Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 Grafika roku 2014 a Cena Vladimíra Boudníka -  Mediální ohlasy:   Ocenění:

 Dar Památníku národního písemnictví - autorské knihy ze soutěže GRAFIKA ROKU

 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

Celebrating Print Competition - vyhlášená soutěž

 

 

Celebrating Print Competition - 2. ročník soutěže

Vyzýváme výtvarníky ze Střední a Východní Evropy k účasti v 2. ročníku soutěže Celebrating Print Competition s výstavou v New York City. Do soutěže je možné přihlásit práce z let 2014-2015, všech grafických technik (tisk z hloubky, tisk z výšky, litografie, sérigrafie a sítotisk, monotyp a monoprint, digitální práce jen pokud obsahují některou z těchto technik)...
Deadline:
2. října 2015...

02.07.2015


Culturenet - nové zprávy

 

 

Aktuality 26/2015...

02.07.2015


Gwiazdy Triennale / Stars of the Triennial | Laureates of the International Print Triennial Krakow 1991 – 2012

 

 

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych - Galeria Centrum, Rynek Główny 29, Kraków
6. 7. – 28. 8. 2015

Výstava prezentuje grafiky laureátů jednotlivých po sobě jdoucích ročníků Mezinárodní trienále grafiky v Krakově, z nichž byla během posledních 20ti let vytvořena sbírka vzácných děl světoznámých umělců...

02.07.2015


International Competition of Lithography „LITHO- KIELCE/2015” - vyhlášená soutěž

 

Mezinárodní soutěž litografie „LITHO- KIELCE/2015”

S odvoláním na tradici regionu vyhlašuje Art Exhibition Bureau (BWA) v Kielce ve spolupráci s Mezinárodním trienále grafiky Krakov mezinárodní soutěž v technice litografie. Důležitou součástí projektu je podporovat tuto stále vzácnější grafickou techniku a hledat nové způsoby, jak ji kombinovat s jinými technikami a technologiemi...
Uzávěrka předkládání a zasílání prací:
1. listopadu 2015...

02.07.2015


Pozvánka na výstavu klauzurních prací studentů Ateliéru volné grafiky FU OU

 

02.07.2015


CIRCLES OF ART

 

 

6. Festiwal Kregi Sztuki - European Art Academies in "CIRCLES OF ART"

Polsko, Česká republika, Slovenská republika
21. 5. - 15. 11. 2015

Festival evropských uměleckých škol...

02.07.2015


ArtMap - Speciální Newsletter

 

02.07.2015


Premio Acqui 2015

 

 

XII Biennale Internazionale per l´Incisione - XII International Biennial of Engraving / Itálie

ACQUI TERME, Portici di Via XX Settembre
13. června - 7. července 2015

Dne 13. června se konalo v Acqui Terme slavnostní zahájení s předáváním cen XII. Mezinárodního bienále rytiny. Laureáty cen se stali Nasil Kwak (Korea) a Andrea Serafini a Riccardo Di Stefano (Itálie), mezi díly vybranými na výstavu je Klášter, hlubotisk z lina Jiřího Samka...

01.07.2015


Nové výstavy v GASKu

 

 

GASK, Kutná Hora
28. 6. - 13. 9. 2015

Bodo Korsig - Zóna bolesti...
(obr.)

Odpovědi přírody...

 

01.07.2015


Lenka Falušiová - Duch místa

 

 

Galerie Jiřího Jílka, Sady 1. máje, Šumperk
1. 7. - 2. 8. 2015

Výstava děl Lenky Falušiové (1988), studentky ateliéru Grafika I. profesora Jiřího Lindovského na pražské AVU, v nichž autorka zachycuje dokonalou technikou hlubotisku založenou na čistotě kresebného projevu vcítění se do charakteru přírodní krajiny. Její tvorbu ocenila porota Grafiky roku 2014 Cenou starosty Městské části Praha 1 ve studentské kategorii...

01.07.2015


VIII L’ARTE E IL TORCHIO / ART AND THE PRINTING PRESS, Cremona 2015

 

 

VIII L’ARTE E IL TORCHIO / ART AND THE PRINTING PRESS
(Umění a tiskařský lis)

Od 27. září do 1.11. 2015 se bude v Cremoně konat 8. Mezinárodní výstava "L'Arte e il Torchio ". Bienále, které je vyhrazeno pro nejvýznamnější současné grafiky, se za Českou republiku zúčastní Ivo Křen Jiří Samek...

01.07.2015


František Skála - Grafika

 

 

Galerie ART Chrudim, Resselovo náměstí 12
2. 7. - 5. 9. 2015

Výstava grafické tvorby významného českého sochaře, malíře, grafika, ilustrátora...

01.07.2015


LIBOR BERÁNEK - INSECTA

 

 

Galerie pod radnicí, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
2. 7. - 28. 8. 2015

Libor Beránek je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde působil i jako pedagog. Je mimo jiné nositelem několika cen za „Nejkrásnější knihu roku“ a je zastoupen ve významných českých galeriích. Výstava se koná u příležitosti 50. výročí anrození autora.

 

 

01.07.2015


Mikuláš Axmann - !lustrace

 

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
2. 7. – 23. 8. 2015

Na prázdninové měsíce připravila Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě výstavu ilustrací a autorských knih Doc. Mikoláše Axmanna, absolventa tvz. Čepelákovské školy na AVU a laureáta prestižního ocenění - Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2009, který svojí originální koncepcí autorských knih navazuje na tisky Josefa Váchala...

Obr.: Detail pozvánky30.06.2015


VLADIMÍR ŠKODA - 21

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní náměstí - radnice
29. 6. - 31. 7. 2015

Profesor Vladimír Škoda je jeden z nejúspěšnějších českých umělců, žijících a prosazujících se v zahraničí. Vystavuje v mnoha zemích světa a jeho dílo je zastoupeno v celé řadě významných státních i soukromých sbírek. 
Olomoucká výstava s názvem 21, představí speciálně pro prostor galerie vytvořenou variabilní instalaci ze zavěšených pozlacených 21 koulí a autorovo grafické dílo od počátku devadesátých let po současnost. Expozice je pořádána v rámci série výstav započatých už v roce 2013 ve Francii a Německu. Souběžně s výstavou v Galerii Caesar probíhá v Galerii výtvarného umění v Ostravě expozice s názvem Energie / Energy. Cyklus výstav je doprovázen obsáhlou monografií.
Více:

30.06.2015


Něžné bizarnosti / Michal Burget & Petr Fiala

 

 

Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14
2. 7. – 30. 8. 2015

Výstava představující grafiky střední generace, kteří zastupují tu skupinu autorů, která lpí na poctivé práci a klasických grafických postupech. Grafické tisky se vyznačují vysokou profesionální úrovní (autoři sami tisknou, což dnes už nebývá pravidlem). Společně působili jako asistenti v grafických dílnách AVU, kde se stali téměř legendárními právě díky společné práci. Mají za sebou několik společných výstav (např. Wortnerův dům, České Budějovice). M. Burget nejčastěji pracuje v technice leptu, Petr Fiala je jeden z mála grafiků, který se intenzivně a výlučně zabývá litografií. Přestože je jejich dílo formálně i obsahově odlišné, tak se spojují na vlně jisté bizarnosti, v romantické poloze a propojování věcí, dějů i časů, které jsou nespojitelné. Dá se hovořit o ovlivnění surrealismem.
Michal Burget je malíř a grafik, absolvent AVU. Známější je jeho malířská tvorba, v níž se inspiruje staromistrovskými technickými postupy. Volná tvorba Petra Fialy navazuje na tradiční evropskou i českou malbu. Obrazové příběhy, které vytváří, často nejsou zakotveny v prostoru ani času, nesnaží se reagovat na aktuální společenské dění. Směřuje k nadčasovosti a intimitě. Poodhaluje skrytá zákoutí přírody i tajemství života.

www.ogl.cz

30.06.2015


European Contemporary Print Triennial 2016

 

 

Trienále současné evropské grafiky 2016 / Francie

Organizátorem trienále je ESTAMPADURA, sdružení umělců, sběratelů a kulturních partnerů, jehož cílem je podpora současné grafiky. Třetí ročník evropského trienále současného grafiky se bude konat od února do
července 2016 v deseti kulturních centrech v regionu Toulouse (Francie). Účast na trienále je otevřena všem umělcům bez omezení věku a národnosti vybraných zemí (viz příloha v angličtině), registrace je zdarma. Do soutěže jsou přijímána díla všech technik, různých témat, velikost papíru musí být buď 30x40 cm, 40x50 cm, 50x65 cm nebo 50x70 cm.
Termín: do 30. října 2015 zaslat e-mailem přihlášku a fotografie děl

Informativní bulletin:

30.06.2015


Hurá Collective

 

 

Galerie Klatovy / Klenová, Sýpka Klenová
5. 7.  — 23. 8. 2015

Společná výstava členů skupiny Hurá Collective.

Skupina se již od začátku svého působení v roce 2001 výrazně odlišuje od konceptuálního trendu převažujícího na české výtvarné scéně. Skupinu spojují řemeslné základy. Jejich logem je okřídlená myš v ozubeném kole, vyjadřující jasnou symbolikou nejen za skupinu, ale i za ostatní umělce, že umělec je sice neustále zapřažen v jednom kole, ale tvorba mu dává křídla.
Honza Bažant, scénografie, ilustrace, multimédia, Michal Blažek, malba, Leona Telínová, fotografie, multimédia, Kateřina Bažantová, grafika, multimédia, Adam Novák, malba

30.06.2015


Filmový plakát a kniha

 

 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
2. 7. — 30. 8. 2015

Výstava probíhající v prostorách Archivu výtvarného umění - v Malé věži DOXu představuje na 80 filmových plakátů a několik desítek knižních obálek, které vznikaly v Československu od konce 50. let do roku 1989... 

30.06.2015


Albín Brunovský - Grafické dílo / Pocta Ivanu Panenkovi

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
24. června - 19. 7. 2015

Výstava připomíná letošní nedožité osmdesátiny Albína Brunovského (1935–1997) a stává se zároveň poctou jeho slovenskému příteli a soustavnému sběrateli jeho grafiky RNDr. Ivanu Panenkovi, z jehož sbírky vystavená kolekce pochází...

Doprovodný program:
1. července 2015 v 17 hodin beseda s českým sběratelem a přítelem obou protagonistů RNDr. Karlem Žižkovským a s dcerou Ivana Panenky paní MUDr. Ivanou Ondráčkovou

30.06.2015


Culturenet - nové zprávy

 

 

Aktuality 25/2015...

30.06.2015


Pavel Brázda - LABYRINT

 

 

Galerie artkunst, Vojtěšská 11, Praha 1
26.6. - 18.7.  a  19.8. - 19.9. 2015

Digitální obrazy a grafiky z let 2007 - 2015. (www.artkunst.cz)
Komentovaná prohlídka s autorem: ve čtvrtek 2.7. od 18 hodin

Obr.: Pavel Brázda, Xenie odcizená a King Kong zírají do vědeckotechnické utopie, 2007-15

30.06.2015


Tiskové zprávy Národní galerie v Praze

 

  Národní galerie v Praze představuje koncepci rozvoje na léta 2015-2020 a zve na zahájení letní výstavní sezony ve Veletržním paláci...

25.06.2015


DIPLOMANTI AVU 2015

 

 

Veletržní palác Národní galerie v Praze, Mezanin, Korzo a Hala A
26. června - 2. srpna 2015

Vystavují úspěšní absolventi letošního ročníku: Dominik BĚHAL, Ondřej BOUŠEK, Vilma BRZEZINOVÁ, Lenka ČERNOTOVÁ, Michaela DÁŇOVÁ, Veronika DOBEŠOVÁ, Vojtěch DROZEN, Lukáš FENDRYCH, Jaroslav FRITSCH, Dominik GAJARSKÝ, Matúš GARAJ, Tereza GRESCHNEROVÁ, Pavlína HLAVSOVÁ, Tomáš HONZ, Terezie JANČÍKOVÁ, Lenka KERDOVÁ, Klára KOLÁŘOVÁ, Tereza KOWOLOWSKÁ, Jana KŘEMENÁKOVÁ, Petra KŘIVOVÁ, Kateřina KUČEROVÁ, Marija KULINA, Petra LELLÁKOVÁ, Karolína MIKESKOVÁ, Michaela MILDOFROVÁ, František NOVÁK, Bronislava ORLICKÁ, Eugenio PERCOSSI, Ondřej PETRLÍK, Pavel PROVAZNÍK, Markéta VUTRU, Eduard SEJÁK, Jiří SIEBER, Štěpánka SIGMUNDOVÁ, Martina SMUTNÁ, Eliška SOKOLOVÁ, Jana ŠÁROVÁ, Barbora ŠIMONOVÁ, Radek ŠKRABAL, Roman ŠTĚTINA, Tereza TRYNEROVÁ, Jakub VALENTA, Viktorie VALOCKÁ, Eva VÁPENKOVÁ, Viktor VEJVODA, Adam VELÍŠEK, Ondřej VINŠ, Klára VYSTRČILOVÁ...

 

25.06.2015


Eden – Koblasova země / Zveřejnění umělcova daru

 

  Galerie hl. m. Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1
25. 6. - 4. 10. 2015

K podstatnému rysu umění evropsky uznávaného sochaře Jana Koblasy (*1932) patří schopnost invenčně se vyjádřit v různých uměleckých médiích a obohatit je o nové tvůrčí postupy. Tato přednost platí i pro grafickou tvorbu, jíž se věnuje přes padesát let. Výstava, nazvaná podle jednoho autorova cyklu, z ní předkládá jen malý zlomek...

 

25.06.2015


GRAPHIC DAYS KÖLN

 

 

Kunsthaus Rhenania, Bayenstraße 28, Köln
27. 6. a  28. 6. 2015  13:00 - 20:00

Grafické dny - umělecký festival pro designery, ilustrátory a street art, který se konal poprvé v Berlíně, se letos uskuteční v Kolíně nad Rýnem.
Pozváni jsou národní i mezinárodní grafici, ilustrátoři, tiskaři i pouliční umělci, kteří se proslavili v různých grafických oborech. Festivalu se zúčastní více než 500 umělců, doprovázet jej budou Live-Painting Shows, koncerty aj...
více:

25.06.2015


Diplomanti FAVU 2015

 

 

Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
26. 6. - 24. 7. 2015

Již tradičně budou v Domě pánů z Kunštátu na začátku léta představeny práce čerstvých absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Výstava je pojata jako reprezentativní přehlídka prací všech diplomantů. Diváci se tak mohou seznámit jak s jednotlivými osobnostmi – mladými umělkyněmi, umělci, designérkami a designéry – ale také (nepřímo) s profily téměř všech ateliérů FaVU. Výstava diplomantů je příležitostí, kdy se vedle sebe „seřadí“ výstupy studia jednoho absolventského ročníku tak, že si o jejich úrovni (ať už v nějakém absolutním smyslu nebo v dílčích srovnáních) mohou udělat obrázek i laici, příbuzenstvo a kamarádi, stejně jako více či méně zasvěcená komunita návštěvníků galerií, která na absolventskou výstavu také zavítá. Na výstavě diplomantů je veřejně představen obraz školy, rozdělený sice do fazet jednotlivých pedagogických přístupů a osobních vlivů, stále ale ve svém celku vypovídající o určitém obecném trendu, o tom, co se „dnes na umělecké škole dělá“.
Výstava bude doprovozena katalogem.

25.06.2015


Da Vinci Inventions

 

 

Palác LUCERNA, Velký sál, Štěpánská 61, Praha 1
16. 6. - 28. 8. 2015

Nejucelenější interaktivní výstava o Leonardovi da Vinci vznikla za asistence italských odborníků pod záštitou Musea Leonardo da Vinci v Římě. Představuje Leonarda da Vinci jako geniálního vynálezce, malíře, vědce, anatoma, technika, architekta, sochaře a filosofa. Výstava předkládá např. faksimile nejznámějších kodexů Leonarda da Vinci, anatomické studie a ukázky jeho renesančního umění v reálné velikosti, impozantním exponátem je na plátno promítaný obraz Poslední večeře...více:

 

25.06.2015


Galerie výtvarného umění v Náchodě zve na nové výstavy...

 

24.06.2015


Připomínáme: Awagami International Miniature Print Exhibition 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní výstava miniaturní grafiky Awagami 2015 / Japonsko

Japonský výrobce papíru Awagami pořádá soutěž miniaturní grafiky na japonském papíru washi. Každý umělec může zaslat max. 2 díla, velikost papíru musí být formátu A4, velikost obrazu nesmí přesáhnout 180 × 270 mm. Díla musí být vytvořená v roce 2014 nebo 2015, použity mohou být všechny techniky tisku, digitální tisky mohou být přijaty jen pokud jsou kombinovány s jinými procesy tisku. Výstava se bude konat od 10. října do 8. listopadu 2015, registrace je pouze na webových stránkách "AIMPE" http://miniprint.awagami.jp
Uzávěrka registrace:
31. červenec 2015

 

24.06.2015


ArtCom Tec / videopřednášky na ArtCampu 2015

 

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU,Univerzitní 28, Plzeň
13. - 31. července 2015

Mezinárodní letní škola umění ArtCamp, která se letos bude konat v termínu 13. - 31. července, opět nabídne bohatý doprovodný program včetně cyklu videopřednášek ArtCom Tec pod vedením pedagoga pařížské Université Européenne de la Recherche Natana Karczmara.
ArtCom Tec = Art, Communication, New Technologies
Komunikace umění nebo umění komunikace, vztah mezi uměním a vědou, umění a nové technologie - to jsou některá z témat, která budou prezentovat profesionálové z oboru - umělci, teoretici a vědci z Francie, Belgie, USA, Brazílie a dalších zemí, se kterými se spojíme pomocí videokonference.
Program:

Přednášky můžete také sledovat online:

24.06.2015


Grafika a kresba 60. let ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

 

 

Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Grafický kabinet
17. 6. – 13. 9. 2015

Výstava navazuje na cyklus komorních přehlídek, které soustavně poukazují na cenné skupiny děl ve sbírce Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Pozornost nyní koncentruje na grafickou a kresebnou tvorbu autorů náležejících k čelným představitelům české výtvarné scény šedesátých let uplynulého století...

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy:18. 8. 2015 v 16.00 hod.

23.06.2015


Severočeská galerie vystavuje díla ze sbírek Patrika Šimona...

 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
26. 6. - 20. 9. 2015

TRIUMF MANÝRISMU A BAROKA ZE SBÍRKY PATRIKA ŠIMONA

ALFRED KUBIN A SASCHA SCHNEIDER - DÉMONI ZE ZEMĚ NEVĚDOMÍ
(obr.)

23.06.2015


FRANTIŠEK HODONSKÝ - PLYNOUCÍ PROSTOR

 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii
17. 6. - 30. 8. 2015

V barokním prostoru kostela Zvěstování Panně Marii představuje svoji novější tvorbu jeden z nejoriginálnějších reprezentantů současné české malby František Hodonský. Jeho uměleckou cestu určuje rozhodnutí pro malbu, pro obraz, především pro obraz přírody jako krajiny.
Velmi důležitou součástí jeho tvorby jsou však také barevné dřevořezy, kde se konečným dílem stává nejen otisk, grafický list, ale i matrice sama.

23.06.2015


Culturenet.cz - nové zprávy

 

 

Aktuality 23/2015...

23.06.2015


CELEBRATING PRINT

 

  Vychází nový časopis věnovaný grafice a tisku - CELEBRATING PRINT...

22.06.2015


Culturenet.cz - nové zprávy

 

 

Aktuality 22/2015...

22.06.2015


Zemřel Jiří Šindler

 

 

Jiří Šindler, grafik, ilustrátor, písmař a výtvarný pedagog
25. 5. 1922 Polička – 5. 6. 2015 Brno

Zemřel vynikající umělec, grafik, ilustrátor, písmař a výtvarný pedagog. Česká veřejnost se mohla s jeho dílem seznámit prostřednictvím ilustrací dětské literatury, na nichž spolupracoval s dlouholetým přítelem Janem Vladislavem, nebo Zuzanou Renčovou a Jaroslavem Novákem. K vrcholům české ilustrační tvorby budou navždy patřit jeho výtvarné doprovody povídek Baabelových, Andrejevových, Leskovových. Svojí písmařskou tvorbou se zařadil mezi naše nejvýznamnější kaligrafy, jak dokládají edice jím psaných a ilustrovaných básní Ivana Blatného, Poeova Havrana, nebo cenzurou zakázaný přepis sbírky básní Vladimíra Holana Zdi. Unikátní zůstane jeho náročný projekt vytvoření tiskového písma hlaholice a několik volný cyklů, které tuto práci doprovázely. Nezapomenutelné též zůstane jeho pedagogické působení pro dlouhou řadu žáků jak brněnské Školy uměleckých řemesel, tak Fakulty výtvarného umění VUT v Brně. A zejména zůstane nesmazatelně zapsán v srdcích těch, kteří jej poznali, jako ušlechtilý muž širokého vzdělání, hluboké víry a laskavého srdce.
Ivo Binder
(Z Tiskové zpráva Muzea města Brna)

22.06.2015


VII SPLITGRAPHIC 2015 - vyhlášená soutěž

 

22.06.2015


Sám se skřivany - Česká lyrická krajina přelomu 19. a 20. století

 

   

Galerie Františka Drtikola Příbram, Zámeček – Ernestinum
10. 6.– 9. 8. 2015

Výstava „Sám se skřivany“, která je realizována díky spolupráci s krajskými galeriemi: GASK – Galerií Středočeského kraje, Východočeskou galerií v Pardubicích a Galerií moderního umění v Hradci Králové představí díla nejvýznamnějších českých autorů přelomu 19. a 20. století...

04.06.2015


NA NÁKUPECH

 

 

Východočeská galerie v Pardubicích, zámek 3
10. 6. – 21. 9. 2015

Přírůstky galerie z let 2012 – 2014
Východočeská galerie v Pardubicích, která se  se systematicky věnuje rozšíření své sbírky, zakoupila zásadní kolekci autorů, kteří se věnují linorytu (Michal Cihlář, Michal Gabriel, Vladimír Hanuš, František Hodonský, Kryštof Kintera, Vojtěch Kovářík, Ivo Křen, Adolf Lachman, Pavel Piekar, Otto Placht, Marek Rejent, František Skála, Jan Vičar a Jiří Toman)...

03.06.2015


Mildura BMW Australian Print Triennal - vyhlášená soutěž

 

 

Australské trienále grafiky Mildura BMW

Vault Art Centrum pořádá mezinárodní trienále současné grafiky. trienále se bude konat 30. října - 1. listopadu 2015, téma - "Challenging, Exploring, Educating". Účastníci musí zaplatit nevratný poplatek $40 za každé dílo.  
Uzávěrka registrace:  28. srpen 2015

Přihláška:   Podmínky soutěže:

Kontakt: Print Triennal c/o The Art Vault, 43 Deakin Ave Mildura VIC 3502
Tel: +61 (0) 3 50220013, Email juliechambers@theartvault.com.au

 

03.06.2015


De Picasso à Jasper Johns. L'atelier d'Aldo Crommelynck

 

 

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 10, rue des Amours, La Louvière
6. června - 6. září 2015

Výstava "Od Picassa k Jasperu Johnsovi - Ateliér Alda Crommelyncka"  mapuje historii ateliéru A. Crommelyncka (1931 - 2008), posledního tiskaře P. Picassa. Řada autorů začala s tímto tiskařem pracovat, aby tím vzdala poctu Picassovi - včetně Richarda Hamiltona a Davida Hockneye.
Výstava věnovaná oslavě významného uměleckého tiskaře je současně příležitostí ukázat spolupráci tiskárny s americkými umělci jako jsou Dan Flavin, Chuck Close, Jim Dine, Jasper Johns nebo Ed Ruscha a představí též zřídka vystavované grafické listy P. Picassa, R. Hamiltona a D. Hockneye.
K výstavě vychází obsáhlá publikace...
více:

Obr.: Picasso, Fumeur à la Cigarette Verte II, 22-08-1964. Eau-forte, pointe sèche, aquatinte.© Succession Picasso – Sabam Belgium 2015

 

02.06.2015


Ladislav Sutnar - Venuše a Inspirace Sutnar

 

 

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň
22. 5. – 6. 8. 2015

Výstava „Ladislav Sutnar – Venuše" v Galerii města Plzně je jednou z trojice výstav sledujících a z různých úhlů pohledu mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, celosvětově uznávaného návrháře užitkových předmětů, průkopníka vizuálního designu a malíře Ladislava Sutnara. Výstava je pořádána ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Západočeským muzeem v Plzni v rámci zastřešujícího projektu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara „Návrat Ladislava Sutnara", který je jedním ze stěžejních projektů programu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015...

28.05.2015


Karel Vodák

 

 

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1
28. 5. - 18. 7. 2015

Expozice představuje průřez tvorbou grafika, ilustrátora, akademického malíře a typografa Karla Vodáka (9. 4. 1923 – 3. 5. 2000). V roce 1950 absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a první knižní ilustrace vytvořil ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století. V roce 1959 se začal věnovat filmovým plakátům. V roce 1967 se poprvé zviditelnil v oblasti filatelie díky návrhům známek pro EXPO 67 v Montrealu. Úspěšnost těchto známek ho předurčila k dalším filatelistickým návrhům pro EXPO 70 v Ósace. Stal se dvojnásobným vítězem soutěže Organizace Spojených Národů v kategorii návrhy poštovních cenin. Vodák se tak zařadil mezi špičku českých ilustrátorů, svědčí o tom i filmové plakáty, kterým se věnovali pouze ti nejlepší výtvarní umělci. Malířské plátno pro něj znamenalo opravdovou svobodu, nejen uměleckou. Za svůj život navrhl 22 poštovních známek, 27 filmových plakátů, 185 knižních obálek a vytvořil téměř patnáct set knižních ilustrací.
Pozvánka:

28.05.2015


Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce

 

 

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18
29. 5. - 16. 8. 2015

Výstava laureáta Ceny Michala Ranného za rok 2014
Udělení Ceny Michala Ranného malíři, performerovi a konceptuálnímu fotografovi Václavu Stratilovi (*1950) je ojedinělou příležitostí k uspořádání průřezové retrospektivy jeho doposud nezhodnoceného díla z let 1998–2015. Výstava „Nedělám nic a jiné práce“ je vůbec prvním shrnutím tvorby významného českého umělce za uplynulého půl druhého desetiletí. Časově ji ohraničuje Stratilův příchod do Brna v roce 1998. Více - Tisková zpráva:

28.05.2015


Barokní knihkupectví světa

 

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc
20. 5. – 13. 9. 2015

Nizozemské tisky 16. – 18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci

Výstava seznamuje s produkcí významných tiskařských dílen v nizozemských městech a nastiňuje význam a úlohu tisků v moravských barokních knihovnách...

 

19.05.2015


Jean Delville (1867–1953)

 

 

GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
15. 5. - 30. 8. 2015

Ve spolupráci s belgickými partnery z Musée Félicien Rops v Namuru a Walonie – Bruxelles International se uskuteční historicky první výstava Jeana Delvilla, jedné z nejvýraznějších osobností belgického symbolismu fin-de-siècle. Jean Delville (1867–1953), který je považován za vynikajícího kreslíře, malíře světla, esejistu, básníka a ilustrátora, bude na výstavě představen v reprezentativním výběru kreseb a obrazů, které budou zapůjčeny převážně z belgických muzeí a soukromých sbírek...

14.05.2015


David Böhm - Hlava v hlavě

 

 

Galerie výtvarného umění - Museum Café, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb
2. 4.– 27. 9. 2015

David Böhm (1982) patří ve dvojici s Jiřím Frantou ke špičce českého výtvarného umění, ale také je jedním z nejúspěšnějších ilustrátorů knih pro děti. Dokládá to i kniha Hlava v hlavě kterou vytvořili spolu se spisovatelem Ondřejem Buddeusem...

13.05.2015


Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku - Pavel Piekar, barevné linoryty, kresby

 

Galerie Karlovy Vary - pobočka Letohrádek Ostrov, Zámecký park 226
16. května - 12. července 2015

Letohrádek Ostrov programově představuje současnou grafickou scénu. Pavel Piekar (1960) patří k jejím předním autorům. S generačními vrstevníky, např. Michalem Cihlářem, Ivo Křenem, Janem Vičarem, přispěl na přelomu 20.a 21.století k nebývalému rozkvětu barevného linorytu a jeho dalšímu rozvoji. Nedílnou součástí autorovy tvorby je také kresba. P. Piekar se ve čtyřech souborech zaměří na postmoderní interpretaci portrétů osobností umění, krajiny, prostorů sakrální architektury a figurálních scén inspirovaných antickými a křesťanskými motivy.
Výstava s doprovodným programem se stane součástí Zahradní slavnosti Letohrádku Ostrov...

12.05.2015


Piekar Pavel - Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku (katalog)

 

  K výstavě Pavla Piekara v Letohrádku Ostrov vydává Galerie umění Karlovy Vary obsáhlý katalog...

12.05.2015


Jiří Sozanský - Mezní situace

 

 

GASK, Kutná Hora
10. 5. - 25. 10. 2015

Sozanského výstava je obsahově vymezena dvěma významnými výročími: 70. výročím ukončení druhé světové války a 20. výročím ukončení války na Balkáně. Projekt vychází ze studia dokumentárních materiálů, deníkových záznamů, dobových výpovědí a z autentických zážitků autora z míst, kde se tragédie odehrávaly – Terezín, Osvětim, Buchenwald, Sarajevo, Mostar.
Komplexní, výtvarně dramatický projekt, který autor prezentuje v GASKu, využívá různých na sebe navazujících formálních řešení od klasické kresby a grafiky, přes výtvarné instalace a objekty, bronzové plastiky až po práci s novými médii. Ke stejnému tématu připravil autor též výstavu grafiky a koláží v
Památníku Terezín, se kterým autor dlouhodobě spolupracuje.

12.05.2015


Agostino Carracci – Umění grafiky

 

 

NG, Schwarzenberský palác - Grafický kabinet, Hradčanské nám. 2, Praha 1
20. 4. - 26. 7. 2015

Kabinet ve Schwarzenberském paláci představí průřez grafickou tvorbou Agostina Carracciho. Vystavena budou jeho díla z raného období i vrcholné práce z konce 80. let...

07.05.2015


Soutěže exlibris - aktuální

 

06.05.2015


Výstavy grafiky a kresby v Národní galerii...

 

 

NG, Salmovský palác, Praha 1
7. 4. - 5. 7. 2015

Po stopách inspektora. Josef Karel Burde (1779–1848)...
(obr.)

NG, Veletržní palác, Praha 7
20. 2. - prodlouženo do do 24. května 2015

Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou...

05.05.2015


ZPRÁVA O KNIZE

 

 

PNP, Letohrádek Hvězda, Praha 6 - Liboc
23. 4. - 30. 8. 2015

VÝSTAVNÍ PROJEKT K 50. VÝROČÍ SOUTĚŽE NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU...

23.04.2015


Ladislav Sutnar - knižní tvorba

 

 

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
12. března - 29. srpna 2015

Výstava je jednou ze součástí rozsáhlého projektu souběžně probíhajících výstav v galeriích a muzeích, které mapují život a tvorbu plzeňského rodáka a významného umělce Ladislava Sutnara...

 

12.03.2015


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  

ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS