12.2017


UMPRUM SHOP - Welcome to Wonderland

 

 
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
14. 12. – 17. 12. 2017

Již po deváté pořádaná akce studentů UMPRUM, představí 68 mladých designérů z řad studentů a absolventů.
Představí se zde jak práce studentů, začínajících návrhářů a designérů, tak již renomovaných značek absolventů UMPRUM. K dispozici bude autorské oblečení, šperky, bytové doplňky, výrobky ze skla, porcelánu nebo dřeva, nebudou chybět autorské knihy a řada drobností pro radost. To vše bude zasazeno do instalace připomínající poklidnou zimní krajinu v rozsáhlé Galerii UM.

12.12.2017


Nizozemská barokní malba

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
14. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Výstava představí výběr z nizozemské barokní malby uchovávané ve sbírkách Národního památkového ústavu na moravských památkových objektech. Kolekce bezmála čtyř desítek obrazů zobrazuje nizozemské malířství v celé jeho námětové šíři od portrétů přes slavnou nizozemskou krajinomalbu až po bravurně ztvárněná zátiší a náboženskou malbu. Zastoupeny budou jak obrazy umístěné v rámci prohlídkových tras v interiérech moravských zámků, tak také obrazy, jež dosud odpočívaly v zámeckých depozitářích. Základ výstavy tvoří kolekce obrazů z obrazárny Státního zámku v Rájci nad Svitavou, která byla budována od poloviny 18. století Antonínem Karlem ze Salm-Reifferscheidtu. Jeho největšímu zájmu se těšila právě nizozemská malba z okruhu Petra Pavla Rubense, jíž získával za svého pobytu v Bruselu. Salmovské obrazy jsou doplněny o zápůjčku z liechtensteinských zámků v Lednici a Valticích a z jihomoravských Lysic. K vidění budou žánrové obrazy B. van den Bossche, mytologické výjevy Simona de Vos, portréty Gerarda van Honthorsta, krajiny Aerta van Neera nebo zátiší Jana Pietra Brueghela. Vystaven bude rovněž obraz Velká vápenka od Pietra van Laeraze Státního zámku Valtice, který se stal v 90. letech minulého století předmětem sedmiletého soudního sporu mezi Českou republikou a Liechtensteinským knížectvím.

12.12.2017


SOMNAMBUL - MARTIN SALAJKA

 

 
Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2
7. 12. 2017 - 18. 1. 2018

Martin Salajka, malíř a grafik střední generace, který postupně prošel ateliérem Petra Veselého na brněnské FaVU, aby svá studia zakončil u Michaela Rittsteina na pražské akademii, se prostřednictvím několika sérií svých nejnovějších obrazů balancujících na pomezí malby a reprodukčních technik ponořil do sféry ne/vědomí, která zpřítomňuje shluky dějů rozprostřených mezi městskou a přírodní krajinou. Jeho symbolikou prodchnuté vrstevnaté výjevy kombinující spontánnost s konceptuálním přístupem, které se nevyhýbají ani autentické dětské kresbě, jsou významově otevřené. Jejich fantastická přízračnost postavená na realistickém vidění přitom umožňuje jak doslovné čtení, tak asociativní automatismus...více:

12.12.2017


Monika Immrová

 

 
Andělská Hora u Chrastavy, Galerie 50°47´55,9´´N, 14°57´22.6´´E
do března 2018

Zveme na výstavu Moniky Immrové  v kostele v Andělské Hoře u Chrastavy.

12.12.2017


38. MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUÉS, 2018 - vyhlášená soutěž

 

 

38. Mezinárodní soutěž drobné grafiky, Cadaqués 2018, Španělsko

Soutěž je otevřena pro všechny umělce, všechny grafické techniky a tendence, každý umělec by měl předložit čtyři výtisky, dílo nesmí být větší než 10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in). Papír nesmí být větší než 18 x 18 cm (7,1 x 7,1 palce).
Uzávěrka:  15. března 2018.

Pravidla a přihláška:

Kontakt:
ADOGI, Ap. de Correus 9319
08080 Barcelona
SPAIN
www.miniprint.org

05.12.2017


III. GRAFICKÝ TRH - pozvánka

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
13. 12. 2017, 15 - 18 h

SČUG Hollar zve na třetí ročník Grafického trhu v Galerii Hollar.
Drobné grafické listy a další práce přímo z rukou autorů, ceny smluvní. Vstup volný.

 Milan BAUER | Jana BUDÍKOVÁ | Vladimír BUJÁREK | Hana ČÁPOVÁ | Kateřina ČERNÁ a BYLO NEBYLO | Helena ČUBOVÁ | Karel DEMEL (v zastoupení Aleny Laufrové) | Lenka FALUŠIOVÁ | František HODONSKÝ | Xénia HOFFMEISTEROVÁ | Zbyněk HRABA | Alena LAUFROVÁ | Martin MANOJLÍN | Vlasta MATOUŠOVÁ | Martin MULAČ | Pavel PIEKAR | Miroslav POŠVIC | Robin KALOČ | Zuzana RŮŽIČKOVÁ | Jan ŠAFRÁNEK | Eva VLASÁKOVÁ | Olga VYCHODILOVÁ | Karel ŽIŽKOVSKÝ

05.12.2017


NOVÁ DÍLA VE SBÍRKÁCH GHMP

 

 
GHMP, Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1
8. 12. 2017 – 29. 4. 2018 

Výstava představí výběr z minulých čtyř let a otevře vhled do struktury sbírek, jež těmito kroky postupně získávají na ucelenosti, a směřují tak k budoucí stálé expozici...

05.12.2017


Allegorithms: A Discussion with The Diffractions Collective - přednáška

 

 
Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, aula – 3. patro
13. prosince v 18.00 hod.

AVU zve na třetí přednášku z podzimního cyklu Středy na AVU:

Allegorithms: A Discussion with The Diffractions Collective - Vít Bohal, Dustin Breitling
 

Na AVU přichází Diffractions kolektiv. Představuje systém bez centra, je emergentním fenoménem. Myslí, píše, publikuje. Postupně se lokalizuje. Je jako upoutaný Prométheus. Jeho spoje jsou intersticiální, jeho krevní skupina trans, a přeci je disciplinovaný. Jeho palivem je pára. Vydělávejte peníze, není třeba strašit, pokračujte v cyklu. Jsme uvnitř vědění, ale mimo smyčku. Jsme alegorií / algoritmem, biomasou / kritickou masou // připravit se na krizi znamená vystřelit první / ptej se / vítáme otázky / na divokém východě.
Více:

 

05.12.2017


Nové výstavy v Národní galerii...

 

 
NG, Palác Kinských, Praha 1
1.12.2017 - 18.3.2018

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne...
NG, Palác Kinských, Praha 1
5.12.2017 - 25.2.2018

Loučení s Asií...
NG, Veletržní palác, Praha 7
5.12.2017 - 11.3.2018

Kosmická architektura Jana Konůpka...

 

05.12.2017


Zveme na akce: Grafický kalendář 2018: Mé hrady spatřené...

 

 
Malá vila PNP, Pelléova 20, Praha 6 - Bubeneč
23. listopadu 2017 - 12. ledna 2018

Zveme na zahájení výstavy linorytů, uvedení grafického kalendáře pro rok 2018 a koncert ve čtvrtek 23. listopadu v 19.00 hod. v Malé vile PNP....

05.12.2017


Vybrané vidění - Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání

 

 
Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
7. 12. 2017 — 25. 1. 2018

Základní myšlenkou projektu se stalo uvažování nad současným stavem dění v terciárním vzdělávání v oboru výtvarná výchova na vybraných pracovištích v České republice a na Slovensku...

05.12.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - 3. Update kolekce

 

05.12.2017


Culturenet - nové zprávy

 

   
Aktuality Culturenet 47/2017...

05.12.2017


Jubilejní XV. ročník Trienále českého ex libris v Praze

 

 
Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8
vernisáž 4. prosince 2017

Památník národního písemnictví ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 připravili první reprízu výstavy XV. Trienále českého ex libris...

05.12.2017


Reportážní fotografie Josefa Spurného z Hollaru

 

 

Vernisáž poslední letošní výstavy XXIII. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY se konala v Galerii Hollar ve středu dne 29. listopadu s byly na ní uděleny ceny za komorní grafiku...

05.12.2017


Vladimír Renčín

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
7. prosinec 2017 – 10. únor 2018

S širokým výběrem originálních kreseb a dalších kousků z ateliéru Vladimíra Renčína se můžete potěšit v Galerii Smečky v Praze...

05.12.2017


Výstava litografické dílny Petra Korbeláře

 

 
Knihkupectví K-A-V-K-A, Krocínova 5, Praha 1
od 30. listopadu 2017

Komorní výstava v pražském knihkupectví K-A-V-K-A poodhalí svět kamenotisku.Ve čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin se zde představil výběr umělců a grafiků, kteří tvoří v litografické dílně Petra Korbeláře. V dílně, a tak i na výstavě, se potkávají autoři velice rozdílných, pestrých názorů a projevů. Mezi vystavenými litografiemi najdete díla nejen od grafiků, kreslířů, malířů, sochařů, ale třeba i režiséra či ředitele divadla, herce a spisovatele v jedné osobě, Jiřího Suchého. Kromě něj bude na výstavě možné vidět tisky Oldřicha Kulhánka, Jana Švankmajera, Evy Švankmajerové, Čestmíra Sušky, Petra Nikla, Miloslava Chlupáče a dalších přibližně čtrnácti umělců.

05.12.2017


Knižní tipy ze světa umění

 

   
iUmeni.cz - aktuální informace ze světa současného umění 2017/12...

05.12.2017


Międzynarodowe Triennale Grafiki Krakow 2018 - vyhlášená soutěž

 

 
The International Print Triennial - Mezinárodní trienále grafiky, Krakov 2018

Mezinárodní trienále grafiky (MTG) se v roce 2018 bude konat podle nového vzorce. Nadále bude otevřenou soutěží, ale současně je cílem nového ročníku trienále prezentovat složitou povahu procesu tvorby grafiky v co největší míře. Hlavní výstava má představit vizuální podobu grafiky jako uměleckého média s jeho mnohostrannou a složitou povahou. Stejně jako v předchozích letech je každý umělec oprávněn předložit do soutěže od 1 do 4 děl,  porota však s nimi bude zacházet jako se sadou prací a kvalifikovat je jako takové pro hlavní výstavu.  Dále upozorňujeme, že umělci, kteří odešlou své dílo do soutěže, budou požádáni, aby své práce zaslali spolu s dodatečnými materiály, tzv. "Kontextovými materiály", které umožní hlubší pochopení díla.....Zaslání originálních děl pro soutěž - do 31.01.2018...

 

28.11.2017


XXIII. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
29. 11. - 23. 12. 2017

Srdečně Vás zveme na poslední výstavu v Galerii Hollar tohoto roku.
Kurátorka výstavy: Xénia Hoffmeisterová
Vystavující autoři:
Alena Antonová| Mikoláš Axmann| Daniela Benešová| Karel Beneš| Tomáš Bím| Jan Blaha| Šimon Brejcha| Robert Brun| Hana Čápová| Lenka Falušiová| Petr Fiala| Eva Hašková| Eduard Halberštát| Petr Hampl| Jan Holoubek| Pavel Hora| František Hodonský| Helena Horálková| Tomáš Hřivnáč| Said Ismail| Zbyněk Janáček| Jarmila Janůjová| Robin Kaloč| Markéta Králová| Ivo Křen| Vlasta Matoušová| Martin Manojlín| Jiří Mikeska| Eduard Milka| Martin Mulač| Lubomír Netušil| Pavel Piekar| Emanuel Ranný| Martin Raudenský| Zuzana Růžičková| Jaroslava Severová| Jiří Slíva| Klára Stodolová| Vladimír Suchánek| Jan Šafránek| Karel Šafář| Marie M. Šechtlová| Milena Šoltészová| Lenka Štěpaníková| Petr Štěpán| Hana Šuranská| Eva Vápenková| Martin Velíšek| Lenka Vilhelmová| Eva Vlasáková| Lenka Vojtová| Olga Vychodilová
Doprovodný program:
ST 6. 12. 2017 v 17 h - Tradiční adventní večer Klubu přátel Hollaru. Host: spisovatel Petr Hora Hořejš, který mluví na téma T. G. Masaryk a jeho rodina.
ST 13. 12. 2017, 15-18 h - III. GRAFICKÝ TRH v Galerii Hollar /// grafické listy z archivu autorů / z ruky do ruky / ceny smluvní...

28.11.2017


Tomáš Predka „Rozrušený svět“

 

 
Galerie kritiků , Palác Adria 1 p., Jungmannova 31,  Praha 1
28. 11. - 17. 12. 2017

Tomáš Predka (1986) je laureátem 10. Ceny kritiky za mladou malbu 2017. Instalace jeho  samostatné výstavy v Galerii kritiků záměrně využívá specifičnosti Paláce Adria. Prostor galerie je součástí fiktivního děje pádu parašutisty neznámého původu. Na místě zůstaly jen zhmotněné fragmenty jeho vědomí. Trosky drapérií.

Tomáš Predka (1986) is a laureate of the 10th Prize for Young Painting 2017. Installation of his solo exhibition in Galerie kritiků deliberately exploits the specifics of the Palace Adria. The space of the gallery is part of a fictious plot of parachutist of unknown origin. Only the materialised fragments of his consciousness remained in place. Debris draperies.
www.galeriekritiku.cz

 

28.11.2017


Ladislav Čepelák - Dveře k tvorbě neznámé

 

 
Galerie EUROPEANartS, Senovážné náměstí 992/8, Praha 1
4. 12. 2017 - 31. 1. 2018

Výběr vystavených děl je zaměřen na grafické cykly z 90. let minulého století - z posledního a vrcholného období tvorby Ladislava Čepeláka...
 

 

28.11.2017


Virtual Biennale Prague of Graphic Design - Selection

 

 
Altán Klamovka, Klamovka, Praha 5
28. 11. — 16. 12. 2017

Mezinárodní výstavu pořádá Asociace užité grafiky a grafického designu ve spolupráci s pražskou galerie Altán Klamovka již od roku 2007. Přehlídka má dvě kategorie – profesionály a studenty vizuální komunikace. Virtuální bienále Praha se každoročně věnuje aktuálním tématům a vyzývá mladé studenty grafických oborů a profesionální grafické designéry z celého světa k jejich vizuálnímu zpracování...

28.11.2017


Co je to imaginace digitality? - pozvánka na přednášku

 

 
Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, aula – 3. patro
29. listopadu v 18.00 hod.

AVU zve na druhou přednášku z podzimního cyklu Středy na AVU:
 
Co je to imaginace digitality?
Zuzana Husárová, Luboš Svoboda, Richard Kitta, Palo Fabuš...

28.11.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - (2) UPDATE kolekce

 

28.11.2017


Jiří Hölzel – „UGBADQ“

 

 
GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1
30. 11. 2017 — 21. 1. 2018

Jiří Hölzel vychází ve své tvorbě z pozorování účinků internetu, nových médií a obecně virtuální reality na společnost, zejména na zástupce nejmladších generací, pro které je realita sociálních sítí dominantním komunikačním a sociálním nástrojem. Zabývá se manipulací v umění, coby obrazem společenských procesů, přičemž se jeho nástrojem stává fenomén „glitche“ – chyb a nepřesností ve virtuálním obraze, které zanáší zpět do reality fyzické.

Jiří Hölzel letos absolvoval studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v Ateliéru interaktivních médií Pavla Kopřivy.

www.ghmp.cz


28.11.2017


Tisková zpráva z Galerie výtvarného umění v Ostravě

 

   

Galerie výtvarného umění v Ostravě má unikátní skener, který umožní digitalizovat umělecké sbárky ...

28.11.2017


PANELAND. NEJVĚTŠÍ ČESKOSLOVENSKÝ EXPERIMENT

 

 
MG, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 (Camera)
24. 11. 2017–18. 3. 2018

S odstupem padesáti let od masové výstavby panelových sídlišť nabízí Moravská galerie v Brně neobvyklý pohled na relikt komunistického režimu. Kromě typického panelového bytu představí výstava také fotografie, design, módu z doby normalizace, i projekty současných umělců. Ukáže tak i proměnu vnímání sídlišť v průběhu posledního půlstoletí. Výstavu doprovodí expozice, která se vrací k významnému úspěchu československého pavilonu na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967. Název Automat na výstavu evokuje jeden z nejvýraznějších atrakcí pavilonu – Kinoautomat, první interaktivní zařízení na světě, jehož průvodcem byl herec Miroslav Horníček. Výstava se do Brna přesouvá z Chebu, kde ji nedávno představilo Retromuseum...více - Tisková zpráva:


28.11.2017


Kouzelný svět počítačových her

 

 
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1
23. listopadu 2017 - 14. ledna 2018

Muzeum města Brna zahájilo na hradě Špilberku výstavu Kouzelný svět počítačových her v níž představuje vizuální stránku her oceňovaných českých studií Amanita Design, Paperash a Hangonit. Počítačovým hrám jako ryze současnému výtvarnému fenoménu se Muzeum města Brna věnuje jako vůbec první velká galerijní instituce u nás...více - Tisková zpráva:

28.11.2017


Louise Bourgeois: An Unfolding Portrait

 

 
MoMA - Museum of Modern Art, New York
do 28. ledna 2018

Výstava Louise Bourgeois (1911-2010) zkoumá grafiky, knihy i celkový tvůrčí proces této významné sochařky. Její tištěné dílo, které je málo známým aspektem její tvorby, je rozsáhlé a zahrnuje asi 1 200 tištěných kompozic, vytvořených především v posledních dvou desetiletích jejího života. ale pochází i z počátku její kariéry ve čtyřicátých letech minulého století. Muzeum moderního umění má cenný archiv tohoto uměleckého materiálu, a proto na výstavě budou představena zejména díla z domácí sbírky, spolu se zřídka viděnými zápůjčkami.
Stěžejním principem výstavy je tvůrčí proces umělkyně. Během své umělecké dráhy
Louise Bourgeois neustále přehodnocovala témata svého umění, která se vynořovala z emocí, s nimiž bojovala po celý život. Umělkyně též říkala, že mezi jednotlivými médii, s nimiž pracuje, neexistuje žádná "rivalita" a že vlastně vyjadřují totéž různými způsoby."
Její grafiky a ilustrované knihy vytvářejí na výstavě tematická seskupení se souvisejícími
sochami, výkresy, obrazy a zachycují i vývoj těchto děl - jednotlivé stavy a varianty tisků s cílem odhalit charakter kreativního myšlení umělkyně...více:

21.11.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - 1. Update kolekce

 

21.11.2017


Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2017 je zahájena...

 

 

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky
zahajují 53. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku.

Přihlášky je možné zasílat ode dneška až do 17. ledna 2018...

21.11.2017


Miniprint Dreux 2018 - vyhlášená soutěž

 

 
Miniprint Dreux 2018 - 2. Mezinárodní bienále grafiky malého formátu

Do soutěže se může přihlásit každý umělec s 2 výtisky o rozměru papíru 20 x 25 cm. Vybrané grafiky  budou vystaveny od 6. dubna do 17. června 2018 v Chapelle de l'Hôtel-Dieu ve městě Dreux (Francie).
Uzávěrka registrace online: 31. ledna 2018

Přihlášení:

Podmínky soutěže v angličtině:

Kontakt: miniprint-dreux@gravermaintenant.com

21.11.2017


Hadí muž a tanečnice / Bosé nohy a jiné zajímavosti

 

 
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo náměstí 89/I, Třeboň
11. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Podoby manéžové, varietní a potulné zábavy ze sbírek AJG

Výběr ze sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie představí návštěvníkovi kolekci obrazů, kreseb, grafiky, plastiky a také keramiky. Soubor, který čítá více jak padesát uměleckých předmětů od 18. století přes postmodernu až po konec 20. století, nabídne poutavý pohled do způsobu života lidí stěhujících se soustavně z jednoho místa na jiné za účelem produkce zábavných atrakcí a obživy. Mimo výše zmíněné výtvarníky budou na výstavě zastoupena umělecká díla od Adolfa Borna, Bedřicha Stefana, Bohumila Dobiáše, Jana Kodeta, Josefa Čapka a mnoha dalších...VÍCE: 

21.11.2017


Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby...

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
21. 11. 2017 - 28. 1. 2018

Galerie Villa Péllé připravila výstavu Daisy Mrázkové – malířce, ilustrátorce a autorce dětských knih, které ovlivnily celé generace rodičů i dětí. Výstava, která nese název podle jednoho z nejznámějších titulů této přední české výtvarnice nabídne nejen ilustrace, ale i méně známou volnou tvorbu.Galerie tak představí komplexní pohled na další výraznou osobnost z řad předních českých výtvarníků...více - Tisková zpráva:

21.11.2017


Mezinárodní soutěž EX LIBRIS 2018 - možnost účasti

 

   
Mezinárodní soutěž EX LIBRIS v rámci kongresu FISAE v Praze v roce 2018


Spolek sběratelů a přátel exlibris jako pořadatel 37. kongresu FISAE, který se bude konat
v Praze ve dnech 28. srpna – 2. září 2018 vypisuje otevřenou mezinárodní soutěž exlibris. Cílem soutěže je v mezinárodním kontextu představit a popularizovat současnou tvorbu exlibris.
Soutěž je otevřená všem umělcům z celého světa. Účast v soutěži je bezplatná.
Do soutěže budou přijata exlibris vytvořená klasickými grafickými technikami, přípustná je i počítačová grafika (CGD), vytištěná na papíru maximální velikosti 297 x 210 mm (A4), (rozměr delší strany exlibris nesmí být větší než 170 mm), která vznikla v letech 2016 – 2018.
Porota:Jiří Brázda (předseda),  Vladimír Suchánek, Martin Manojlín, Rumjana Dačeva, Karel Žižkovský, Miroslav Petřík
Více - Podmínky soutěže a přihláška:

14.11.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - Everything must go!

 

14.11.2017


Někdy na AVU: Alice Nikitinová

 

 
AVU, U Akademie 4, Praha 7
16. 11. 2017, 17 - 20 hod

Alice Nikitinová

Série výstav Někdy na AVU bude věnována především umělkyním spojeným s Akademií výtvarných umění v Praze. Jako první přijala pozvání Alice Nikitinová, která absolvovala v roce 1998 ateliér malířství prof. Jiřího Sopka.
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D., prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, zve na sklenku vína a přátelské setkání nejen s autorkou. Při příležitosti vernisáže zahraje a zazpívá Anna Vlasáková. 
Na viděnou příští čtvrtek nebo zkuste někdy vzít za kliku...více:

14.11.2017


„Hollaristé minulosti a přítomnosti“

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
do 4. 2. 2018

Letošní stálá expozice GVU je věnovaná 100. výročí Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

Nová stálá expozice je výběrem děl ze stejnojmenné výstavy „Hollaristé minulosti a přítomnosti“, jež v letošním roce zahajovala výstavní program Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě...

07.11.2017


KRAJINOU ŠUMAVY - pozvánka na výstavu

 

 
České centrum, Prinzregentenstr. 7, München
10. 11. 2017 - 7. 1. 2018

Výstava je součástí celoročního programu výstav věnovaných 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Vystavena jsou díla současných grafiků - členů sdružení, kteří se inspirovali šumavskou krajinou...
Kurátor výstavy: Pavel Piekar

07.11.2017


Nejkrásnější české knihy roku 2016

 

 
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác (knihovna | library)
9. 11. 2017 - 30. 3. 2018

Výstava 52. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy 2016, která proběhla na jaře tohoto roku v letohrádku Hvězda Památníku národního písemnictví v Praze, představí v knihovně Moravské galerie knihy oceněné v soutěži pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. Z celkem 250 přihlášených titulů vybírala porota, tentokrát poprvé v mezinárodním obsazení, knihy z tradičních sedmi kategorií, jimž udělila ocenění za nejlepší grafické, polygrafické a ilustrační zpracování.
Jako vítězné tituly byly oceněny například TABOOK BEDEKR nakladatelství Baobab za odbornou literaturu, z knih pro děti Hafanova dobrodružství, publikace z kategorie knih o výtvarném umění StArt - sport  jako symbol ve výtvarném umění nebo katalog RGB3D vydaný Galerií Zdeněk Sklenář a řada dalších zajímavých knih a katalogů.
Výstavu doplňuje katalog autorů letošního vizuálního stylu Štěpána Marka a Jaromíra Skácela.

07.11.2017


Zveme na výstavy v GASKu....

 

 
GASK - Galerie Středočeského kraje,  Kutná Hora , Barborská 51-53
1. 10. 2017- 21. 1. 2018

Fenomén Ateliéru Papír a kniha : autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana...
(obr.)
Jakub Švéda - Technovirus...

07.11.2017


Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla

 

 
Unikátní virtuální výstava PNP

Památník národního písemnictví připravil ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě unikátní virtuální projekt, v němž představí soubor volných grafických listů jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století Václava Hollara....

07.11.2017


Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevírá své brány...

 

 
UMP v Praze po třech letech rekonstrukce přivítá první návštěvníky 15. listopadu 2017

Uměleckoprůmyslové museum v Praze přivítá první návštěvníky v běžném provozu od 15. listopadu 2017 otevřením první výstavy Director´s Choice – Výběr ze sbírek, kterou bylo možné připravit ze sbírek muzea po převzetí budovy v květnu tohoto roku. Výstava představí mistrovská díla ze všech oborů uměleckého řemesla, užitého umění a designu, mimořádná svým provedením či významem. Její osu tvoří reprezentativní výběr ředitelky muzea Heleny Koenigsmarkové určený pro publikaci vydanou londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage Publishers v edici Director’s Choice, která ukazuje sbírky světových muzeí pohledem jejich ředitelů. Prostřednictvím příběhů těchto vybraných předmětů výstava přibližuje i osudy sbírek v dobách společenských proměn. Unikátní díla „s příběhem“ jsou součástí výběru téměř tří set exponátů ze všech muzejních sbírek, od nábytku a skla až po oděvní módu, šperk, hračku či fotografii. V třiceti tematických celcích je zachycen vývoj uměleckého řemesla od gotiky a renesance až do 20. století, zastoupeného pracemi Alfonse Muchy, Františka Drtikola, Pavla Janáka, Ladislava Sutnara, Františka Víznera a dalších...více:

Obr.: Hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea v Praze

07.11.2017


Milan Bauer: Poezie techniky - pozvánka na výstavu

 

07.11.2017


Jiří Bernard Krtička: Falešné bankovky aneb od papíru k literatuře

 

 
Publikujeme recenzi Jiřího Bernarda Krtičky na bibliofilii Falešné bankovky....

31.10.2017


Pavel Piekar: Barevné čarování

 

 
Hotel VILLA, Okrajní 1, Praha 10
2. listopadu - 30. prosince 2017

Výstava barevných linorytů Pavla Piekara.

31.10.2017


Marina Cvětajevová: Poéma hory - pozvánka na výstavu

 

31.10.2017


Galerie Hollar zve na doprovodné programy...

 

 
Galerie Hollar zve na následující doprovodný program výstavy HOLLAR DNES v Obecním domě:

•    3.11.2017 v 10:15 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s Lenkou Vilhelmovou

•    5.11.2017 v 11:30 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s Miloslavem Polcarem a Pavlem Sivkem

•    29.12.2017 v 16:00 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s kurátory, setkání s autory

31.10.2017


Lenka Falušiová - Maja Thommen - Petr Zinke: In der Stille

 

 
Go Green Art Gallery, Seestrasse 2, Erlebach - Zurich
9. listopadu 2017 - 6. ledna 2018

Výstava Lenky Falušiové - Ateliér grafiky I /škola Dalibora Smutného, AVU Praha.

31.10.2017


Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus, 1931–1939

 

 
Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
28. 10. – 11. 2. 2018

Museum Kampa uvádí výstavu významného malíře, grafika a sochře Emila Filly, který výrazně přispěl k prosazení vůdčích směrů moderního umění v českém prostředí. Návštěvníci výstavy budou moci zhlédnout přehlídku prací autora a dalších představitelů českého surrealismu např. Jindřicha Štyrského, Toyen, Františka Janouška, Vincenta Makovského, Františka Muziky nebo Aloise Wachsmana zapůjčených ze státních a soukromých sbírek do 11. února 2018. K výstavě vychází v nakladatelství ARGO stejnojmenný katalog...více - Tisková zpráva:

31.10.2017


Róna 1997 - 2017

 

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům U kamenného zvonu, Praha 1
23. 6. - 29. 10. 2017
prodlouženo do 31. 12. 2017

Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil Jaroslav Róna jako spoluzakladatel
nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých.
Již v jejím rámci se profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se dobově aktuálním trendům.
Výstava, jež se koná v roce Rónových šedesátých narozenin, se zaměřuje především na prezentaci prací vzniklých v uvedeném období, avšak zároveň se snaží představit umělcovu tvorbu v určité vizuální a vnitřně polarizované celistvosti...více - Tisková zpráva:

30.10.2017


Výstavy Národní galerie...

 

 
NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
12. 9. - 31. 12. 2017

Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara...

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
5. 9. - 3. 12. 2017

Mytologické mesaliance Maxe Pirnera...

29.10.2017


Státní umělecké sbírky v Drážďanech zvou na výstavy...

 

 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett
19. října 2017 - 14. ledna 2018

Käthe Kollwitz in Dresden ...
(obr.)

Marlene Dumas: Hope and Fear...

 

24.10.2017


Jiří Kornatovský / Style Declarative

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139-140
13. října 2017 – 28. ledna 2018

Výstava představí návštěvníkům obří kresby uhlem od Jiřího Kornatovského (*1952), v nichž samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla. Neustálé opakování a cykličnost tohoto uhlem zaznamenané­ho, DEKLAROVANÉHO, pohybu spojuje vzniklé kresby s duchovními cvičeními a meditací...

24.10.2017


Spolek Pohodlí a KHM (v duchu rozmarné psychiatrie)

 

 
DOX - Centrum současného umění,  Malá věž, Poupětova 1, Praha 7
26.10. - 31. 12. 2017

Archiv výtvarného umění zve na výstavu spolků Pohodlí a Karla Hynka Máchy, jejichž činnost je téměř neznámá a nedoceněná...

24.10.2017


HOLLAR DNES / HOLLAR TODAY

 

 
Obecní dům, Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
13. 10. 2017 - 20. 1. 2018

Výstava HOLLAR DNES je nejvýznamnějším výstavním projektem SČUG Hollar v roce 2017. Představuje všechny současné členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Snahou výstavy je představení současné tváře SČUG Hollar, aktuální podoby volné grafické tvorby u nás a zároveň uměleckých vývojových tendencí, které se v grafice v současnosti objevují...

10.10.2017


Jozef Jankovič: Plynutí času

 

 
Muzeum moderního umění,Trojlodí, Olomouc
12. 10. 2017 — 11. 3. 2018

Jozef Jankovič (1937-2017) byl výraznou osobností poválečného slovenského umění. Na začátku šedesátých let dvacátého století patřil do okruhu bratislavských konfrontací a svou tvorbou si brzy získal uznání v mezinárodním kontextu. Olomoucká výstava představí nejvýznamnější díla Jankovičovy tvorby z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let....

10.10.2017


The 18th International Biennial Print Exhibition 2018, R.O.C. - vyhlášená soutěž

 

 
18. Mezinárodní bienále grafiky 2018

Národní Tchajwanské muzeum výtvarných umění zve k účasti na soutěžní výstavě 18. Mezinárodního bienále grafiky. Aplikace je otevřena pro umělce z celého světa a není vyžadován žádný registrační poplatek.
Přihlášky on-line od 20. listopadu 2017 do 20. ledna 2018.

Kontaktní údaje:
Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC, National Taiwan Museum of Fine Arts
No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Road, Taichung 40359, Taiwan, R. O. C.
Tel: +886-4-2372 3552 ext. 319 or 702
Fax: +886-4-2375-4730
Email: print18@art.ntmofa.gov.tw
http://www.ntmofa.gov.tw/, http://printbiennial.ntmofa.gov.tw/

 

10.10.2017


Pavel Baňka: Blízkost

 


P. Baňka, Studenti VŠUP, listopad 1989

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
10. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Výstava Pavla Baňky Blízkost je rozsáhlou sondou do dosud neprezentovaných fotografických cyklů, které vznikaly zejména od konce 70. let do současnosti a mapují jeho fotografickou tvorbu v oblasti portrétní fotografie se sociálním podtextem. Pavel Baňka je solitérem v rámci české fotografie posledních čtyř dekád. Netají se svými silnými vazbami na amatérismus a s tím související šíří svých „fotografických hledání“, jak často rád označuje mnohost a různorodost ve vlastní tvorbě, která je mimo jiné i silně spjata s pedagogickou a redakční praxí...více: Tisková zpráva

10.10.2017


TENKRÁT V EVROPĚ - Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
22. září 2017 – 21. ledna 2018

V letech 1938–1953 došlo k největším nedobrovolným přesunům Evropanů v dějinách. Jejich původcem i vykonavatelem byla zrůdná nacistická ideologie a po válce nástup dalšího totalitního režimu, tentokrát komunistického. Dodnes historici odhalují lokální a individuální dramata, o nichž se nevědělo nebo na která se v rámci celkových hodnocení událostí zapomnělo. S vědomím, že každé z nich fatálním způsobem zasáhlo do života konkrétních lidí, bylo v možnostech výstavy pouze symbolicky připomenout několik proudů těch, kteří se jim snažili uniknout.
Na výstavě je zahrnuto téměř šest desítek uměleckých děl od více než třiceti umělců (Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František Hudeček, Bohumír Matal, Karel Čapek, Josef Istler, Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták, Zbyněk Sekal, Bohdan Lacina a další), včetně zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef Sudek či Jiří Toman.
Umělecká díla z 30.–50. let minulého století (obrazy, kresby, koláže a konfrontáže, fotografie, plastika) jsou ve výstavě zcela jedinečně instalována v konfrontaci s více než 150 dokumentárními fotografiemi ze stejného období, vytištěnými na opálovém plexiskle...více: Tisková zpráva

10.10.2017


Grafické workshopy

 

 
Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
září - prosinec 2017


Sdružení českých umělců grafiků Hollar zve na Grafické workshopy k výstavě Mezi uměním a řemeslem: Grafické techniky....

03.10.2017


28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno - výzva k účasti

 

 

Moravská galerie v Brně spustila nové webové stránky 28. ročníku Mezinárodního bienále grafického designu a zahájila také přihlašování projektů do mezinárodní soutěže.

Přihlašování projektů:

Tisková zpráva:

 

07.09.2017


MEZI UMĚNÍM A ŘEMESLEM

 

 
Národní technické muzeum v Praze,  Kostelní 42, Praha 7
31. května 2017 - 4. února 2018

GRAFICKÉ TECHNIKY VE STOLETÉ HISTORII SČUG HOLLAR

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky pořádána ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
Kurátor: Jan Kavan (SČUG Hollar), Pavel Pohlreich (NTM)
Autoři jednotlivých sekcí grafických technik: Jiří Altmann, Jan Kavan, Berenika Ovčáčková, Pavel Piekar, Lenka Vilhelmová, Jaroslava Severová

K výstavě bude vydán KATALOG pojednávající o jednotlivých grafických technikách Mezi uměním a řemeslem, který bude od počátku výstavy k dispozici v Galerii Hollar.

www.hollar.cz

30.05.2017


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS