Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 Grafika roku 2014 a Cena Vladimíra Boudníka -  Mediální ohlasy:   Ocenění:

 Dar Památníku národního písemnictví - autorské knihy ze soutěže GRAFIKA ROKU

 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

MARIE BLABOLILOVÁ - Uvnitř a vně / Inside and Out

 

 

Galerie Caesar, Horní náměstí-radnice, Olomouc
1. 9. - 30. 9. 2015

Marie Blabolilová (1948), malířka, grafička a restaurátorka, studovala v letech 1963–1967 Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze a 1967–1973 AVU v Praze ( L. Čepelák, J. John, F. Jiroudek, A. Paderlík). Uskutečnila řadu autorských i kolektivních výstav; obdržela ocenění: 1988 Bienále Krakow, Cena starosty města Lodže; 2003 Cena Vl, Boudníka; 2011 Cena za tisk z hloubky v soutěži Grafika roku...
 

31.08.2015


Otisky Heleny Horálkové

 


Helena Horálková, Mobily, barevný linoryt, 2014
 

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
2. září - 27. září 2015

K názvu výstavy. Samozřejmě vím, že výsledný produkt grafikovy práce je tisk. Já však myslím na to, že svými prsty sahám do vlhkého asfaltového laku na vznikající akvatintě, abych pomohla štětci, a zanechávám tak svou stopu v materiálu, corpus delicti. Také myslím na nechtěné otisky prstů na běloskvoucím okraji papíru při tisknutí, trapné špinavé palce, které profesionál prostě neudělá. Otisky šlépějí ukazují, kudy vedla cesta. Do mé vizuální paměti se otiskly tváře mých blízkých, obrázky detailů maličkostí, které nechci nechat zapadnout a musím je zaznamenat. Otiskuji do materiálu svá gesta, svoje pocity a šidím tak čas, když z prchavého vytvářím trvalé.
Helena Horálková

Doprovodný program: 16. 9. v 17 hod - Minikurz z akvatinty a leptu...

31.08.2015


Nové výstavy v Chodovské tvrzi

 

 

Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4
2. 9. - 3. 10.  2015

Tomáš Hřivnáč – 100x Ex libris (grafika)
Malá galerie

Zuzana Popelková-Oberthorová a Karel Oberthor – Jedním dechem (grafika a obrazy)
Velká galerie...

31.08.2015


Pavel Sukdolák - V čase

 

 

Galerie výtv. umění v Havl. Brodě, Havlíčkovo nám.
28. 8. – 4. 10. 2015

Výstava k 90. narozeninám autora
Výstava je ohlédnutím za 65 lety tvorby jubilujícího výtvarníka a rodáka z Humpolce Pavla Sukdoláka. Jeho barevné lepty vytvářejí vlastní svět, básnivý, tajemný, snový, ale bez záludností a děsu. Vyznačují se především barevným expresivním výrazem a lapidární formou. Výstava představí výběr z tohoto jedinečného a specifického díla...  

27.08.2015


Culturenet.cz - nové zprávy

 

 

Aktuality 34/2015...

27.08.2015


Superhrdinové z východního bloku

 

 

Galerie Klatovy/Klenová, Sýpka Klenová
30. 8. - 31. 10. 2015
vernisáž 29. 8. 2015 od 17:00

Výstava v Sýpce Klenová je slavnostním zakončením česko-německého komiksového sympozia, kterého se zúčastnílo celkem 9 kreslířů a ilustrátorů z České republiky a z Německých spolkových zemí Sasko, Bavorsko, Durynsko a Bádensko-Württembersko a na němž vzniklo 9 unikátních autorských komiksů na téma hranic, útěků a ilegálních přechodů přes hranice...

27.08.2015


Pavel Brázda - LABYRINT

 

 

Galerie artkunst, Vojtěšská 11, Praha 1
26. 8. - 19. 9. 2015

Digitální obrazy a grafiky z let 2007 - 2015.
Ve čtvrtek 3.9. od 18 hodin  - autorem komentovaná prohlídka výstavy
www.artkunst.cz

Obr.: Pavel Brázda, Xenie odcizená a King Kong zírají do vědeckotechnické utopie, 2007-15

27.08.2015


ZPRÁVA O KNIZE - derniéra

 

 

Výstava k 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku se chýlí ke konci...

Dne 31. srpna v 17 hodin se uskuteční derniéra výstavy spjatá s křtem publikace ZPRÁVA O KNIZE. Letohrádek Hvězda bude tedy výjimečně veřejnosti přístupný také v pondělí, a to od 13 do 20 hodin.
Památník národního písemnictví se rozhodl završit tento netradičně pojatý projekt uspořádáním derniéry. Akce bude zahájena v 17 hodin komentovanou prohlídkou s autory projektu Petrem Babákem, Lukášem Kijonkou a kurátorkami Alenou Petruželkovou a Vilmou Hubáčkovou. Návštěvníci budou moci zhlédnout samotný proces snímání knih a jeho instalaci na webové stránky www.bookreport.cz, jež zůstane funkční i po skončení výstavy. V 18 hodin pak proběhne křest česko-anglické publikace ke ZPRÁVĚ O KNIZE, která dokumentuje projekt výstavy a přináší přehled o proměnách soutěže...více o výstavě:

26.08.2015


Zemřel Jiří Bouda...

 

 

Jiří Bouda, český grafik, malíř a ilustrátor
5. května 1934, Praha – 23. srpna 2015

Syn akademického malíře Cyrila Boudy. Vystudoval Státní grafickou školu a po jejím ukončení byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, do ateliéru prof. Karla Svolinského. Zabýval se volnou a užitou grafikou, tvořil ilustrace populárně naučného charakteru zejména s dopravní tematikou.
B
yl dlouholetým členem SČUG Hollar. Realizoval řadu samostatných i kolektivních výstav, obdržel ceny: 1968 - čestné uznání Zlatno pero Beograda; 1987 - Cena v soutěži Nejlepší kreslený kalendář roku, 1992 - cena na VII. Trienále ex libris, Chrudim...

26.08.2015


CELEBRATING PRINT - Call for Submissions

 

 

CELEBRATING PRINT 2015

We are pleased to announce the call for submissions of fine art prints by artists of Central and Eastern European backgrounds. Organized by KADS New York and sponsored by BBLA (Bohemian Benevolent and Literary Association), the exhibition of works selected by juror, a New York-based artist, printmaker and Associate Professor at University of Vermont Mildred Beltré will be on view at Manhattan's Bohemian National Hall from December 7, 2015 until January 13, 2016.

For eligibility and Rules & Regulations, visit: www.kadsny.com
Download CPC.2015 Prospectus
 

26.08.2015


Culturenet.cz - nové zprávy

 

 

Aktuality 33/2015...

21.08.2015


Zemřel Bohuslav Holý

 

 

PhDr. Bohuslav Holý, historik a teoretik umění, redaktor, typograf
2. 1. 1944 - 14. 8. 2015

Poslední rozloučení se koná v pátek 21. srpna 2015 ve 13 hodin v Nové obřadní síni na Olšanech v Praze...

20.08.2015


CONTAIN/ERA/

 

 

Instalace v kontejnerech představí tvorbu výtvarných umělců z osmi států Evropy...
20. srpna - 8. listopadu 2015

Od 20. srpna 2015 se osm nákladních kontejnerů promění v mobilní galerie, které poskytnou prostor pro multimediální výstavu osmi mladým umělcům. Celý projekt vyvrcholí v říjnu společnou výstavou a sympóziem na pražském ostrově Štvanice.
Projektu se účastní osm výtvarných umělců - Adéla Součková (CZ), Dionýz Troskó (SK), János Brückner (HU), Karol Komorowski (PL), Angela Kaisers (DE), Lukas Troberg (AT), Till Könneker (CH) a Carlo Zanni (IT). Multimediální instalace v kontejnerech, tematicky zaměřené na ztvárnění národního kulturního dědictví a přenos informace v post-internetové době, budou po dobu dvou měsíců putovat v kruhu a vzájemně tak propojí sousední kultury.
Českým místem střídání expozic se stal Containall, příjemný prostor nedaleko pražské Kampy. Celý projekt bude zahájen 20. srpna v 19 hodin vernisáží Adély Součkové. Simultánně vernisáže proběhnou také v Bratislavě, Varšavě, Budapešti, Římě, Curychu, Berlíně a Vídni...více informací - Tisková zpráva:     Informace o umělcích:

19.08.2015


Salon Unie umění a designu v Plzni

 

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, Univerzitní 28
21. 8 - 11. 9. 2015

Výstava Salon Unie umění a designu v Plzni představí tvorbu dosavadních absolventů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (dříve UUD, FUD). Během přehlídky děl absolventů bude možné vidět cesty jejich uplatnění a způsoby, které hledají k dalšímu sebevyjádření a rozvoji v oblasti výtvarného umění.
Vernisáž výstavy, které proběhne ve čtvrtek 20. srpna 2015 ve 14:00 hodin, se tak stane první příležitostí k setkání po letech a snad i zahajující přehlídkou, která, jak doufáme, započne tradici absolventských výstav a prezentací studentů pod záštitou vznikající Unie umění a designu v Plzni.
www.fdu.zcu.cz

18.08.2015


Salon du livre d'artiste du Québec - vyhlášená soutěž

 

 

Salon umělecké (autorské) knihy Québec / Kanada

Salon du livre d’artiste du Québec - 1. roč. bude přehlídkou, na níž 20 vybraných umělců představí svoji tvorbu. K účasti na tomto salonu, který se bude konat od 9. do 15. listopadu 2015 v Galerii 2456 - 2456 v Montrealu,  jsou vyzýváni kanadští i mezinárodní umělci.
Termín pro podání přihlášek: 1. září 2015

Kontakt:
Marie-Christine Nadeau, directrice générale
1637, rue Sicard, Montréal
Québec - Canada H1V 2X7
Téléphone +1 514 508-3485, Email
nadeaumc@videotron.ca

Podmínky ve francouzštině:

18.08.2015


OSTEN – 42. Mezinárodní bienále kresby, Skopje 2014

 

 

Galerie kritiků, PALÁC ADRIA, Jungmannova 31, Praha 1
18. 8. — 13. 9. 2015

Výstava kreseb a umění na papíře zahrnuje díla 30 vybraných umělců 42. ročníku mezinárodního Bienále kresby ve Skopje 2014,  doplněná o české umělce...

18.08.2015


Eva Švankmajerová 75 - 10

 

 

Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstská radnice v Praze
do 4. září 2015

Retrospektivní výstavu obrazů, kreseb a dalších prací surrealistické malířky a básnířky Evy Švankmajerové koncepcčně připravil autorčin manžel, filmový režisér a výtvarník Jan Švankmajer. Výstava se koná k 75. výročí narození a k 10. výročí její předčasné smrti...více: rozhlas.cz , lidovky.cz

Obr.: E. Švankmajerová,
Zrození Venouše

18.08.2015


Připomínáme: New York International Miniature Print Exhibition

 

 

Mezinárodní výstava malé grafiky, New York

V rámci týdne věnovaného grafice vyhlašuje Manhattan Graphics Center 1. ročník mezinárodní výstavy miniaturních tisků (velikost papíru: cca 20,3 cm x 27,9 cm). Účastnický poplatek činí 40 USD,
 všechna přihlášená díla budou nabídnuta k prodeji. Datum výstavy od 1. listopadu do 18. prosince 2015
Odeslání e-mailů aplikace:
před 1. 9. 2015...

 

13.08.2015


Muzeum umění Olomouc pořádá veřejnou sbírku na nákup děl Victora Vasarelyho...

 

  Muzeum umění Olomouc usiluje o nákup 33 grafických listů světoznámého malíře a grafika Victora Vasarelyho, kterou nabízí umělcův vnuk. Muzeum chce rozšířit svou unikátní sbírku a na její doplnění proto vyhlásilo veřejnou sbírku. Díla jsou k vidění na výstavě Nová akvizice II....

12.08.2015


100 let české grafiky

 

 

Galerie MODERNA, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1
6. 8. - 6. 9. 2015

Vývoj grafiky za sto let shrnuje výstava v pražské galerii Moderna, kde jsou k vidění díla třiceti našich   nejvýznamějších grafiků. Výstava ukazuje, jak se z původně opomíjeného uměleckého směru stala jedna z nejoblíbenějších výtvarných technik u nás.
Autoři: Anderle, Born, Boštík, Reynek, Lada, Šimotová a.j.
www.galeriemoderna.cz

10.08.2015


21 x 21 a Barcelone - vyhlášená soutěž

 

 

21 x 21 - Mezinárodní trienále

Ve spolupráci s galerií El Catascopio v Barceloně (Španělsko) vyhlašuje francouzská asociace Graver Maintenant nové mezinárodní trienále jehož cílem bude shromážďit soudobá grafická díla velikosti 21x21cm z celého světa. Z tohoto prvního ročníku vystaví galerie celkem 100 umělců. Účastnický poplatek 30 eur pro každého umělce zahrnuje náklady spojené s vrácením díla. Do soutěže je možné přihlásit díla všech grafických technik s výjimkou digitálních děl.
Zájemci o účast v trienále musí zaslat své přihlášky s fotografií díla e-mailem před 15. listopadem 2015.

Kontakt: Galerie El Catascopio, C/ Margarit na17, 08004 Barcelone, Espagne
Téléphone (+34) 93 173 78 32; Email 21x21expo@gmail.com

Podmínky soutěže:
Více informací: http://elcatascopio.com/      http://www.gravermaintenant.com/

05.08.2015


PAVEL CHAROUSEK ( CHARO) - SOCHY A GRAFIKA

 

   

Galerie zámku Častolovice 
4. 8. -  6. 9. 2015

V zámecké galerii probíhá výstava grafik a soch Pavla Charouska, který za svou uměleckou tvorbu obdržel řadu ocenění (1993 - 2. Cena, Mezinárodní výstava dynamické kompozice  -sochařství - Budapešť; 1997 - 3. Cena, Mezinárodní soutěž "EX LIBRIS", Praha;  2004 a 2009 Čestná uznání, Grafika roku, Praha).

05.08.2015


Prix international de gravure René Carcan - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní cena za grafiku René Carcana

Soutěž byla založena v roce 2014 při příležitosti 20. výročí úmrtí belgického rytce a akvarelisty René Carcana (1925-1993) a zasazuje se o rozvoj umění rytiny obecně. Soutěž je určena pro umělce a studenty všech národností a to bez ohledu na jejich věk, uznány budou následující grafické techniky: hlubotisk, litografie, linoryt, dřevoryt, sítotisk a monotyp. Mezinárodní Grand Prix: € 5,000. Účastnický poplatek: € 45. Výstava a slavnostní vyhlášení cen se bude konat počátkem r. 2016.
Uzávěrka registrace:  čtvrtek 15. října 2015

Více informací:

 

04.08.2015


Hele, Kniha! / Ateliéry Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni

 

 

Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov
30. července – 28. září 2015

Výstavní projekt chystaný ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni představí respektovaný studijní obor, který propojuje literaturu, grafický design, typografii, ilustraci s dalšími oblastmi volného umění. Klasické techniky a nové technologie v podání nejúspěšnějších studentů vedly k vytvoření unikátních artefaktů...

30.07.2015


Nejkrásnější české knihy 2013

 

 

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
15. 10. 2014 -
prodlouženo do 13. září 2015

Výstava pořádaná Narodním technickým muzeem a Památníkem národního písemnictví je umístěna v expozici Tiskařství NTM...

30.07.2015


Podivuhodní tvůrci snů I. – Puvis de Chavannes, Redon, Gauguin

 

 

NG, Veletržní palác - Grafický kabinet, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
21. 7. - 25. 10. 2015

Komorní výstava představuje kolekci symbolistní kresby a grafiky – v  první části díla z 80. a 90. let 19. století od výjimečných francouzských umělců...

Obr.: Pierre Cécile Puvis de Chavannes (1824–1898). Kompoziční studie k nástěnné malbě Posvátný háj, drahý Uměnám a Múzám pro muzeum v Lyonu, 1883–1884; © NG

30.07.2015


Nicolas Poussin obdivovaný. Dílo v grafice tří staletí

 

 

NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1
28. 7. - 18. 10. 2015

Komorní výstava připomíná Nicolase Poussina (1694 ̵ 1665), jednoho z nejvýznamnějších malířů evropské historie, od jehož od úmrtí letos uplyne 350 let...

Obr.: Jean PESNE podle Nicolase POUSSINA. Poussinův autoportrét, po 1649. Lept; © NG

 

30.07.2015


Znovuotevření expozice ALFONS MUCHA / SLOVANSKÁ EPOPEJ

 

 

NG, Veletržní palác,  Dukelských hrdinů 47, Praha 7
1. 8. - 31. 12. 2015

Galerie hlavního města Prahy informuje o znovuotevření expozice ALFONS MUCHA / SLOVANSKÁ EPOPEJ ve Velké dvoraně Veletržního paláce od 1. srpna 2015.
Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy...více - Tisková zpráva:

Obr.: A. Mucha,  Zavedení slovanské liturgie, 1912, vaječná tempera, olej, plátno, 610 x 810 cm; © GHMP

30.07.2015


Výzva pro žádosti českých kurátorů

 

  Nadace Delfina nabízí díky podpoře Divadelního ústavu – Institutu umění, jeho programu tvůrčích rezidencí a Českému centru v Londýně šestitýdenní rezidenci pro kurátora s českým občanstvím, který žije a pracuje v České republice. Rezidence potrvá od 12. ledna do 16. února 2016.
Termín pro podání žádostí je: 14. září 2015

Více informací:

29.07.2015


FENOMÉN PAPÍR

 

 

GVU v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18

Stálá expozice k 50. výročí Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

V letošním roce slaví Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě padesáté výročí svého založení. V rámci oslav byla připravena nová expozice pod názvem "Fenomén papír" představující veřejnosti to nejlepší ze sbírek ilustrace, kresby a grafiky. Doprovodné programy budou zahrnovat přednášky a besedy s autory nebo o autorech zastoupených ve sbírkách (Bohuslav Reynek, Jaroslav Šerých, Jaroslav Panuška, Venda Truhlářová, Josef Saska, Pavel Sukdolák) a pracovní listy pro veřejnost.
www.galeriehb.cz

27.07.2015


Připomínáme: Celebrating Print Competition - vyhlášená soutěž

 

 

Celebrating Print Competition - 2. ročník soutěže

Vyzýváme výtvarníky ze Střední a Východní Evropy k účasti v 2. ročníku soutěže Celebrating Print Competition s výstavou v New York City. Do soutěže je možné přihlásit práce z let 2014-2015, všech grafických technik (tisk z hloubky, tisk z výšky, litografie, sérigrafie a sítotisk, monotyp a monoprint, digitální práce jen pokud obsahují některou z těchto technik)...
Deadline:
2. října 2015...

25.07.2015


Dramat Wolnosci

 

 

Věznice v Uherském Hradišti
25. 7. - 30. 9. 2015

Výstava velkoformátových tisků účastníků projektu "Dramat Wolnosci", jehož organizátorem je Akademie výtvarných umění v Krakově a Fakulta umění Ostravské univerzity...

17.07.2015


Umělci a proroci, Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další

 

 

Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
22. 7. - 18. 10. 2015

Pražská repríza frankfurtské výstavy představí návštěvníkům více než 350 exponátů, zastoupena budou díla Egona Schieleho, Františka Kupky, Johannese Baadera, Heinricha Vogelera, Josepha Beuyse, Jörge Immendorffa nebo Friedensreicha Hundertwassera včetně rozmanitého dokumentačního materiálu. Expozice tak objevují nikoliv pouze vzájemně související jevy, ale vykreslí i nečekané spojovací linie, a zasadí tak „proroky“ a uměleckou avantgardu do dalekosáhlých společensko-historických souvislostí.
Výstavu připravila Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Během vernisáže se uskuteční performance německého výtvarníka Jonathana Meeseho doplněná jeho instalací My Über Daddys...


 

16.07.2015


1st International Biennial of Graphic Art Łódź 2016

 

 

1. Mezinárodní bienále grafiky, Łódź 2016 / Polsko

Cílem mezinárodního bienále grafiky je vytvořit výstavu prezentující současné grafické umění, seznámit s nejnovějšími trendy a tendencemi v tomto uměleckém oboru a umožnit  umělcům z celého světa konfrontovat zde své tvůrčí postoje. Mezinárodní bienále grafického umění se bude konat v polském městě Łódź v květnu 2016.
Online registrační formulář pro výběrovéou fázi předložených tisků, bude aktivován od 1. října do 30. listopadu 2015...

16.07.2015


DRAWING NOW: 2015

 


Los Carpinteros, Tornado Amarillo Doble (Díptico), 2011, Aquarell und Bleistift auf Papier, Diptychon; © Albertina
 

Albertina, Wien
29. května - 11. října 2015

40 let po legendární společné výstavě kresby, pořádané s MoMA v New Yorku, činí v letošním roce Albertina pokus vytvořit na základě vybraných 36 mezinárodních lokalit inventuru toho, co v dnešní době kresba znamená, nebo by mohla znamenat.
Kresba v současném umění nabývá různých podob - od abstraktní k zobrazivé, od malých po monumentální formáty, od lehce nahozených skic k detailně koncipovaným projektům. Linie kresby se může šířit do prostoru - na stěny a stropy nebo existuje v podobě animace ve videích. Dokonce i přes architektonický komplex Albertiny klene umělec Rainer Prohaska oranžové pruhy, které graficky spojuje...více:

Vystavující umělci
:
Tomma Abts | Silvia Bächli | Anna Barriball | Marc Bauer | Michaël Borremans | Andrea Bowers | Olga Chernysheva | Amy Cutler | Tacita Dean | Sonja Gangl | Nikolaus Gansterer | Monika Grzymala | Toba Khedoori | Los Carpinteros | Constantin Luser | Lotte Lyon | Julie Mehretu | Aleksandra Mir | Muntean/Rosenblum | Paul Noble | Jockum Nordström | Micha Payer + Martin Gabriel | Fritz Panzer | Dan Perjovschi | Chloe Piene | Rainer Prohaska | Robin Rhode | Mithu Sen | David Shrigley | Paul Sietsema | Tatiana Trouvé | Ignacio Uriarte | Marcel van Eeden | Erik van Lieshout | Sandra Vásquez de la Horra | Jorinde Voigt

16.07.2015


Jackson Pollock: Blind Spots

 

 

Tate Liverpool
30. června - 18. října 2015

Jackson Pollock je obecně považován za jednoho z nejvlivnějších a provokativních amerických umělců dvacátého století - propagátora akční malby. Výstava v Tate Liverpool je po více než 30ti letech první expozicí, která zkoumá umělcovy méně známé černé lité obrazy, počínaje výběrem z jeho ikonických obrazů z let 1947-49, které vyústily v období černých litých maleb z let 1951-53. Vedle těchto děl jsou vystaveny i umělcovy kresby ze stejného období a řada prakticky neznámých soch, které nabízejí nový pohled na dílo jednoho z nejslavnějších umělců dvacátého století.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem umění Dallasu. Více:

16.07.2015


Jiří Kolář, Hommage a Baudelaire - Partitura zvukové básně

 

 

Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
11. 7.– 4. 10. 2015

V roce 1963 vytvořil Jiří Kolář sérii 23 koláží Hommage à Baudelaire s podtitulem Partitura zvukové básně. Cyklus založený na typografických variacích básníkova jména byl jedním z prvních projevů vizuální poezie u nás. V roce 1971 jej zakoupila norimberská Galerie Johanna Ricard, která podle něj o dva roky později vydala album serigrafií. Ty se pak staly poměrně známou a často vystavovanou částí jeho díla. Původní koláže prošly dvěma soukromými sbírkami v Německu a z té současné jsou po dlouhé době opět zapůjčeny na výstavu v České republice.
www.gavu.cz

16.07.2015


Soutěže exlibris - vyhlášené

 

15.07.2015


Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880–1914

 

 

NG, Klášter sv. Anežky České,U Milosrdných 17, Praha 1
do 27.9.2015

Výstava Tajemné dálky bude od 14. července částečně obměněna v kolekci prací na papíře.
Cenné kresby a grafické listy patří k dílům z nejméně stabilních materiálů a médií a proto je lze standardně vystavovat pouze tři měsíce. Expozici doplní nové práce Františka Bílka, Františka Kupky či Ladislava Šalouna...více - tisková zpráva:

14.07.2015


Prix Dacos - vyhlášená soutěž

 

 

Cena Dacos

Soutěž pořádá město Lutych (Belgie) a je určena na podporu současné umělecké tvorby. Vzdává hold belgickému umělci Guy-Henri Dacosovi (1940-2012), profesoru grafiky na Akademii výtvarných umění v Liege (Lutychu) a spoluzakladateli bienále rytiny (Biennale de gravure de Liege). Cena ve výši  2,500 € je určena pro umělce do 30ti let, kteří se věnují grafice. Registrace je zdarma.
Uzávěrka registrace: pátek 30. října 2015

Kontakt: BAL, Prix Dacos [a l’attention de Fanny Moens], 86 Feronstrée, 4000 Liege, Belgique
Tel.: +324 221 89 55 nebo 16

Podmínky soutěže:          Přihláška:

14.07.2015


International Competition of Lithography „LITHO- KIELCE/2015” - vyhlášená soutěž

 

Mezinárodní soutěž litografie „LITHO- KIELCE/2015”

S odvoláním na tradici regionu vyhlašuje Art Exhibition Bureau (BWA) v Kielce ve spolupráci s Mezinárodním trienále grafiky Krakov mezinárodní soutěž v technice litografie. Důležitou součástí projektu je podporovat tuto stále vzácnější grafickou techniku a hledat nové způsoby, jak ji kombinovat s jinými technikami a technologiemi...
Uzávěrka předkládání a zasílání prací:
1. listopadu 2015...

02.07.2015


Pozvánka na výstavu klauzurních prací studentů Ateliéru volné grafiky FU OU

 

02.07.2015


CIRCLES OF ART

 

 

6. Festiwal Kregi Sztuki - European Art Academies in "CIRCLES OF ART"

Polsko, Česká republika, Slovenská republika
21. 5. - 15. 11. 2015

Festival evropských uměleckých škol...

02.07.2015


Nové výstavy v GASKu

 

 

GASK, Kutná Hora
28. 6. - 13. 9. 2015

Bodo Korsig - Zóna bolesti...
(obr.)

Odpovědi přírody...

 

01.07.2015


VIII L’ARTE E IL TORCHIO / ART AND THE PRINTING PRESS, Cremona 2015

 

 

VIII L’ARTE E IL TORCHIO / ART AND THE PRINTING PRESS
(Umění a tiskařský lis)

Od 27. září do 1.11. 2015 se bude v Cremoně konat 8. Mezinárodní výstava "L'Arte e il Torchio ". Bienále, které je vyhrazeno pro nejvýznamnější současné grafiky, se za Českou republiku zúčastní Ivo Křen Jiří Samek...

01.07.2015


František Skála - Grafika

 

 

Galerie ART Chrudim, Resselovo náměstí 12
2. 7. - 5. 9. 2015

Výstava grafické tvorby významného českého sochaře, malíře, grafika, ilustrátora...

01.07.2015


European Contemporary Print Triennial 2016

 

 

Trienále současné evropské grafiky 2016 / Francie

Organizátorem trienále je ESTAMPADURA, sdružení umělců, sběratelů a kulturních partnerů, jehož cílem je podpora současné grafiky. Třetí ročník evropského trienále současného grafiky se bude konat od února do
července 2016 v deseti kulturních centrech v regionu Toulouse (Francie). Účast na trienále je otevřena všem umělcům bez omezení věku a národnosti vybraných zemí (viz příloha v angličtině), registrace je zdarma. Do soutěže jsou přijímána díla všech technik, různých témat, velikost papíru musí být buď 30x40 cm, 40x50 cm, 50x65 cm nebo 50x70 cm.
Termín: do 30. října 2015 zaslat e-mailem přihlášku a fotografie děl

Informativní bulletin:

30.06.2015


Eden – Koblasova země / Zveřejnění umělcova daru

 

  Galerie hl. m. Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1
25. 6. - 4. 10. 2015

K podstatnému rysu umění evropsky uznávaného sochaře Jana Koblasy (*1932) patří schopnost invenčně se vyjádřit v různých uměleckých médiích a obohatit je o nové tvůrčí postupy. Tato přednost platí i pro grafickou tvorbu, jíž se věnuje přes padesát let. Výstava, nazvaná podle jednoho autorova cyklu, z ní předkládá jen malý zlomek...

 

25.06.2015


Grafika a kresba 60. let ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

 

 

Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Grafický kabinet
17. 6. – 13. 9. 2015

Výstava navazuje na cyklus komorních přehlídek, které soustavně poukazují na cenné skupiny děl ve sbírce Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Pozornost nyní koncentruje na grafickou a kresebnou tvorbu autorů náležejících k čelným představitelům české výtvarné scény šedesátých let uplynulého století...

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy:18. 8. 2015 v 16.00 hod.

23.06.2015


Severočeská galerie vystavuje díla ze sbírek Patrika Šimona...

 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
26. 6. - 20. 9. 2015

TRIUMF MANÝRISMU A BAROKA ZE SBÍRKY PATRIKA ŠIMONA

ALFRED KUBIN A SASCHA SCHNEIDER - DÉMONI ZE ZEMĚ NEVĚDOMÍ
(obr.)

23.06.2015


NA NÁKUPECH

 

 

Východočeská galerie v Pardubicích, zámek 3
10. 6. – 21. 9. 2015

Přírůstky galerie z let 2012 – 2014
Východočeská galerie v Pardubicích, která se  se systematicky věnuje rozšíření své sbírky, zakoupila zásadní kolekci autorů, kteří se věnují linorytu (Michal Cihlář, Michal Gabriel, Vladimír Hanuš, František Hodonský, Kryštof Kintera, Vojtěch Kovářík, Ivo Křen, Adolf Lachman, Pavel Piekar, Otto Placht, Marek Rejent, František Skála, Jan Vičar a Jiří Toman)...

03.06.2015


De Picasso à Jasper Johns. L'atelier d'Aldo Crommelynck

 

 

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 10, rue des Amours, La Louvière
6. června - 6. září 2015

Výstava "Od Picassa k Jasperu Johnsovi - Ateliér Alda Crommelyncka"  mapuje historii ateliéru A. Crommelyncka (1931 - 2008), posledního tiskaře P. Picassa. Řada autorů začala s tímto tiskařem pracovat, aby tím vzdala poctu Picassovi - včetně Richarda Hamiltona a Davida Hockneye.
Výstava věnovaná oslavě významného uměleckého tiskaře je současně příležitostí ukázat spolupráci tiskárny s americkými umělci jako jsou Dan Flavin, Chuck Close, Jim Dine, Jasper Johns nebo Ed Ruscha a představí též zřídka vystavované grafické listy P. Picassa, R. Hamiltona a D. Hockneye.
K výstavě vychází obsáhlá publikace...
více:

Obr.: Picasso, Fumeur à la Cigarette Verte II, 22-08-1964. Eau-forte, pointe sèche, aquatinte.© Succession Picasso – Sabam Belgium 2015

 

02.06.2015


Barokní knihkupectví světa

 

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc
20. 5. – 13. 9. 2015

Nizozemské tisky 16. – 18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci

Výstava seznamuje s produkcí významných tiskařských dílen v nizozemských městech a nastiňuje význam a úlohu tisků v moravských barokních knihovnách...

 

19.05.2015


David Böhm - Hlava v hlavě

 

 

Galerie výtvarného umění - Museum Café, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb
2. 4.– 27. 9. 2015

David Böhm (1982) patří ve dvojici s Jiřím Frantou ke špičce českého výtvarného umění, ale také je jedním z nejúspěšnějších ilustrátorů knih pro děti. Dokládá to i kniha Hlava v hlavě kterou vytvořili spolu se spisovatelem Ondřejem Buddeusem...

13.05.2015


Jiří Sozanský - Mezní situace

 

 

GASK, Kutná Hora
10. 5. - 25. 10. 2015

Sozanského výstava je obsahově vymezena dvěma významnými výročími: 70. výročím ukončení druhé světové války a 20. výročím ukončení války na Balkáně. Projekt vychází ze studia dokumentárních materiálů, deníkových záznamů, dobových výpovědí a z autentických zážitků autora z míst, kde se tragédie odehrávaly – Terezín, Osvětim, Buchenwald, Sarajevo, Mostar.
Komplexní, výtvarně dramatický projekt, který autor prezentuje v GASKu, využívá různých na sebe navazujících formálních řešení od klasické kresby a grafiky, přes výtvarné instalace a objekty, bronzové plastiky až po práci s novými médii. Ke stejnému tématu připravil autor též výstavu grafiky a koláží v
Památníku Terezín, se kterým autor dlouhodobě spolupracuje.

12.05.2015


Soutěže exlibris - aktuální

 

06.05.2015


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  

ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS