Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Pozvánka:

Video:

 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ GRAFIKA ROKU 2018 A 24. CENA VL. BOUDNÍKA

 

 

Zveme na doprovodné programy k výstavě  GRAFIKA ROKU 2018 A 24. CENA VL. BOUDNÍKA

Obecní dům v Praze, nám. Republiky 5, Praha 1
NE 10. 2. v 17.00Setkání slaureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka Lenkou Vilhelmovou. Účast na setkání je zdarma kplatné vstupence.
PÁ15. 2. v15.00 Workshop -Autorská kniha / sešit v unikátním balení! Vytvořte si originální dílo pro vlastní kresby, či poznámky. Workshopem budou provázetvýtvarnice ze studia POP -PAP.Dílna -dobrovolný příspěvek kplatné vstupence.Počet účastníků omezen, hlaste se prosím předem.
NE 17. 2. V 17.00Setkání a beseda s laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka Lenkou Vilhelmovou a kurátorkou Vilmou Hubáčkovou.Účast na setkání jezdarma k platné vstupence...

12.02.2019


NOVÝ DIALOG / NEW DIALOGUE / VLADIMIR BOUDNIK

 

  “ Nový dialog “ video instalace

Projekt “ Nový dialog “ je video instalace, odkazující na práce Vladimíra Boudníka, které tak digitální formou posouvá do nové roviny dialog mezi divákem a původním odkazem Boudníkovy práce. Principy vizuální asociace a strukturální grafiky jsou zde prezentovány novými možnostmi a technologiemi.

Video projekce k výstavě Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka v Obecním domě v Praze
04/27 únor 2019
Authorky: Nastasia Grigorieva, Mariia Reshetova

12.02.2019


Laureátka 24. Ceny Vladimíra Boudníka - Lenka Vilhelmová

 

 
Lenka Vilhelmová se stala laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka

Tuto prestižní cenu, která byla Lence Vilhelmové udělena dne 3. února 2019 v Obecním domě v Praze ve spolupráci Hlavního města Prahy a Nadace Hollar, obdržela za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení...

12.02.2019


Laureáti Grafiky roku 2018

 

 
Ceny Grafiky roku 2018 byly uděleny dne 3. února 2019 v Obecním domě v Praze...

12.02.2019


International Summer Courses - Printmaking and Textile Art (PATA)

 

   
Mezinárodní letní kurzy - Tisk a textilní umění (PATA)

Sedmnáctá akademie výtvarných umění Strzemiński Łódź (Polsko) ve spolupráci s Mezinárodním uměleckým centrem KAUS Urbino vyzývá umělce a milovníky umění k účasti na mezinárodních letních kurzech - výtvarné a textilní umění (PATA)....

12.02.2019


PAVEL HORA : kresba a grafika

 

 
Café Jericho, Opatovická 26, Praha 1
19. 2. - 8. 3. 2019

Pavel Hora se věnuje grafice (převážně linorytu v kombinaci s materiálovým tiskem a suché jehle) a grafickému designu, od 1992 dosud je pedagogem na VOŠ a SPŠ grafická, od r. 2016 je členem Hollaru

12.02.2019


CLOSING FESTIVAL

 

 
Moravská galerie se rozloučí s Uměleckoprůmyslovým muzeem ve velkém stylu

Brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum je již od 28. ledna uzavřeno, než zde ale začnou stavební práce, rozhodla se Moravská galerie poskytnout návštěvníkům možnost se s muzeem rozloučit. A rozloučení to bude bujaré – na Closing festivalu se budou tvořit designové masky, promítat filmy o umění, bude se tančit, skotačit na obřím skákadle i ochutnávat speciální drinky Baru, který neexistuje. Návštěvníci se budou moci podívat do jinak nepřístupných prostor a především uvidí neorenesanční prostory z konce 19. století v celé své kráse...

12.02.2019


Kurzy kresby a malby - letní semestr (18. 2. - 10. 5. 2019)

 

 

UMPRUM opět otvírá oblíbené večerní kurzy kresby a malby pro veřejnost s Liborem Kalábem a Zbyňkem Sedleckým...

12.02.2019


BLACK MILK, současná výtvarná ostravská scéna

 

 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377
15. 2. - 15. 3. 2019

Výstava současné výtvarné ostravské scény:
Daniel Balabán, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, jiří Kuděla, Dagmar Lasotová, Petr Lysáček, Václav Rodek, Marek Schovánek, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Ivana Štenclová

12.02.2019


Culturenet - nové zprávy

 

 
Aktuality Culturenet 6/2019...

12.02.2019


Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím

 

 
Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
9. 2.  - 12. 5. 2019

Příběh české avantgardy (Filla, Kubišta, Toyen, Teige, Lhoták, a další)

Ripellinův obdiv pro charakteristicky české setkání magické tradice a ostrého smyslu pro modernitu ve stylu a formální invenci se projevil nejen v jeho vnímání poezie, ale také výtvarného umění. Výstava narativní a zároveň lehce didaktickou formou podobně jako Ripellinova kniha představí souvislosti české literatury a umění první poloviny 20. století na příkladu díla osobností významných jmen, o nichž Ripellino pro své krajany psal.
Spolupořadatelé: Sapienza University v Římě – Ústav evropských, amerických a interkulturních studií a Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

12.02.2019


Eva Sendlerová: grafika / kresby

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
 6. 2. - 3. 3. 2019

Výstava Evy Sendlerové je pořádána k jejímu životnímu jubileu. Proto se snaží postihnout alespoň v náznacích vývoj a charakteristické rysy její tvorby, která směřovala od malby hlavně ke kresbě a grafice, od figury ke krajině, k přírodnímu detailu, v jehož hranicích se najde místo i pro ptáka a květinu.
Umělci její generace krajinu jako žánr většinou opouštějí ve prospěch makrokosmu a mikrokosmu stále ohroženější přírody, Eva Sendlerová si vytváří krajinu svých představ, svých snů, své touhy, své tísně a znepokojení, krajinu ticha. Nejčastěji ji komponuje ze stromů, keřů, palouků a balvanů i skalních masivů.
Mnoho péče a trpělivosti věnuje svým kresbám, které nevnímá jako skicu pro definitivní realizaci v grafické technice. Její kresby, stejně jako grafické listy, jsou až neuvěřitelně propracovány – v perokresbách hustou sítí rovnoběžných čar, v grafice nejčastěji rydlem suché jehly nebo leptu. Nevím, jestli lze tuto propracovanost přičíst ženské trpělivosti nebo zkušenosti mravenčí práce restaurátorky, protože i restaurování, podobně jako užitá grafika včetně exlibris patří do jejího uměleckého profilu. Eva Sendlerová má ráda malé formáty, grafické listy tiskne v nízkých nákladech a grafiky i kresby postupem let vytvářejí cyklické řady, z nichž – z prostorových důvodů – představujeme pouze ukázky....

05.02.2019


Desítka sítem

 

   
Galerie Emila Filly, Jateční 49, Ústí nad Labem
13. února - 23. 3. 2019

DESET LET SÍTOTISKOVÉ DÍLNY NA FAKULTĚ UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

Výstava Desítka sítem otevírá výstavní rok 2019 v Galerii Emila Filly...

 

 

05.02.2019


Nové výstavy Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
8. února - 31. března 2019

PŘÍBĚHY STARÉ PERSIE. Současná íránská ilustrace...

FEMME FATALE. ČESKÉ UMĚLKYNĚ S PAŘÍŽSKOU ZKUŠENOSTÍ...

 

05.02.2019


Novým rektorem UMPRUM je prof.Jindřich Vybíral...

 

 

Ve čtvrtek 31. ledna byl prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. jmenován prezidentem ČR do funkce rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na tuto pozici nastupuje již v pátek 1. února 2019 po osmiletém působení prof. ak. arch. Jindřicha Smetany...

05.02.2019


Culturenet - nové zprávy

 

   
 Aktuality Culturenet 5/2019...

05.02.2019


PAVEL TRNKA : Hranice stínu

 

 
 Altán Klamovka, Praha 5
4. 2. - 2. 3. 2019

Výstava kreseb absolventa a pedagoga Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni (obor Ilustrace a grafický design, Ateliér figurální kresby prof. ak. mal. Boris Jirků).

05.02.2019


MARIE FILIPPOVOVÁ : Příběhy velkých formátů - pozvánka na výstavu

 

05.02.2019


Komiksová cena Muriel 2018

 

 

Cenu Muriel 2018 si odnesl Vojtěch Mašek  za monumentální autorské album Sestry Dietlovy a za podíl na titulu Svatá Barbora...
(Zdroj: https://www.lidovky.cz)

(obr.: Ukázka z komiksu Sestry Dietlovy Vojtěcha Maška. | foto: Vojtěch Mašek)

 

05.02.2019


65 unikátů - Virtuální výstava

 

 
Památník národního písemnictví, Praha
od 18. 12. 2018

Výstava k 65. výročí založení Památníku národního písemnictví

Sbírku Památníku národního písemnictví tvoří na 7 milionů sbírkových předmětů různého charakteru. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších v České republice. Jsou zde uložené rukopisy, portréty, dopisy, rukopisné záznamy, autografy a řada dalších předmětů, a to  i osobní povahy. Z tohoto množství k 65. výročí založení instituce vybrali odborní pracovníci PNP ze sbírek 65 nejvýznamnějších dokumentů. Jedná se o výjimečné předměty a kulturní symboly, pod kterými jsou skryta jména jako Božena Němcová, Josef Váchal, Ludvík Vaculík nebo Václav Havel. Tento výběr zároveň představuje pohled do depozitáře Památníku národního písemnictví. Díky virtuální výstavě 65 unikátů si můžete tyto předměty prohlédnout včetně jejich příběhu a dokumentace. Výstava je zpřístupněna na: http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

29.01.2019


Grafická dílna Františka Bílka

 

 
GHMP, Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha-Hradčany
od: 1. 5. 2018

Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí dlouhodobá výstava grafik a jejich dřevěných štočků...

29.01.2019


RE:KONSTRUKCE – Patrik Hábl

 

 

 
Galerie Villa Pellé,  Pelléova 91/10, Praha 6
4. 2. - 5. 4. 2019
Patrik Hábl patří mezi nejviditelnější představitele české neštětcové malby své generace. Svými projekty budí posledních pět let opakovaně pozornost v Česku, ale i Německu nebo Japonsku. Jeho dynamický asociativní rukopis vznikl jako syntéza postupů abstraktní malby a monotypu. To, kromě Háblova přirozeného smyslu pro experiment, do jisté míry odráží také jeho školení na UMPRUM v malířském ateliéru Pavla Nešlehy a na grafice u Vladimíra Kokolii na AVU.
Patrik Hábl malbu vnímá jako osvobozené médium, subjektivní materii s univerzálním přesahem, ze které se skládá svět, a proto mu také nedělá problém do něj jejím prostřednictvím intervenovat.
Patrik Hábl pokračuje v monitorování možností malby prostřednictvím zacházení s obrazem a parametry jeho prožívání ze strany diváka také v galeriích. RE:KONSTRUKCE připravená pro Galerii Villa Pellé je nejen Háblovou největší pražskou samostatnou výstavou, ale především otevřeným projektem, který konfrontuje právě tradiční obraz a jeho zažité vnímání s Háblovými překvapivými instalacemi malbou. Jde při něm nejen o experimentální „rekonstrukci“ architektury v obraz, ale i proměnu divákova vědomí. Výstava zároveň představí výběr autorových nejvýznamnějších projektů z Česka i zahraničí, které naznačí způsob autorova výtvarného uvažování a vystaví kontext obrazové realizaci, která vznikne na místě.

29.01.2019


Čestmír Janošek

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1
31. ledna - 24. února 2019

Výstava Čestmíra Janoška se zaměřuje na jedno desetiletí jeho tvorby, které vymezují dvě zásadní životní události.  Rok 1958 byl zlomovým momentem nejen pro něj, ale pro celou generaci českých výtvarných umělců. Po úspěšné prezentaci naší země na Expu 58 v Bruselu se do tvorby mnohých umělců vlil nový impuls obracející pozornost k abstrakci. Janoškova tvorba v letech 1958-62 vycházela z informelní gestické malby. V té době se také Janošek pustil do různých experimentů jako třeba do používání sazí či jiných přírodních materiálů. Tak vznikly například „sazovky“ nebo „mrazovky“ (jejichž techniku autor dodnes tají). Nemalý vliv mělo na Janoška i jeho přátelství s Vladimírem Boudníkem a též přátelské vztahy s umělci okruhu nonkonformních, neoficiálních výstav, tzv. Konfrontací (Janošek vystavoval v roce v roce 1960 na obou Konfrontacích).
V roce 1968 Čestmír Janošek emigroval do Německa a dostal se tak do zcela jiného uměleckého prostředí. Umění Západu bylo vzdálené existenciálně laděné Praze včetně její šmidrovsky chápané estetiky grotesknosti. Rok 1968 tak znamenal ukončení jedné etapy v jeho tvůrčím životě.

29.01.2019


Pozvánka n a výstavu: Jiří Altmann: kresba, malba a grafika

 

29.01.2019


VITÁLNÍ KOLAPS - Ivan Pinkava / Vojtěch Míča

 

 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
26. 1. – 24. 3. 2019

Museum Kampa představuje výstavu fotografa Ivana Pinkavy a sochaře Vojtěcha Míči. Oba autoři, Ivan Pinkava a Vojtěch Míča, patří ke zlomové generaci, která si zažila poslední fázi totality, její pád a euforii ze znovunabyté svobody. Zdá se, že tato životní okolnost přispěla u obou k citlivému i střízlivému vztahu právě k otázce svobody a s ní spojené kulturní identity. Právě tyto momenty lze nacházet kdesi v nejzákladnějších vrstvách jejich díla...
více - Tisková zpráva:

29.01.2019


Prague stuckists

 

 
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
31. 1.  – 17. 3. 2019

Výtvarná skupina Prague Stuckists, kterou tvoří polovina umělců z Moravy a polovina z Čech (Robert Janás, Igor Grimmich, Lukáš Orlita, Marek Slavík, Tomáš Spevák, Jan Spěváček), se soustředí na klasickou malbu a fotografii. Ukazuje, že současné umění nemusí být jen konceptuální, ale může mu rozumět i obyčejný divák.
Prague Stuckists založil Robert Janás v roce 2004 původně jako pobočku mezinárodního stuckistického hnutí. Členové skupiny vystavovali u nás i v zahraničí (Velká Británie, USA, Německo, Japonsko). Výstava ve Slováckém Muzeu je nejrozsáhlejší výstavou skupiny od výstavy v Muzeu města Brna v roce 2016.

29.01.2019


IMPOZANTNÍ SLOVA + NICOTNÉ ČINY = ŽÁDNÉ UMĚNÍ

 

  Publikujeme článek Jiřího Bernarda Krtičky na téma současného femonému konceptuálního umění převzatý se svolením autora z portálu České galerie...

22.01.2019


Galerie výtvarného umění v Náchodě zve na nové výstavy....

 

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272
26. 1. - 17. 3  2019

 


Tkáň.
Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie...

(obr.)


Josef Pokorný (1901–1944) - výtvarné návrhy pro užité umění...


Miroslav Vystrčil – Retrospektiva...

22.01.2019


Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969 - 2009

 

 
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
19. 1. - 24. 3. 2019

Výstava navazuje na projekt Anatomie skoku do prázdna.
Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, realizovaný v Západočeské galerii v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa, který mapoval období od roku 1967 (Pražského jara) do roku 1972 (začátku normalizace) a reakci výtvarníků na toto dodnes zásadní období v dějinách Československa. Samostatný projekt věnovaný Janu Palachovi (a několika dílům dotýkající se i sebeupálení Jana Zajíce) není reprízou výstavy Anatomie skoku do prázdna, je jejím rozšířením, představí i díla, která reagovala na Palachovu a Zajícovu smrt v několikaletém odstupu. Tyto práce ukazují, že i když se snažila totalitní moc památku na Jana Palacha potlačit, tak ve vědomí společnosti zůstávala stále živá.
Kromě vlastních výtvarných děl bude výstava věnovat pozornost i dobové filmové a literární produkci (plakáty, obálky) a hudebním nahrávkám či mluvenému slovu.

21.01.2019


Jan Měřička: Neklid davu

 

 
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec
17. ledna - 21. dubna 2019


Jan Měřička, jeden z nejlepších umělců Liberecka a zároveň nejzajímavějších grafiků v Čechách, představí po dlouhé době svoji tvorbu v Liberci. Jeho monumentální tisky, většinou serigrafie, z posledních let si můžete prohlédnout na výstavě v podbazénové hale a grafickém kabinetu...

15.01.2019


Tereza Říčanová, Obrazy světa

 

 
Museum Café, Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
do 30. 3. 2019

Po čtyřech letech téměř na den přesně se do galerijní kavárny vrací jeden z kmenových ilustrátorů nakladatelství Baobab Tereza Říčanová (1974). Absolventka ateliéru ilustrace a grafiky VŠUP v Praze u prof. Jiřího Šalamouna tehdy roce 2014 chebské návštěvníky pozvala na palubu Noemovy archy, jejíž příběh doprovodila výpravnými celobarevnými ilustracemi a vydala ho jako velké obrazové album. Své skvělé vypravěčské nadání autorka nyní rozvíjí i v další ze svých knih Obrazy světa, která je zatím jejím nejrozsáhlejším knižním projektem. Výsledkem její tříleté práce a také neovladatelné touhy po malbě je čtrnáct bohatých obrazů - map zobrazujících prazákladní témata a prostředí lidské existence, která člověk odpradávna zabydloval svou fantazií i reálnými událostmi. Vesmír, les, město, hrady, ledové hory, moře... K obrazům je přiložen obsáhlý průvodce, v němž autorka detailně popisuje jednotlivé děje, postavy a výjevy. Člověk se tak díky nim noří do obrazů, jako by byl stržen vyprávěním dobrodružného příběhu.15.01.2019


TEREZA SMETANOVÁ : NETUŠENÁ MÍSTA

 

 
Dům umění v Opavě
18. 1. - 10. 3. 2019

Svou tvorbu v intimních prostorách oratoře představuje ostravská výtvarnice a pedagožka Tereza Smetanová...

15.01.2019


Boris Jirků

 

 
 
Galerie U Radnice, Martínka Húsky 54, Tábor
30. ledna - 1. března 2019

Výstava známého malíře a ilustrátora, do širokého povědomí se autor dostal svými ilustracemi knih G. G. Márqueze nebo M. Bulgakova.
Pro autorovu tvorbu je typická expresivní barevnost, dynamická perspektiva a figurativní charakter. Jeho tvorba je zastoupena v soukromých i zahraničních sbírkách.

15.01.2019


ELIŠKA STEJSKALOVÁ / ŠKODA, ŽE NEJSI VZHŮRU - RADOSLAV BIGOŠ / DON´T SAY ANYTHING ABOUT US

 

   
Galerie Mariánská, Pražská třída 1, České Budějovice
18. 1. - 31. 3. 2019

Alšovka hostuje v Galerii Mariánská
Alšova jihočeská galerie využívá nabídky krásně upravených prostor a prezentuje své sbírky i nové projekty také v Galerii Mariánská. Ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 18:00 hod. budou vernisáží slavnostně zahájeny dvě výstavy
Eliška Stejskalová / Škoda, že nejsi vzhůru a Radoslav Bigoš / Don´t say anything about us...

15.01.2019


DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

 

 
Dům umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava
23. 1. – 24. 3. 2019

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí se záměrem vytvořit soubor středoevropského umění...

15.01.2019


The 34th Chelsea International Fine Art Competition (CIFAC) - vyhlášená soutěž

 

   
34. Mezinárodní soutěž výtvarného umění Chelsea (CIFAC)

Mezinárodní soutěž výtvarného umění Chelsea (CIFAC) je vzrušující příležitostí pro vizuální umělce z celého světa a v jakékoliv fázi své kariéry, aby předložili svou práci a získali možnost vystavovat v New Yorku. Vybraní umělci získají také cenné propagační výhody a peněžní ceny.
Otevření soutěže: 5. února 2019
Termín pro vstup: 12. března 2019
Ohlášení výsledků: 16. dubna 2019
Výstava: 10. - 20. srpna 2019 

Více informací:

08.01.2019


Lubomír Krupka: autorská kniha Liber aqua - recenze Jiřího Bernarda Krtičky

 

 

Publikujeme recenzi Jiřího Bernarda Krtičky na novou bibliofilii Lubomíra Krupky Liber aqua....

08.01.2019


The Boston Printmakers 2019 North American Print Biennial - vyhlášená soutěž

 

 
2019 severoamerické bienále tisku

Severoamerické bienále tisku přináší to nejlepší z tradičního a současného tisku. Vzniklo v roce 1947 a od té doby je tato soutěž uznávána jako jedna z nejprestižnějších v oblasti tisku a grafiky. Jejím prostřednictvím chtějí bostonští tiskaři propagovat mezi širokou veřejností kulturu tisku, podporovat umělce, kteří v této oblasti pracují a rozvíjet inovativní přístupy grafické tvorby.
Uzávěrka pro registraci je pátek 15. března 2019
Adresa:
The Boston Printmakers at Lesley University College of Art and Design, 29 Everett Street Cambridge MA, 02138
Email: biennial@bostonprintmakers.org
Více informací:

08.01.2019


12th Biennial International Miniature Print Competition and Exhibition - vyhlášená soutěž

 

 
12. mezinárodní bienále miniaturního tisku (grafiky)

Centrum současného tisku oznamuje otevření "12. mezinárodního bienále miniaturního tisku". Tato soutěž a následná výstava jsou předmětem výběru odborné poroty. Práce nesmí přesáhnout 25,8 cm, povoleny všechny tiskové techniky. Bienále přispívá k průzkumu podmínek a vývoje drobné grafiky ve světě.
Termín pro registraci je v sobotu
9. března 2019
Adresa:
Center for Contemporary Printmaking Mathews Park, 299 West Avenue, Norwalk, CT 06850 US,
Tel. 203.899.7999; Emai:l info@contemprints.org
Více informací:

08.01.2019


Ladislav Steininger - PF 2019

 

 
Zámek Bruntál
11. ledna - 6. dubna 2019

Kresba, grafika, malba, objekt...

08.01.2019


Vyhlášené soutěže - nabídka

 

04.01.2019


Český tarot

 

 
DOX, Malá věž, Poupětova 1, Praha 7
4. 1. - 17. 3. 2019

Archiv výtvarného umění a Dokumentační centrum českého hermetismu zvou na výstavu Český tarot...

04.01.2019


Lounské dědictví - Jaroslav Mařík a Otakar Mařík v Galerii města Loun (pozvánka na výstavu)

 

04.01.2019


Virtuální výstava 65 unikátů

 

 

Památník národního písemnictví připravil ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě unikátní virtuální projekt, v němž představuje 65 nejvýznamnějších dokumentů ze svého sbírkového depozitáře.

Virtuální výstava vznikla k 65. výročí založení Památníku národního písemnictví. Rukopisy, portréty, dopisy, rukopisné záznamy, autografy, ale i další předměty si můžete prohlédnout na:

 

21.12.2018


Erwin Wurm. Peace & Plenty

 

 
Albertina, Vídeň
21. listopadu 2018 - 17. února 2019

Erwin Wurm zaznamenává ve svých kresbách téměř každý den, kreslí na dostupných papírech různých kvalit a formátů. V posledních třech letech vytvořil stovky kreseb v nichž užívá tužky, barevných tužek, pera, ale i například akvarel nebo kolagen. Tyto kresby jsou odrazem jeho paměti, diářem, autor v nich zachycuje lidi, s nimiž je v kontaktu (okruh uměleckých přátel, rodinu), ale i autoportrét, sochy, kartavany, nákladní vozidla aj....více:

Obr.: Erwin Wurm | blue head grey gun, 2017 | © Studio Erwin Wurm

21.12.2018


Medea muckt auf. Radikale Künstlerinnen hinter dem Eisernen Vorhang - MEDEA REPTÁ. RADIKÁLNÍ UMĚLKYNĚ ZA ŽELEZNOU OPONOU

 

 

Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Hala umění Kunsthalle v budově Lipsiusbau
8. prosince 2018 - 31. března 2019

Výstava prezentuje umělkyně, které tvořily na socialistické straně Železné opony a interpretovaly v nejširším slova smyslu antické hrdinky Médeu, Kasandru nebo Penthesileu jako obraz současné ženy a tím provokovaly a protestovaly proti soudobým socialistickým a měšťáckým rolím. Ochota k riziku, improvizační talent, sebeironie, kategorické nacházení jiných významů pro klasické materiály a motivy - je možné vysledovat mezi Magdalenou Abakanowiczovou  a Christou Jeitnerovou, mezi Katalin Ladikovou (HU) a Gabrielou Stötzerovou, mezi Zorkou Saglovou (CZ) a Else Gabrielovou, mezi Sofií Rydetovou (PL) a Gundulou Schulze Eldowyovou, mezi Geta Bratescu (RO) a Christine Schlegelovou -  tato mimořádná výstava oslavuje jejich sílu, sebevědomí, odolnost a především uměleckou kvalitu. Na výstavě bude představeno 36 národních a mezinárodních umělkyň  a skupin. Vedle malířství, fotografie a mediálního umění budou vystaveny práce s textilem a papírem i performance a instalace...více:

17.12.2018


Frédéric Penelle, Thierry Lenoir and Daniel Nadaud: Chroniques

 

 
Centre de la Gravure de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  La Louvière
12. 10. 2018 - 3. 3. 2019

Na oslavu třicetiletého výročí vzniku Centra de la Gravure a 150ti let La Louviere prezentuje výstava Chroniques (Chronicles) příběh tří umělců, kterými jsou: Frédéric Penelle, Thierry Lenoir a Daniel Nadaud a kteří podle tradice obrazových kronikářů společenského života nebo historických událostí, jako byli Francisco Goya nebo Jacques Callot, vytvořili pomocí svých vtipných i vážných děl obraz uplynulé doby pro zachování kolektivní paměti...více:

 

27.11.2018


Fernand Léger: New Times, New Pleasures

 

 
Tate Liverpool
23. listopadu 2018 – 17. března 2019

Výstava představuje více než čtyřicet děl renomovaného umělce Fernanda Légera (1881-1955). Léger byl okouzlený stylem moderního života, jeho obrazy, nástěnné malby, filmy a textilní díla byly inspirovány ruchem a rytmem metropole. Vycházel z fotografie a nových forem komunikace, jako byly typografie, reklama a grafický design.
Součástí výstavy je i umělcova spolupráce s architekty Le Corbusierem a Charlotte Perriand. Tato první velká britská výstava věnovaná Légerově tvorbě za období třiceti let oslavuje touhu umělce učinit umění součástí každodenního života...více:


20.11.2018


Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

 

 
Moravská galerie Brno, Místodržitelský palác
25. října 2018 - 24. února 2019

Josef Šíma je zásadním představitelem evropského moderního malířství. Výstava v Místodržitelském paláci připomíná Šímovu uměleckou dráhu od počátků v Brně, kdy se v jeho tvorbě projevovala fascinace moderními technologiemi, až po okamžik zakořenění mezi umělci pařížské avantgardy, které se potvrdilo jeho působením v umělecké skupině Le Grand Jeu (Vysoká hra). Umělci této skupiny se pokoušeli proniknout za hranice reálného, k čemuž používali všemožné prostředky - drogy, alkohol, spánkovou deprivaci, zatajování dechu nebo meditační techniky. Šímova tvorba zabstraktněla, vytvořil si poetiku vycházející převážně z vlastních zážitků spojených s výlety do přírody, či z hledání mytologických symbolů a kořenů lidstva. Na výstavě tak budou k vidění jeho obrazy snových krajin, parníků na Seině nebo portréty jeho přátel a rodiny. Josefa Šímu představíme také jako hlavního prostředníka mezi francouzskou a českou avantgardou...

25.10.2018


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS