Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Revue Grapheion najdete na nových stránkách


 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

Graver pour le roi - Collection de la Chalcographie du Louvre

 

 
Musée du Louvre, Rotonde Sully, Paris
21. února - 20. května 2019

Chalkografie Louvre, která vznikla v roce 1797 a uchovávající více než 14 000 vyrytých měděných matric, byla vytvořena ze tří původních sbírek - králova kabinetu, fondu Menis-Plaisirs a sbírky Královské akademie.
Současná výstava Louvru sdružuje více než šedesát vyrytých matric z těchto historických sbírek
chalkografie a ukazuje klíčovou roli, kterou tyto sbírky gravírovaných matic měly v šíření obrazu krále a jeho uměleckých institucí ve Francii během druhé poloviny 17. a 18. století.

19.02.2019


Joan Miró: Birth of the World

 

 
MoMA - The Museum of Modern Art, 11 West Street, Manhattan, New York
24. února – 15. června 2019

"Vy a všichni moji přátelé spisovatelé jste mi poskytli hodně pomoci a zlepšili mé chápání mnoha věcí," řekl Joan Miró francouzskému básníkovi Michelu Leirisovi v létě roku 1924. Příští rok nato vliv poezie a materiální experimenty inspirovaly Miróa k namalování obrazu, který později popsal jako "nějaký druh geneze" a jeho přátelé surrealisté ho nazvali Narození světa.
Výstava vychází z bezkonkurenční sbírky Miróovy práce, doplněné o několik klíčových zápůjček. Dílo Narození světa se na výstavě nachází ve vztahu k dalším významným dílům umělce. Kolekce představuje zhruba 60 obrazů, díla na papíře, tisky, ilustrované knihy a umělecké předměty, vytvořené o období od r. 1920 - v době jeho prvního katalytického výletu do Paříže - a počátku padesátých let, kdy se jeho jedinečný vizuální jazyk stal mezinárodně proslulým.
www.moma.org

19.02.2019


Nové výstavy Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
8. února - 31. března 2019

PŘÍBĚHY STARÉ PERSIE. Současná íránská ilustrace...

FEMME FATALE. ČESKÉ UMĚLKYNĚ S PAŘÍŽSKOU ZKUŠENOSTÍ...
Komentovaná prohlídka - 20.2. od 17 hod -pozvánka

 

19.02.2019


Transformer Milan Langer

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové
15. 2. - 26. 5. 2019

Výstava a připravovaná monografie odhalí šíři tvůrčího záběru Milana Langera (1944 - 2017), dosud nedoceněné hvězdy a enfant terrible vizuálního umění zároveň. Setkáme se s jeho tvorbou od raných performancí konce šedesátých let, přes obrazové seriály, vizuální básně, akce až po videofilm Afterlife dokončený v listopadu 2017. Dlouho pro něj byly poznávacím znamením obrazy vytvořené prostřednictvím šablon a sítotisku, jež začal výrazněji používat až po příchodu do Hradce Králové v roce 1975. Později se vyjadřoval skrze fotoplátna, objekty, básně a hudbu. Nejvýrazněji se soustředil na pohyblivý obraz a kolektivními scénické performance vždy s důležitou vizuální a hudební složkou.
Historik a teoretik umění Jan Kříž oceňuje Langerův intelektuální koncept, který nevylučuje hru a je druhem kritického myšlení. Langer měl a má dosud velký vliv na hradeckou vizuální a hudební scénu, obklopoval se totiž mladými autory, s nimiž často pracoval v rámci kolektivního autorství zprvu pod hlavičkou Brutální Nikita a později jako Art Division Team Victory Nox.

19.02.2019


V soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2018 bylo nominováno 50 publikací

 

 
Nejkrásnější české knihy roku 2018

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku, kterou pořádá Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, již zná nominované publikace. Vybrala je technická komise, která zasedala od 7. do 8. února 2019 a mezinárodní výtvarná komise, která zasedala od 11. do 12. února  2019. Z 264 přihlášených publikací, jednoho z největšího počtu v historii soutěže, nominovala porota 50 publikací v 7 kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. dubna 2019 v CAMP – centrum architektury a městského plánování....

19.02.2019


International Summer Courses - Printmaking and Textile Art (PATA)

 

   
Mezinárodní letní kurzy - Tisk a textilní umění (PATA)

Sedmnáctá akademie výtvarných umění Strzemiński Łódź (Polsko) ve spolupráci s Mezinárodním uměleckým centrem KAUS Urbino vyzývá umělce a milovníky umění k účasti na mezinárodních letních kurzech - výtvarné a textilní umění (PATA)....

12.02.2019


Kurzy kresby a malby - letní semestr (18. 2. - 10. 5. 2019)

 

 

UMPRUM opět otvírá oblíbené večerní kurzy kresby a malby pro veřejnost s Liborem Kalábem a Zbyňkem Sedleckým...

12.02.2019


Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím

 

 
Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
9. 2.  - 12. 5. 2019

Příběh české avantgardy (Filla, Kubišta, Toyen, Teige, Lhoták, a další)

Ripellinův obdiv pro charakteristicky české setkání magické tradice a ostrého smyslu pro modernitu ve stylu a formální invenci se projevil nejen v jeho vnímání poezie, ale také výtvarného umění. Výstava narativní a zároveň lehce didaktickou formou podobně jako Ripellinova kniha představí souvislosti české literatury a umění první poloviny 20. století na příkladu díla osobností významných jmen, o nichž Ripellino pro své krajany psal.
Spolupořadatelé: Sapienza University v Římě – Ústav evropských, amerických a interkulturních studií a Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

12.02.2019


Desítka sítem

 

   
Galerie Emila Filly, Jateční 49, Ústí nad Labem
13. února - 23. 3. 2019

DESET LET SÍTOTISKOVÉ DÍLNY NA FAKULTĚ UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

Výstava Desítka sítem otevírá výstavní rok 2019 v Galerii Emila Filly...

 

 

05.02.2019


Grafická dílna Františka Bílka

 

 
GHMP, Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha-Hradčany
od: 1. 5. 2018

Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí dlouhodobá výstava grafik a jejich dřevěných štočků...

29.01.2019


RE:KONSTRUKCE – Patrik Hábl

 

 

 
Galerie Villa Pellé,  Pelléova 91/10, Praha 6
4. 2. - 5. 4. 2019
Patrik Hábl patří mezi nejviditelnější představitele české neštětcové malby své generace. Svými projekty budí posledních pět let opakovaně pozornost v Česku, ale i Německu nebo Japonsku. Jeho dynamický asociativní rukopis vznikl jako syntéza postupů abstraktní malby a monotypu. To, kromě Háblova přirozeného smyslu pro experiment, do jisté míry odráží také jeho školení na UMPRUM v malířském ateliéru Pavla Nešlehy a na grafice u Vladimíra Kokolii na AVU.
Patrik Hábl malbu vnímá jako osvobozené médium, subjektivní materii s univerzálním přesahem, ze které se skládá svět, a proto mu také nedělá problém do něj jejím prostřednictvím intervenovat.
Patrik Hábl pokračuje v monitorování možností malby prostřednictvím zacházení s obrazem a parametry jeho prožívání ze strany diváka také v galeriích. RE:KONSTRUKCE připravená pro Galerii Villa Pellé je nejen Háblovou největší pražskou samostatnou výstavou, ale především otevřeným projektem, který konfrontuje právě tradiční obraz a jeho zažité vnímání s Háblovými překvapivými instalacemi malbou. Jde při něm nejen o experimentální „rekonstrukci“ architektury v obraz, ale i proměnu divákova vědomí. Výstava zároveň představí výběr autorových nejvýznamnějších projektů z Česka i zahraničí, které naznačí způsob autorova výtvarného uvažování a vystaví kontext obrazové realizaci, která vznikne na místě.

29.01.2019


Pozvánka n a výstavu: Jiří Altmann: kresba, malba a grafika

 

29.01.2019


VITÁLNÍ KOLAPS - Ivan Pinkava / Vojtěch Míča

 

 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
26. 1. – 24. 3. 2019

Museum Kampa představuje výstavu fotografa Ivana Pinkavy a sochaře Vojtěcha Míči. Oba autoři, Ivan Pinkava a Vojtěch Míča, patří ke zlomové generaci, která si zažila poslední fázi totality, její pád a euforii ze znovunabyté svobody. Zdá se, že tato životní okolnost přispěla u obou k citlivému i střízlivému vztahu právě k otázce svobody a s ní spojené kulturní identity. Právě tyto momenty lze nacházet kdesi v nejzákladnějších vrstvách jejich díla...
více - Tisková zpráva:

29.01.2019


Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969 - 2009

 

 
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
19. 1. - 24. 3. 2019

Výstava navazuje na projekt Anatomie skoku do prázdna.
Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, realizovaný v Západočeské galerii v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa, který mapoval období od roku 1967 (Pražského jara) do roku 1972 (začátku normalizace) a reakci výtvarníků na toto dodnes zásadní období v dějinách Československa. Samostatný projekt věnovaný Janu Palachovi (a několika dílům dotýkající se i sebeupálení Jana Zajíce) není reprízou výstavy Anatomie skoku do prázdna, je jejím rozšířením, představí i díla, která reagovala na Palachovu a Zajícovu smrt v několikaletém odstupu. Tyto práce ukazují, že i když se snažila totalitní moc památku na Jana Palacha potlačit, tak ve vědomí společnosti zůstávala stále živá.
Kromě vlastních výtvarných děl bude výstava věnovat pozornost i dobové filmové a literární produkci (plakáty, obálky) a hudebním nahrávkám či mluvenému slovu.

21.01.2019


Jan Měřička: Neklid davu

 

 
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec
17. ledna - 21. dubna 2019


Jan Měřička, jeden z nejlepších umělců Liberecka a zároveň nejzajímavějších grafiků v Čechách, představí po dlouhé době svoji tvorbu v Liberci. Jeho monumentální tisky, většinou serigrafie, z posledních let si můžete prohlédnout na výstavě v podbazénové hale a grafickém kabinetu...

15.01.2019


Tereza Říčanová, Obrazy světa

 

 
Museum Café, Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
do 30. 3. 2019

Po čtyřech letech téměř na den přesně se do galerijní kavárny vrací jeden z kmenových ilustrátorů nakladatelství Baobab Tereza Říčanová (1974). Absolventka ateliéru ilustrace a grafiky VŠUP v Praze u prof. Jiřího Šalamouna tehdy roce 2014 chebské návštěvníky pozvala na palubu Noemovy archy, jejíž příběh doprovodila výpravnými celobarevnými ilustracemi a vydala ho jako velké obrazové album. Své skvělé vypravěčské nadání autorka nyní rozvíjí i v další ze svých knih Obrazy světa, která je zatím jejím nejrozsáhlejším knižním projektem. Výsledkem její tříleté práce a také neovladatelné touhy po malbě je čtrnáct bohatých obrazů - map zobrazujících prazákladní témata a prostředí lidské existence, která člověk odpradávna zabydloval svou fantazií i reálnými událostmi. Vesmír, les, město, hrady, ledové hory, moře... K obrazům je přiložen obsáhlý průvodce, v němž autorka detailně popisuje jednotlivé děje, postavy a výjevy. Člověk se tak díky nim noří do obrazů, jako by byl stržen vyprávěním dobrodružného příběhu.15.01.2019


ELIŠKA STEJSKALOVÁ / ŠKODA, ŽE NEJSI VZHŮRU - RADOSLAV BIGOŠ / DON´T SAY ANYTHING ABOUT US

 

   
Galerie Mariánská, Pražská třída 1, České Budějovice
18. 1. - 31. 3. 2019

Alšovka hostuje v Galerii Mariánská
Alšova jihočeská galerie využívá nabídky krásně upravených prostor a prezentuje své sbírky i nové projekty také v Galerii Mariánská. Ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 18:00 hod. budou vernisáží slavnostně zahájeny dvě výstavy
Eliška Stejskalová / Škoda, že nejsi vzhůru a Radoslav Bigoš / Don´t say anything about us...

15.01.2019


DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

 

 
Dům umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava
23. 1. – 24. 3. 2019

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí se záměrem vytvořit soubor středoevropského umění...

15.01.2019


Lubomír Krupka: autorská kniha Liber aqua - recenze Jiřího Bernarda Krtičky

 

 

Publikujeme recenzi Jiřího Bernarda Krtičky na novou bibliofilii Lubomíra Krupky Liber aqua....

08.01.2019


Ladislav Steininger - PF 2019

 

 
Zámek Bruntál
11. ledna - 6. dubna 2019

Kresba, grafika, malba, objekt...

08.01.2019


Vyhlášené soutěže - nabídka

 

04.01.2019


Medea muckt auf. Radikale Künstlerinnen hinter dem Eisernen Vorhang - MEDEA REPTÁ. RADIKÁLNÍ UMĚLKYNĚ ZA ŽELEZNOU OPONOU

 

 

Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Hala umění Kunsthalle v budově Lipsiusbau
8. prosince 2018 - 31. března 2019

Výstava prezentuje umělkyně, které tvořily na socialistické straně Železné opony a interpretovaly v nejširším slova smyslu antické hrdinky Médeu, Kasandru nebo Penthesileu jako obraz současné ženy a tím provokovaly a protestovaly proti soudobým socialistickým a měšťáckým rolím. Ochota k riziku, improvizační talent, sebeironie, kategorické nacházení jiných významů pro klasické materiály a motivy - je možné vysledovat mezi Magdalenou Abakanowiczovou  a Christou Jeitnerovou, mezi Katalin Ladikovou (HU) a Gabrielou Stötzerovou, mezi Zorkou Saglovou (CZ) a Else Gabrielovou, mezi Sofií Rydetovou (PL) a Gundulou Schulze Eldowyovou, mezi Geta Bratescu (RO) a Christine Schlegelovou -  tato mimořádná výstava oslavuje jejich sílu, sebevědomí, odolnost a především uměleckou kvalitu. Na výstavě bude představeno 36 národních a mezinárodních umělkyň  a skupin. Vedle malířství, fotografie a mediálního umění budou vystaveny práce s textilem a papírem i performance a instalace...více:

17.12.2018


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS