Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 

Alén Diviš (1900-1956)
Galerie Smečky, Praha 1, 18. května - 30. června 2016


Dar autorských knih Památníku národního písemnictví:

 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

Linoryt now!

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
25. května - 19. 6. 2016

Michal CIHLÁŘ, Jan ČUMLIVSKI, Tereza DAMCOVÁ, Svetlana FIALOVÁ, Vojtěch KOVÁŘÍK, Matěj LIPAVSKÝ, Pavel PIEKAR, Martin SALAJKA, Stanislav SETÍNSKÝ, Magdalena RUTOVÁ, Chrudoš VALOUŠEK, Jan VIČAR

DOPROVODNÝ PROGRAM
8. 6. v 17:00 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem
11. 6. 2016 v rámci PRAŽSKÉ MUZEJNÍ NOCI:19:30-21:30 Workshop – linoryt s Pavlem Piekarem
22:00 Komentovaná prohlídka výstavy s Pavlem Piekarem...

24.05.2016


Martin Lukáč: Picnic with M. L & friends

 

 

Altán Klamovka, Praha 5
25. 5. - 15. 6. 2016

Martin Lukáč je absolvent bakalářského studia na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér současného obrazu Adama Szentpéteryho). Nyní studuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického), kde se připravuje k obhajobě diplomové práce. V loňském roce byl na stáži na Akademii výtvarných umění v Lipsku. Jeho tvorba vychází z reflexe avantgardních předobrazů s příměsí současných trendů a hojného užívání intermediálních možností – od malby, koláže, kresby, objektu, akce po instalaci. Lukáčovo dílo sebou nese určité prohlášení, které vychází z jeho životního postoje. Prožívání každodenních i nových událostí umí velmi trefně přetavit do vizuální formy, která mnohdy v sobě nese lehkost ironie, přebujelou barevnost a smysl pro hru s divákem (Lenka Sýkorová)
Pozvánka:

24.05.2016


Revolver Revue pořádá konferenci o díle Jana Lopatky...

 

24.05.2016


Culturenet - nové zprávy

 

  Aktuality 20/2016...

24.05.2016


Zemřel Adolf Born...

 

 

Adolf Born, malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista
12. června 1930  - 22. května 2016

V letech 1949–1950 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, později přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (atel. prof. A. Pelce 1950–53) a na Akademii výtvarných umění (1953–55) v Praze, kde u prof. A. Pelce absolvoval.
Od roku 1960 byla jeho díla vystavena po celém světě a získal za ně mnoho cen. Jeho doménou je grafika – suchá jehla, lept a především litografie. Jeho nejznámější díla zahrnují ilustrace knih od Miloše Macourka (Mach a Šebestová, Žofka), Julese Verna (Trosečník z Cynthie), A. Dumase staršího (Tři mušketýři), Vojtěcha Steklače (série Boříkovy lapálie) a jiné. Byl také autorem kostýmů a dekorací k opeře Antonína Dvořáka Čert a Káča inscenované v Národním divadle, dále inscenace hudební fakulty HAMU - opera V studni Viléma Blodka. Jeho animace vtipně glosují děj ve
filmové sérií o básnících (Jak svět přichází o básníky, Jak básníci přicházejí o iluze, Jak básníkům chutná život) a jeho animace nechybí dokonce i v závěrečném dílu Jak básníci čekají na zázrak,
Adolf Born byl dlouholetý člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
V roce 1988 byl jmenován zasloužilým umělcem. V roce 2013 získal na Anifilmu cenu za celoživotní přínos animovanému filmu a v letošním roce mu byla udělena Cena Společnosti pro vědy a umění za propagaci české vědy a kultury v zahraničí...
více:
cs.wikipedia     idnes.cz: 
                               

24.05.2016


Jiří Bielecki: Vznášení

 

 

Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
21. 5. – 28. 9. 2016

Muzeum Kampa připomene tvorbu malíře, grafika a tvůrce objektů Jiřího Bieleckého z 60. - 90. let 20. století.  Jiří Bielecki patřil k výrazným představitelům generace, která vstoupila na výtvarnou scénu v počátcích šedesátých let reduktivně orientovanou tvorbou. Byl jedním z prvních členů Klubu konkretistů, v jehož rámci představoval citlivý protipól vůči přísné geometrické formě a čistě racionálnímu strukturování plochy a prostoru. Přes svoji specifickou a originální polohu však Bieleckého dílo zůstává dodnes neprávem opomínáno...více - Tisková zpráva:

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže...

23.05.2016


S – medium / Mezinárodné serigrafické sympózium Ostrava

 

 

Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
21. 5. - 30. 6. 2016

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2016 (ISSO 2016) pořádá Fakulta umění OU v Ostravě. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
Kurátoři sympozia: Zbyněk Janáček, Róbert Jančovič,Róbert Makar, Marek Sibinský...

 

19.05.2016


Linda Retterová - Plakáty / Pavel Příkaský - Collection

 

 

 

Pracovna, Vlkova 628/36, Praha 3 - Žižkov

V rámci cyklu výstav současné ilustrace a grafiky v kavárně Pracovny naše pozvání tentokrát přijala Linda Retterová (*1991), kterou můžete znát i pod značkou ROE. Linda studuje animaci na UMPRUM a kromě toho se věnuje ilustracím a textilu. V Pracovně vystaví sérii plakátů, které vznikaly na její stáži v Paříži a inspirovali se ve světě minimalistické geometrie i módy.
Novou sérii mladé malby v prostorech sdílené kanceláře Pracovny zahájí Pavel Příkaský (*1985), absolvent atelieru Grafika 2 Vladimíra Kokolii na AVU. V malbě se zajímá o určitý způsob její nepromalovanosti či mizivosti. Médium malby je pro něj vyjádřením vizuálních stop v paměti, stejně jako možností práce s vizuální představivostí diváka....www.pracovna.cz

19.05.2016


Zemřel Josef Duchoň...

 


Obr.: J. Duchoň; © Prostor
 

Josef Duchoň, malíř, grafik, ilustrátor a typograf
17.1.1929 - 30. 4. 2016

Josef Duchoň studoval v letech 1945–1949 na Státní grafické škole a pak v letech 1949–1955 na Vysoké škole uměleckoprůmylsové pod vedením profesora Karla Svolinského. Už za studií se stal roku 1946 členem SČUG Hollar. Věnoval se kresbě, akvarelu a pastelu a především barevným i černobílým dřevořezům, ve kterých se odráží impulsy evropského umění 30. a 40. let 20. století (surrealismus a kuboexpresionismus). Ve všech těchto žánrech postupně vytváří cykly (například Černý Ikaros, Nová caprichos a jiné). Byl rovněž tvůrcem řady filmových plakátů a patřil k významným českým ilustrátorům, zejména dětských knih. Zúčastnil se celé řady autorských i společných výstav doma i v zahraničí...více - cs.wikipedia
 

19.05.2016


Alén Diviš (1900-1956)

 

 

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
18. května - 30. června 2016

Od 18.5. prezentuje Galerie Smečky dílo jedné z určujících osobností českého výtvarného umění 20. století. Životní příběh Aléna Diviše by vydal na napínavý román, je to příběh těžce zkoušeného člověka v těžké době. Zároveň je to příběh člověka, který přijal chudobu a zachoval si absolutní svobodu tvorby.
Jeho dílo znovuobjevil a v sedmdesátých letech minulého století je začal uvádět v obecnou známost Jaromír Zemina, kurátor výstavy v Galerii Smečky...

Reportážní fotografie Josefa Spurného...

18.05.2016


Připomínáme: 1ere Biennale de l'estampe de Gravelines - vyhlášená soutěž

 

 

1. Bienále grafiky,  Gravelines / Francie

Soutěž, která se koná z iniciativy sdružení Art & Estampe a ve spolupráci s Muzeem a městem Gravelines, svede dohromady 20 mezinárodních grafiků vybraných porotou. Bienále je otevřeno pro autory všech národností (minimální věk 18). Povoleny jsou tradiční i experimentální techniky (včetně digitálních děl), díla musí být vytvořena po roce 2012, maximální velikosti 60 cm x 80 cm.
Výběr děl provede porota složená ze členů Art & Print sdružení, muzea a města Gravelines v červnu 2016. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo on-line.
Uzávěrka přihlášek: úterý 31. května 2016

Pravidla soutěže:          Přihláška:

Kontakt:
Musée du dessin et de l’estampe originale de Gravelines, Arsenal BP 209, 59820 Gravelines
Tel.: 03 28 51 81 00

 

18.05.2016


Festival muzejních nocí 2016

 

 

XII. ročník Festivalu muzejních nocí 2016 bude probíhat ve dnech 20. května až 11. června 2016!

Národní zahájení festivalu se uskuteční v pátek 20. května 2016 od 15 hodin ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, festival muzejních nocí 2016 uzavře XIII. ročník Pražské muzejní noci v sobotu 11. června 2016.
Tisková zpráva -program:

18.05.2016


"Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu“

 

 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Dům U Černé Matky Boží, Praha 1
18. května - 18. září 2016

Stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka
Výstava představí dosud nikdy nevystavené fotografie moderní architektury od fotografa Josefa Sudka. Vystavené fotografie pocházejí ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, budou doplněny několika newprinty (současnými kopiemi) ze Sudkových negativů, uložených v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Výstava je zároveň příspěvkem Uměleckoprůmyslového musea v Praze k dvojitému jubileu Josefa Sudka (1896–1976), které na letošní rok vychází.
Více - Tisková zpráva:

18.05.2016


Phila Primus - Lůnění / Wombing

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní náměstí - radnice
3. 5.– 27. 5.  2016

Phila Primus se narodila v roce 1991 v Düsseldorfu, dětství strávila v Průhonicích u Prahy, část svého dospívání prožila v USA, nyní žije a pracuje v Praze. Kořeny její vizuální tvorby tkví v tradici intuice a surrealismu. V jejím díle jsou tematizovány otázky bytí prostřednictvím těla, které se proplétá s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Mnoho z prací je tvořeno na základě různých prožitků a osobních příběhů... více:

V rámci Olomoucké muzejní noci 20. 5. 2016 představí Phila Primus v Galerii Caesar osobně svoji tvorbu.

18.05.2016


Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy

 

 

Galerie hlavního města Prahy
Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha 6

Galerie hlavního města Prahy zahájila v Bílkově vile v Praze krátkodobou tematickou expozici, v níž se prostřednictvím výtvarného zpracování nejznámější křesťanské modlitby Otčenáš setkávají dva výjimeční umělci - František Bílek a  Alfons Mucha... 

 

18.05.2016


Informace z UMPRUM

 

  Výběr z informací o dění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve dnech 16. 5. - 22. 5. 2016...

17.05.2016


Culturenet.cz - nové zprávy

 

  Aktuality 19/2016...

17.05.2016


Triennale europénne de l'estampe contemporaine 2016

 

 

Villeneuve-Tolosane, 3, bd des Écoles / Francie
7. června - 2. července 2016

Městská galerie zve na vernisáž výstavy 19 italských umělců a Jacques Muron, která se koná ve čtvrtek 9. června.
Vystavují: Jacques Muron, Gianna BENTIVENGA, Maria Pina BENTIVENGA, Milo BIANCA, Sandro BRACCHITTA, Graziella DA GIOZ, Valentino DE NARDO, Marco DE ROSA, Gino DI PIERI 1er prix de la Triennale, Ugo GRAZZINI, Stefano LUCIANO, Luciana NESPECA, Agnese ORIGLIA, Caterina PALLOTTA, Giordano PERELLI, Sergio SACCOMANDI, Andrea SERAFINI, Fulvio TOMASI, Tiziano TOSCANI, Elisabetta VIARENGO MINIOTTI...

12.05.2016


Krása bude křečovitá/ Surrealismus v Československu 1933 - 1939 (pozvánka na výstavu)

 

12.05.2016


Uhlem, štětcem, skalpelem…

 

 

Muzeum moderního umění Olomouc
28. 4. – 25. 9. 2016

Sbírka kresby Muzea umění Olomouc
Muzeum umění v Olomouci představuje přehlídku kresebného umění ze své sbírky. Návštěvníci mohou spatřit zhruba 300 kreseb...

 

12.05.2016


Ostravský Dům umění si letos v květnu připomene 90. výročí od svého založení...

 

  Galerie výtvarného umění v Ostravě si 13. května připomíná 90. výročí od zpřístupnění jejího sídla – Domu umění – veřejnosti.

Dům umění od svého počátku a po celou svou existenci plní účely, k nimž byl postaven. Zároveň to také je poslední výstavní pavilon, který byl v České republice od roku 1926 postaven na takzvané zelené louce. GVU v Ostravě nyní využívá všechny místnosti Domu umění pro prezentaci vlastních i zapůjčených expozic....

 

12.05.2016


Císař Karel IV. 1316–2016

 

  Největší událostí letošní výstavní sezony jsou bezpochyby akce k oslavě 700. narození Karla IV.
Národní technické muzeum připravilo výstavu CIVITAS CAROLINA aneb stavitelství doby Karla IV.
a Národní galerie v Praze zahajuje česko-bavorskou zemskou výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 15. května ve Valdštejnské jízdárně...

12.05.2016


Ivo Křen - Vstupovat do krajiny / linoryty

 

 

Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
29. dubna - 29. května 2016

Až do 29. května vystavuje v Galerii pod Radnicí v Ústí nad Orlicí své barevné linoryty grafik Ivo Křen. Na výstavě je možné shlédnout více než padesát autorových prací. Jsou zde zastoupeny linoryty naznačující proměny tvorby od poloviny devadesátých let, ale především díla z posledních pěti let.Ve většině se jedná o rozměrné grafické listy...

12.05.2016


Linie / bod / Mezinárodní den muzeí a galerií v GVU Náchod

 

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě
13. května 2016

Mezinárodní den muzeí a galerií
Linie / bod

V pátek 13. května budeme společně působit na Galerii výtvarného umění v Náchodě a vychylovat ji z její běžné dráhy.  Otevřeme dveře galerie a propojíme její současný výstavní program, nedávno zahájenou výstavu Abeceda českých grafiků, s jednodenním působením venku, v bezprostředním okolí. Zámecké návrší ožije návštěvami vzácných hostů – výtvarných umělců, básníků, hudebníků....

 

11.05.2016


Stanislav Špelda - Linoryty (pozvánka na výstavu)

 

11.05.2016


GASK zve na nové výstavy...

 

 

GASK, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
14. května v 17 hodin

V sobotu 14. května proběhne v GASK od 17 hodin slavnostní zahájení dvou výstav. Autorská dvojice Lukáš Jasanský – Martin Polák představí své práce pod titulem „Na bílém papíře a Chlapi“.
Jakub Špaňhel prezentuje svou grafickou tvorbu z let 2000–2016 ve výstavě
„Kytky, města, motýli“...

11.05.2016


Cyril Höschl: Umění a neurověda - pozvánka na přednášku

 

11.05.2016


Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci

 

 

Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
10. 5. - 29. 5. 2016

Unikátní výstava ze soukromé sbírky Pavla Feigla (FEIGL GALLERY).

Vystavující umělci:
Zdeněk Beran, Karel Balcar, Zuzana Dvorská-Šípová, Jan Gemrot, Jindřich Hájek, Pavel Holas, Alžběta Josefy, Filip Kudrnáč, Jan Mikulka, Blanka Nováková, Marek Slavík, Zdeněk Trs, Jan Uldrych

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

11.05.2016


Josef Lada nejen dětem

 

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
6. 5. – 10. 7. 2016

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově připravila na květen a červen letošního roku výstavu jednoho z nejznámějších českých umělců malíře Josefa Lady. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než 150 obrazů, ilustrací a kreseb ze soukromých sbírek i ze sbírek muzeí a galerií.
V rámci výstavy Josefa Lady si mohou návštěvníci prohlédnout i dva zrestaurované velkoformátové obrazy...

11.05.2016


Výsledky výběrových řízení na místa vedoucích pedagogů AVU

 

 

Rozhodnutí rektora AVU ve věci výběrových řízení na obsazení míst vedoucích pedagogů Ateliéru malířství I., Ateliéru grafiky I. a Ateliéru sochařství II. a dále dvou pedagogických pozic na KTDU...

10.05.2016


iUmeni - Portál současného umění - aktuální nabídka knih

 

10.05.2016


Václav Johanus - A barevně plují dny / Kresby / Grafika / Ilustrace

 

 

Galerie u lávky, Povltavská 42/21, Praha – Troja
5. května - 26. června 2016

Pražská Galerie u lávky zve na výstavu A barevně plují dny grafika a ilustrátora Václava Johanuse. Představeny jsou kresby pro noviny a časopisy, kreslený humor, volná a užitá grafika, originály, ilustrace a koláže z posledních zhruba 30 let výtvarné činnosti autora.
Václav Johanus (nar. 1947) ilustroval na třicet knižních titulů. Uspořádal přes 90 samostatných výstav, vystavuje v tuzemsku a zahraničí. Účastnil se více než 200 výstav společných. Je zastoupen v českých a zahraničních sbírkách. Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal ocenění...více - Tisková zpráva: 

 


10.05.2016


Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem

 

   

Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
10. 5. - 12. 7. 2016 

Zatímco autor velkého psa a jeho kamarádky Áji Jiří Šalamoun oslavil loni osmdesátku, Maxipes Fík se dožívá letos čtyřicítky. Jiří Šalamoun dokázal ve svém díle originálně prolnout svět dětské fantazie s nostalgií i zkušenostmi dospělejších jako málokdo jiný...

9. května od 17:00  - komentovaná prohlídka výstavy...

05.05.2016


Kateřina Černá – Z láhve vylovil okurku

 

 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
2. 5. - 6. 6. 2016

V květnové výstavě Poličky Archivu výtvarného umění je představen výběr z knižní tvorby Kateřiny Černé...
V pondělí  9. 5. v 17:00 hodin se v Archivu výtvarného umění uskuteční setkání s autorkou

 

05.05.2016


S linorytem Šumavou

 

 

Městská knihovna v Praze, Artotéka Opatov, Opatovská 14/1754, Praha 11
2. - 28. května 2016

V květnu se ve foyer opatovské knihovny svými linoryty inspirovanými zejména šumavskou přírodou představí grafik Zbyněk Hraba (*1960)...

05.05.2016


Lenka Falušiová - Prales (pozvánka na výstavu)

 

04.05.2016


Rozhovor Aleny Laufrové s Bedřichem Housou

 

  Bedřich Housa, vynikající rytec a grafik, dlouholetý člen SČUG Hollar, oslavil 12. 4. 2016 devadesáté narozeniny. Za své rytecké umění v oblasti poštovní známky obdržel Cenu za nejkrásnější známku roku 1998.
"S mistrem jsme zavzpomínali na jeho život naplněný prací. Vedle grafiky Bedřich Housa vytvořil a vyryl během téměř sedmdesáti let kolem 400 poštovních známek velké námětové bohatosti"…říká Alena Laufrová...

04.05.2016


Abeceda českých grafiků (z cyklu české umění ze sbírky GVUN, III. část)

 

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Zámecká jízdárna
6. května - 12. června 2016

Anderle Jiří, Bednářová Eva, Bílek František, Blabolilová Marie, Boettinger Hugo, Born Adolf, Bouda Cyril, Burant František, Čepelák Ladislav, Filla Emil, Gross František, Havránek Bedřich, Holý Stanislav, Istler Josef, Janeček Ota, Jaroněk Bohumír, Jiřincová Ludmila, John Jiří, Kašpar Adolf, Kobliha František, Konůpek Jan, Kubišta Bohumil, Kučerová Alena, Lhoták Kamil, Liesler Josef, Mařák Julius, Mlčoch Zdeněk, Mžyk Josef, Obrovský Jakub, Pacovská Květa, Preissig Vojtěch, Rambousek Jan, Rocman Vladimír, Reynek Bohuslav, Seydl Zdeněk, Silovský Vladimír, Sivko Pavel, Sklenář Zdeněk, Smetana Jan, Stretti-Zamponi J., Suchánek Vladimír, Sukdolák Pavel, Svolinský Karel, Šerých Jaroslav, Šimon T.F., Šimotová Adriena, Špillar Karel, Šváb Jaroslav, Švabinský Max, Úprka Joža, Váchal Josef, Vondrouš Jan K., Zrzavý Jan...

04.05.2016


Collaborative Exhibition Exchange

 

 

Galerie AMU, Malostranské nám. 12, Praha 1
4. - 29. 5. 2016

Představení prací vzniklých pod Katedrou fotografie a zobrazování na Tisch School of the Arts, New York University je ukázkou z klauzurní výstavy diplomantů roku 2016. Práce studentů této katedry jsou velmi různorodé – dotýkají se rasové nesnášenlivosti, genderu, současné kultury, globálních problémů a historie fotografického média. Výstava vznikla ve spolupráci s Katedrou fotografie FAMU, jejíž studenti budou od 26. května do 29. června 2016 vystavovat své práce v Gulf and Western Gallery na newyorské Tisch School of the Arts...

03.05.2016


EDUARD OVČÁČEK - SEDM OBRAZŮ

 

   

Galerie současné malby - Divadlo Antonína Dvořáka, Čs. legií 148/14, Moravská Ostrava
3. května - 29. června 2016 


Eduard Ovčáček patří k těm nejvýznamnějším vizuálním umělcům nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé republiky. Výraznou spojnicí Ovčáčkovy tvorby v průběhu celých padesáti let je téma písma, písmenných znaků, které si pro sebe jako jeden z prvních objevil v polovině 60. let minulého století jako relevantní výtvarné téma. Jeho technika propalované koláže je zcela původní a nese v sobě silný  estetický a významový potenciál...

03.05.2016


GRAFIKA VYŽADUJE KÁZEŇ

 

 

Galerie PRE, Na Hroudě 1492/4, Praha 10
3. května - 24. června 2016

Titulek, jako oblíbené motto Simeony Hoškové (1945–2015), české historičky umění a kurátorky, bylo zvoleno pro vzpomínkovou výstavu, která připomíná významné osobnosti  - PhDr. Simeonu Hoškovou, ak. mal. Jaroslavu Pešicovou, ak. mal. Šárku Trčkovou a doc. ak. mal. Dalibora Smutného - jež se významným způsobem podílely na rozvoji současné české grafiky...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

03.05.2016


Zlatá stuha 2016

 

 

Galerie ve věži, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2
1. 4. - 30. 4. 2016

Výstava ilustrací, které byly nominovány na výroční ocenění Zlatá stuha 2016.  Odborné poroty nominovaly na výroční cenu Zlatá stuha devatenáct výtvarníků a autorů. Vyhlášení laureátů proběhne v pátek 29. dubna 2016 ve Velkém sále Novoměstské radnice...

 

29.04.2016


STROM II - Pocta Jindřichu Pruchovi

 

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
28. dubna - 19. června 2016

Tematická výstava Strom II volně navazuje na expozici v olomoucké galerii Caesar z roku 2014. Připomíná nejen mimořádnou uměleckou osobnost Jindřicha Pruchy, ale především jeho vliv na řadu současných umělců, kterým je toto téma vlastní, a stalo se podstatnou částí jejich práce.
Výstava je pořádána příležitosti 130. výročí narození malíře Jindřich Pruchy (1886-1914)...

 

28.04.2016


9th International Triennial of Small Prints VILNIUS 2016 / Litva

 

   

9. Mezinárodní trienále malé grafiky Vilnius 2016 / Litva

Organizátoři trienále: Vilnius Graphic Art Centre (VGAC) aVilnius Graphic Artists’ Section under Lithuanian Artists’ Association. K účasti jsou zváni umělci z Litvy i zahraničí, výstava se bude konat 4. - 29. října 2016 v Galerii “Kaire–dešine”. Kurátorři soutěže: Nijole Šaltenyte, Elena Rudzinskaite.
Uzávěrka zaslání děl: 1. června - 31. července 2016

Podmínky soutěže:

Přihláška:

27.04.2016


International Exlibris Competition Varna, Bulgaria - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní soutěž Exlibris Varna, Bulharsko

Largo Art Gallery zve k účasti v 2. ročníku Mezinárodní soutěže exlibris, která se bude konat v srpnu 2016 ve Varně. Soutěž je otevřena pro umělce z celého světa, a to bez omezení vzdělání a povolání, ve věku 16 let a více, kteří přijmou pravidla soutěže. Neexistuje žádný poplatek za účast ani omezení, pokud se jedná o témata či techniky. Účastníci mohou zaslat maximálně 5 různých exlibris, datovaných 2014-2016. Umělecká díla se nevracejí a zůstávají v grafické sbírce pořadatele Largo Art Gallery.
Uzávěrka zaslání děl: 10. 7. 2016

Pravidla soutěže a přihláška:

27.04.2016


Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

 


Josef Čapek, Vězeň, 1919; © ZČG
 

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
27. 4. - 18. 9. 2016

Výstava mapuje díla meziválečné moderny ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni a navazuje tím na úspěšný projekt, který zpracoval tamní kvalitní sbírku českého kubismu (2009).  Meziválečné období je stylově rozmanitější, zahrnuje jak díla předválečných kubistů a jejich rozbíhající se cesty, tak tvorbu mladších autorů, kteří se přiklánějí k primitivismu, civilismu či magickému realismu.
Výstava představuje díla Josefa Čapka, Václava Špály, Jana Zrzavého a Rudolfa Kremličky, sdružených ve skupině Tvrdošíjní, Emila Filly, Otty Gutfreunda, Alfréda Justitze, Georgese Karse, Milady Marešové, Josefa Šímy, Františka Tichého, Toyen, Antonína Procházky, Václava Rabase a dalších autorů. Doprovází ji výpravná publikace... více:     Tisková zpráva:

27.04.2016


Dědičná pošta v Litomyšli

 

 

Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
22. 4. – 19. 6. 2016

Výstava ze sbírky Ing. Romana Zoubka. Jde o první výstavu ze zamýšleného cyklu, který každoročně představí jedno místo a region. Kromě dokumentů listinné povahy jsou také prezentovány sbírkové předměty Poštovního muzea, využívané v poštovním provozu během daného období.

Reportážní fotografie Josefa Spurného...

26.04.2016


Vyhlášení cen v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2015...

 

 

Ve středu 20. dubna se konalo v letohrádku Hvězda slavnostní vyhlášení cen 51. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015...

Obr.: Cena tvůrců do 30ti let

21.04.2016


51+ Nejkrásnější české knihy roku 2015

 

 

PNP, Letohrádek Hvězda, Praha 6-Liboc
výstava 21. 4. - 27. 5. 2016, vernisáž 20. 4. od 19 hod.

Ve středu 20. dubna od 16.30 hod. proběhne v letohrádku Hvězda slavnostní vyhlášení cen 51. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015, kterou každoročně pořádá MK ČR a PNP.
Letošní ročník je obohacen o zcela nový rozměr. Kromě tradiční odborné komise složené ze znalců knižního designu hodnotila knihy i Nejkrásnější komise: šest desítek osobností, mezi nimiž byli známá zpěvačka, filozof, muž bez domova, předškolní dítě a mnozí další, kteří přijali pozvání od autorů koncepce Kateřiny Šedé a Adama Macháčka...

20.04.2016


ESSL ART AWARD CEE 2017 - vyhlášená soutěž

 

 

Soutěž ESSL ART AWARD CEE pro rok 2017

Soutěž je určena mladým umělcům a studentům vysokých uměleckých škol, cenu uděluje Essl Museum.
Registrace - podání online přihlášky: od 1. května do 30. června 2016

ONLINE APPLICATIONS only! E-mail: esslaward@essl-award.org
Podmínky soutěže:

20.04.2016


15. Mezinárodní bienále divadelního plakátu Rzeszów

 

 

Armaturka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Jateční 1588/49
21. dubna do 26. května 2016

Mezinárodní bienále v Řešově je jednou z nejprestižnějších soutěžních přehlídek plakátové tvorby. Jeho patnáctý ročník obsahuje 863 divadelních plakátů z celého světa vytvořených v letech 2013—2015...

 

19.04.2016


Jiří Bernard Krtička: Labyrint světa a spirála duše - Zamyšlení nad dílem Pavla Sukdoláka

 

 


Pavel Sukdolák je malířským básníkem české grafiky a bezesporu patří k našim nejvýznamnějším grafikům druhé poloviny 20. století. Dodatečně k jeho loňskému významnému životnímu jubileu publikujeme článek RNDr. Jiřího Bernarda Krtičky bilancující jeho grafickou tvorbu...

Obr.: Pavel Sukdolák v ateliéru, r. 2014

14.04.2016


Evropská trienále současného grafiky - výstava českých grafiků

 

 

Estampadura - Triennale européenne de l'estampe contemporaine

Maison des Ecritures 4, rue Notre-Dame, Lombez / Francie
8. dubna - 29. května 2016

Výstava českých umělců se koná v rámci trienále Estampadura pod záštitou Velvyslanectví České republiky a Českého centra v Paříži.

Vystavují:
Milan BAUER, Lukáš BRADÁČEK, Tomáš HŘIVNÁČ, Petra JOVANOVSKÁ, Jolana KIMLOVÁ, Jiří KORNATOVSKÝ, Vlasta MATOUŠOVÁ, Ondřej MICHÁLEK, Jindřich PEVNÝ, Miroslav POŠVIC, Jiří SAMEK, Jana VACKOVÁ, Martin VELÍŠEK...

14.04.2016


LOUPOT

 

 

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, Lyon
8. dubna - 28. srpna 2016

Výstava je věnovaná Charlesi Loupotovi (1892-1962), francouzskému umělci - grafikovi, který se proslavil jako jeden z hlavních designérů plakátu v období mezi dvěma světovými válkami. Ch. Loupot bude na výstavě představen zejména jako vynálezce stylu art deco, který uplatnil ve své disciplině. Ch. Loupot byl ze všech tvůrců plakátu považován za největšího umělce a zároveň také za umělce nejvíce "grafického"  - zejména po 2. světové válce, kdy jako již starší muž vymyslel geometrický, přísný styl na hranicích abstrakce, styl méně "svůdný", který ale měl velkou reklamní účinnost...více:

13.04.2016


Mistři české kresby

 

 

Galerie Zdeněk Sklenář, Mariánská 1097, Litomyšl
10. 4. – 29. 5. 2016

Intimní ukázkou monumentální závažnosti je výstava Mistři české kresby, v níž Kubištu, Špálu, Šímu, Toyen, Štyrského, Ladu, Kupku, Muchu, Čapka, Zrzavého a Číhala sjednocuje výtvarný jazyk objevnosti, jehož jsou symboly.
www.zdeneksklenar.cz


Obr.: Václa Špála, Viktorka; ilustrace k Babičce Boženy Němcové; detail pozvánky

 

13.04.2016


Krajina starých sídel

 

 

Výstavní síň zámku Fryštát, Karviná
14. dubna - 31. května 2016

Na zámku Fryštát v Karviné je vystavena kolekce více než 60 vedut moravských a slezských měst. Představují dobové stylizované pohledy na města, hrady, zámky a krajinu v první polovině 19. století. Veduty jsou z takzvaného Kunikeho alba, jeho část se 70 litografiemi má ve sbírkách olomoucká vědecká knihovna...více: ceskenoviny.cz

13.04.2016


Rozhovor Aleny Laufrové s Michaelou Lesařovou-Roubíčkovou

 

  Michaela Lesařová-Roubíčková, členka Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, patří k známým českým grafičkám a ilustrátorkám. Oblibu u milovníků grafiky si získala zejména svými barevnými suchými jehlami ilustrativního pojetí...

12.04.2016


Čau Zajíc – TYPO 9010

 

 

Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
14. dubna - 28. května 2016

Výstava Čau Zajíc – TYPO 9010 v Galerii UM, je věnována typografii. Jejím hlavním inspiračním zdrojem je obsáhlá publikace TYPO 9010 - České digitalizované písmo 1990–2010, která byla oceněna v soutěži Czech Grand Design 2015 cenou Grafický designér roku. Samotná expozice nabídne výběr 20 nejzajímavějších a pro typografii podle kurátorů nejvýznamnějších abeced...více - Tisková zpráva:

12.04.2016


Když nemůžeš, tak přidej! - Jaromír 99

 

 

Art & Event Gallery Černá Labuť,  Na Poříčí 25, Praha 1
7. dubna - 30. května 2016

Expozice představí velkoformátové tisky z nově vydávané, stejnojmenné knihy o Emilu Zátopkovi a další výběr komiksových prací ze slavného Aloise Nebela či Zámku. Doplní je ukázky z volné tvorby. Jaromír Švejdík - Jaromír 99 je jedním z nejvýraznějších autorů českého komiksu posledních dvou dekád, originální výtvarník, hudebník, spoluautor mezinárodně úspěšného filmu...více - Tisková zpráva:

 

07.04.2016


EDUARD OVČÁČEK / GRAFIKA JE DAR III.

 

 

Dům umění – Kabinet grafiky, Jurečkova 9, Ostrava
6. 4. – 5. 6. 2016

Interpretace partitury opery Leoše Janáčka z Mrtvého domu  

V pořadí již třetí výstava, v níž je prezentován dar profesora Eduarda Ovčáčka do fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě...


05.04.2016


Weltsichten auf Papier - Die "Nova Reperta" von Jan van der Straet

 


Neznámý rytec podle J. van der Straeta: Sculptura in Aes, mědiryt, list č. 19 ze serie  „Nova Reperta“, Antwerpy okolo 1591, Kupferstich Kupferstich-Kabinett, SKD
 

Kupferstich-Kabinett im Residenzschloss, Dresden 
19. březen – 12. září 2016

V rámci výstavního projektu "Weltsicht und Wissen um 1600" představí drážďanský grafický kabinet bohatost své sbírkové kolekce. Po omezenou dobu budou tak prezentována významná díla od středověku až po současnost z této sbírky. Jako první je vystavena vyjímečná série mědirytů Nova Reperta, v nichž vlámský malíř a kreslíř Jan van der Straet (1523–1605, též zv. Stradanus,  činný později v Itálii), zobrazil 19 významných renesančních objevů a vynálezů (např. střelného prachu, knihtisku, kompasu, hedvábnictví) až po jedno vyobrazení, věnované objevu Nového světa - Ameriky. Originální kresby J. Stradana vyryl Phillippe Galle pro rozšířené vydání 1600 Galle Americae Retectio. V letech 1612 a 1636 pak následovalo druhé a třetí vydání, po nichž Nova Reperta získala rychle mezinárodní popularitu. Dílo Nova Reperta je současně také svědectvím kulturního transferu mezi Nizozemskem a Itálií, neboť kombinuje naturalistickou prezentaci reality vlámské školy s humanistickými myšlenkami Itálie...více:

31.03.2016


Wir suchen das Weite - Reisebilder von Albrecht Dürer bis Olafur Eliasson

 Emil Orlik: Fuji-Pilger, 1901. Farbholzschnitt; © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders

 

Kupferstichkabinett, Berlin
18. 3. - 25. 9. 2016

Svými letními výstavami zahájil Kupferstichkabinett -součást Státních muzeí v Berlíně - v roce 2014 nový výstavní projekt v historii německého muzejnictví, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti i médií.  Cílem je předložit návštěvníkům vždy v letní sezóně zvlášť atraktivní a populární témata umění a kulturních dějin.  Letošní téma cestování je od umění na papíře neoddělitelné.  Vždyť existují od dávných dob zápisy ve skicáku, kresby, akvarely a olejové skicy, pomocí nichž nás umělci "unášejí" do tajemných nových světů.
Výstava je členěna na 6 výstavních sekcí (Mentální mapy - svět na papíře; Cesta je cíl - výlety a poutě; Na souši, na moři, ve vzduchu - cestovní prostředky a mobilita; Kultura a vzdělávání - cesta do Itálie; Kolem světa - umění a vědy;  Odysseovo putování - úniky, cesty do nitra a poslední cesty). Ve výběru vzácných cca 100 vystavených děl nejsou opomenuty ani humorné rysy...více:

29.03.2016


Ateliér grafiky I

 

 

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ - CAFÉ 87, Olomouc
29. 3. – 29. 5. 2016

Škola Jiřího Lindovského II - Figura

Ateliér grafiky I pražské AVU se prezentuje tematickou expozicí, věnovanou proměnám a rolím figury v současné grafice...

 

23.03.2016


Grafika z daru Vojtěcha Lanny - 2 výstavy Národní galerie

 

 

NG v Praze, Klášter sv. Anežky České
5. 2. - 3. 7. 2016

Albrecht Dürer a „malí mistři“ I. a II. (obr.)...

NG, Schwarzenberský palác
5. 2. - 15. 5. 2016

Mistři manýrismu a baroka ...

Expozice byly uspořádány v rámci výstavy 220. výročí Národní galerie v Praze. Velkorysost. Umění obdarovat...

23.03.2016


ANSELM KIEFER - Die Holzschnitte

 

 

Albertina, Wien
18. března - 19. června 2016

Anselm Kiefer (nar. 1945 ve městě Donaueschingen, žije a pracuje v Paříži) je jedním z nejvýznamnějších umělců naší doby. 
Na jeho první komplexní retrospektivní výstavě je v Albertině představeno kolem 35 nejvýznamnějších monumentálních dřevořezů a důležitých obrazových cyklů
a tematických skupin jako Cesty pozemské moudrosti -Wege der Weltweisheit:Die Hermannsschlacht, die Rhein-Bilder und Brünhilde – Grane. Kieferovo dílo svědčí o jeho intenzivním zabýváním se německou historií, kulturní historií a mytologií. Jeho vlastní technika koláže, četné malířské revize, užití experimentálních materiálů a technik, dělá z každé jeho umělecké práce jedinečný unikát, který ale po obsahové i formální stránce zůstává mnohovrstevně propojený s jeho obrazovým světem...více: 

Obr.: Anselm Kiefer, Brünhilde – Grane, 1977/78; © Anselm Kiefer und The Sonnabend Collection and Antonio Homem  

23.03.2016


5 Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 2016 - vyhlášená soutěž

 

 

5. Mezinárodní bienále digitální grafiky - Gdyně 2016 / Polsko

Sdružení pro podporu umělců ART ERA a Gdyně Design Centre zvou k účasti na pátém ročníku mezinárodního bienále digitálního grafického umění. Bienále se koná v podobě dvoustupňové soutěže pro účastníky z Polska i ze zahraničí s absolventy uměleckých škol (s výjimkou bakalářského studia) a členů ZPAP. Výstava se bude konat od 20. října do 20. listopadu 2016. Slavnostní zahájení s předáním cen se uskuteční 19. 10. 2016 v Galerii Design centra Gdyně.
Žádosti jsou přijímány od 1. do 25. června 2016.

Kontakt:
Ewa Gołębiowska, tel. 696 023 935, e-mail: galeria.era-art@wp.pl
Martyna Jagieluk, tel. 798 045 556, e-mail:
martynajagieluk00@poczta.onet.pl
Grzegorz Terlecki, tel. 501 099 722, e-mail:
tergal7@o2.pl

Podmínky soutěže v polštině:            Přihláška:

23.03.2016


Linoryt I.

 

 

Galerie Klatovy/ Klenová, zámek Klenová
27. 3. - 17. 7. 2016

Výstava představí výběr děl z jednotlivých ročníků sympozia linorytu, která se od roku 2001 pořádají na Klenové...

 

 

17.03.2016


Edgar Degas: A Strange New Beauty

 

 

MoMA - Museum of Modern Art, New York
26. března – 24. července 2016

Edgar Degas je známý hlavně jako malíř - zejména jako uznávaný "kronikář" baletu,  přesto ale především jeho grafické dílo odhaluje skutečný rozsah jeho umění tvůrčího experimentu. V polovině 70. let 19. století se Degas seznámil s procesem monotypu a potenciál této techniky jej plně zaujal, např. tím, jak jeho pomocí se umělci dařilo rozšířit kresebné ztvárnění o nové možnosti - vytvoření většího pocitu hmatatelnosti povrchu aj. Degas používal toto médium pak zejména jako výchozí bod pro další svoji tvorbu. Dopad jeho práce s monotypem tak může být viděn ve variantách klíčových motivů v různých médiích.  Součástí výstavy je proto kromě cca 120 monotypů též asi 50 souvisejících maleb, kreseb, pastelů, skicáků a tisků, které představují umělce v  jeho nejmodernější poloze tvorby -zachycujícího ducha městského života a lidského těla v nových a odvážných pozicích -
je to osvobozující druh umění vycházející z  tradice a směle zapojující nové možnosti abstrakce...více:

17.03.2016


ANTONI TAPIES, PRINTS 1959–1987

 

 

International Centre of Graphic Arts, Ljubljana / Slovinsko
23. 2.  - 5.  6.  2016

Antoni Tàpies (1923-2012) - jeden z hlavních představitelů informelu - se zúčastnil několikrát bienále grafického umění v Lublani -  poprvé v roce 1967, kdy obdržel Grand Prix. Seznámení s  jeho dílem mělo pak velký vliv na tvorbu slovinských umělců té doby. 
Výstava, která byla připravena ve spolupráci s Fundació Antoni Tàpies v Barceloně, ​​představuje umělcovo grafické dílo vytvořené mezi léty 1959 a 1987.
Grafické dílo Antoni Tàpiese je třeba chápat jako nedílnou součást celé jeho umělecké tvorby.
Tàpies
začal tvořit grafiky z podnětu některých vydavatelů. Jeho první tisky byly sice vytvořeny již v roce 1947, ale méně sporadicky začal vytvářet grafiku až v pozdních 50. letech 20. století. V následujících letech spolupracoval především s šesti nakladatelstvími, které rozhodujícím způsobem ovlivnily jeho grafickou produkci: Sala Gaspar, Barcelona; Erker Galerie, St. Gallen; Maeght y Lelong, Paříž; Edicions Polígrafa, Barcelona a Galeria Toni Tapies, Barcelona. Umělcova spolupráce s každým z nich jej povzbuzovala zejména ke zkoumání nových technických řešení. Pro jeho dílo je dále charakteristické dominování sérií obrazů a forem, které se opakují po celou dobu jeho kariéry (např. Roig i negre, 1985; Variations sur un theme musical, 1987, inspirované tématy Roberta Schumanna, aj.)...více:

16.03.2016


11th BIENNIAL OF PRINTS OF LIEGE - vyhlášená soutěž

 

 

11. Bienále grafiky LIEGE / Belgie

Muzeum umění města Liège vyhlašuje 11. ročník mezinárodní soutěže grafiky.
On-line registrace do 1. září 2016

Přihlášku je též možno zaslat poštou na adresu:
Biennale de Gravure de Liege, Administration du Musée des Beaux-Arts de Liege, [A l’attention de Fanny Moens], Feronstrée 86, 4000 Liege, BELGIQUE
Více informací:
www.beauxartsliege.be

10.03.2016


Miquel Barcelo, Sol y sombra (Slunce a stín)

 


 
Miquel Barceló, Le Grand Verre de terre, 2015, argile sgraffiée sur verre; © Adagp, Paris 2016. ph. A. Torres, 2015

 

Bibliothèque Nationale de France - Site François Mitterrand, Paris
22. března - 28. srpna 2016

BnF a Národní Picassovo muzeum v Paříži připravují společně dvě akce věnované Miquelu Barceló. Chystané výstavy mají umožnit veřejnosti ponořit se do osobitého světa tohoto španělského umělce. Uměleckým "echem" k obrazům a keramice, které budou vystaveny v Picassově muzeu, bude bohatá grafická kolekce, kterou představí Francouzská národní knihovna.
Tištěné práce M. Barceló, zřídka vystavované, představují významnou část jeho umělecké tvorby. Malíř, sochař, kreslíř a tvůrce keramiky od počátku své umělecké kariéry experimentoval též s grafickými technikami. K dnešnímu dni obsahuje jeho dílo téměř dvěstě padesát rytin do dřeva a mědi, litografií, sérigrafií a ražeb. Ačkoli jsou to autonomní díla, celkově vycházejí ze základního charakteru  umělecké tvorby tohoto mallorského umělce, která se vyznačuje variabilností a trvalou zálibou v experimentu.
BnF zvolilo pro svoji expozici výběr cca 60 málo známých umělcových tisků z dřívější i nedávné doby, které mají vytvořit umělecký dialog s vystavenými kresbami, sochami, keramikou a obrazy, a které budou odpovídat konzistenci a jedinečnosti jeho tvůrčího přístupu...více:  

02.03.2016


Pavel Brázda - Mezi začátky a konci II

 


Obr.: P. Brázda, Obluda čeká, obluda má čas; © P. Brázda
 

GASK, Kutná Hora
28. 2. - 12. 6. 2016

Výstava stručně představí retrospektivně autorovo dílo, ale i jeho nejnovější práce, jako digitální tisk na plátně. Výstava se koná u příležitosti Brázdových 90. narozenin.
Pavel Brázda (*1926) je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Jeho dílo vychází z naprosto osobitého pojetí figurálního realismu, v němž se propojují prvky vnitřního snového vizionářství s výpovědí obecného humanistického sdělení o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Brázdova vizuální řeč je v kontextu českého, snad i mezinárodního umění, zcela nezaměnitelným jevem. Má své kořeny v různých historických etapách a myšlenkových proudech evropské kultury: není mu cizí gotická „nadreálnost“ ani Chiricova metafyzická prostorovost. Především však pramení z autorova životního kréda „stát za svou pravdou“, z jeho nekompromisního odmítnutí být jakkoliv poplatný dobovým ideovým nátlakům či stylistickým dogmatům...více:

Připomínáme: Rozhovor Aleny Laufrové s Pavlem Brázdou

 

24.02.2016


International Summer Courses Printmaking and Textile Art PATA 2016 - nabídka

 

  Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź zve k účasti v  Mezinárodních letních kurzech grafiky a textilního umění PATA 2016

Termín zápisu:  do 30. června 2016...

04.02.2016


2eme Concours international de Kitchen litho

 

 

2. Mezinárodní soutěž litografie

Soutěž je otevřena pro všechny umělce; díla musí být vytvořena technikou litografie, do max. formátu A4 (minimální formát 10,5x15cm).
Díla jsou přijímána do 31. července 2016.

Kontakt:
Atelier Kitchen Print- 46, rue de la Dauvergne – 86000 Poitiers
Tel. : 06 66 12 27 15  – e-mail : atelier.kitchen.print@gmail.fr : http://www.atelier-kitchen-print.org
Web

14.01.2016


XIIth INTERNATIONAL EXLIBRIS COMPETITION RUSE 2016 - vyhlášená soutěž

 


Knihovna "Luben Karavelov" v Ruse; foto Ilko Iliev  (detail)
 

XII. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ EXLIBRIS,  RUSE 2016 / Bulharsko

Krajská knihovna Ljuben Karavelov v Ruse organizuje mezinárodní soutěž exlibris. Téma soutěže: "EX VINO - EX VERITAS".
Soutěž je určena pro umělce všech národností a jakéhokoliv věku a povolání. Všechny grafické techniky jsou povoleny, pokud umožňují replikaci podle mezinárodního standardu identifikátoru pro Ex Libris. Maximální velikost obrázku je 130/130 mm a grafického listu 150/210 mm.
Práce by měly být zaslány poštou do 31.5.2016 (datum poštovního razítka)...

30.12.2015


Nejkrásnější české knihy roku 2014

 

 

Národní technické muzeum v Praze, Kostelní 42, Praha 7
18. září 2015 - 29. 5. 2016

V expozici Tiskařství se představují knihy oceněné za své výjimečné grafické, ilustrační a polygrafické zpracování, které byly vydané v posledním kalendářním roce. V rámci jubilejního 50. ročníku ceny organizované Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR byly hodnoceny publikace celkem v sedmi kategoriích. Do jubilejního 50. ročníku soutěže, v němž odborná porota hodnotila produkci českých nakladatelů roku 2014, bylo přihlášeno přes 250 titulů. Oceněny byly nejkrásnější české knihy z hlediska technického a výtvarného zpracování v sedmi kategoriích: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice, obrazové publikace, katalogy a bibliofilie a autorské knihy...více:

 

30.09.2015


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS