Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 
Autorka fotografie: Karolína Votřelová

Oznamujeme všem grafikům a čtenářům Grapheionu, že GRAFIKA ROKU a CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA letos opět bude !!!   Další informace a přihláška na tuto celostátní soutěž bude v brzké době zveřejněna v našem internetovém časopise a během října bude též rozeslána všem zájemcům elektronickou poštou.

Postupně jsme začali pracovat také na aktualizaci a rekonstrukci webové stránky (www.grapheion.cz) a vítáme všechny nové spolupracovníky, kteří by nám předávali zajímavé podněty a pomohli nám s vylepšováním její grafické podoby i obsahové náplně. Nebojte se nás kontaktovat na adresu: adela@hollar.cz.

Za redakci: Adéla Kaderová a Hana Aulická

 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu

 

   
Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
5. 10. - 8. 1. 2017

Výstava nabízí široký pohled na historii americké grafické tvorby od jejího vzniku na počátku 18. století až do současnosti...


 

18.10.2016


IEEB 7 – Fabricated Histories. Fact and Fiction in Recent History

 

 
International Experimental Engraving Biennial
Victoria Art Center, Bucharest, od 25. října 2016

Mezinárodní bienále experimentální rytiny je zaměřeno na různé aspekty grafiky, kterou vnímá jako současné médium s širokými technickými a vizuálnímu možnostmi...

18.10.2016


Komiks a ilustrace pro děti

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
19. října - 19. listopadu 2016

Výstava představí zo nejlepší z komiksu a ilustrace z ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Sutnarce...

18.10.2016


Karlova kolébka

 

 
Památník národního písemnictví, Malá výstavní síň, Strahov, Praha 1
20. 10. – 20. 11. 2016

Památník národního písemnictví připravuje výstavu k výročí narození Karla IV. pod názvem Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře. Obraz „Otce vlasti“ v kontextu novověké literatury je příslibem zajímavých souvislostí historie a literatury, literární faktografie, umělecké fikce a dezinterpretace.

Výstava sleduje tradiční obraz Karla IV. a jeho proměny v literatuře období baroka, počátků národního obrození, romantismu, 2. poloviny 19. století a především ve 20. století. Vernisáž výstavy se uskuteční 20. října 2016 v 18.00 v Malé výstavní síni PNP na Strahově a od 16.30 jí bude předcházet literární pořad sestavený z úryvků z Karlova Vlastního životopisu (čtou studenti KTF UK, hudební doprovod Michael Pospíšil).

Pozvánka:

18.10.2016


Galerie Hollar zve na tiskovou konferenci k 100. výročí SČUG Hollar na 9. listopadu 2016

 

18.10.2016


ZDENEK SEYDL A KNIHY

 

 
 Archiv výtvarného umění vydal dvousvazkový kompletní přehled knižního díla Zdenka Seydla...

18.10.2016


Ceny kritiky za mladou malbu 2017 - připomínka soutěže

 

 
10. jubilejní ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2017 – soutěž pro umělce do 30 let

Přihlášky prosíme podávat v podobě autorského portfolia CV a děl za poslední dva roky, jednak elektronicky, jednak tištěnou formou. Podmínky soutěže se všemi podrobnostmi naleznete v příloze, dále na webu Galerie kritiků a facebooku.
Termín: do 25. října 2016

Více informací:
 

18.10.2016


iUmeni.cz - aktuální informace ze světa současného umění 2016/10

 

18.10.2016


Culturenet - nové zprávy

 

   
 Aktuality  č. 41/2016...

18.10.2016


Painter & Painter - Martin Lukáč a Roel Van Der Linden

 

   
Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, Jungmannova 31, Praha 1
11. 10. - 6. 11. 2016

Laureát 9. Ceny kritiky za mladou malbu 2016, Martin Lukáč, ve své malířské práci často odkazuje na vizuální tvarosloví minulosti, zvláště období modernismu či socialistického realismu, avšak pozorně se od něj odchyluje dekonstrukcí a analýzou vnějších forem. Ovlivněn všudypřítomnou obrazností pop-kultury, dospívá ve svých obrazech k implementaci lidské figury, vyjadřující intenzitu jeho vnitřních pocitů a impulzů. Pokud rituál malby vnímá jako obecný fetiš nebo klišé, hledá nové způsoby vyjádření, v němž své emoce převádí do expresívního malířského gesta.
Ve společné výstavě s holandským umělcem Roelem van der Lindenem, nazvané Painter&Painter, vytvořili spojenými silami monumentální plátna, fungující jako diptychy, jež vytvářejí pozoruhodnou instalaci v prostoru Galerie kritiků.

18.10.2016


Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–1934)

 

   
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18
12. 10. 2016 - 8. 1. 2017

Západočeská galerie připravila retrospektivní výstavu dosud opomíjeného plzeňského rodáka H. Boettingera, který byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb známým širokému publiku jako Dr. Desiderius, které byly publikovány v do řadě dobových periodik (Lidové noviny, Prager Presse a Světozor). Výstava představuje kromě jeho rozsáhlého a rozmanitého díla i exponáty z dosud nezpracované kresebné pozůstalosti, kterou vlastní Západočeská galerie v Plzni...více - www.zpc-galerie.cz

18.10.2016


Výstavy v Grafických kabinetech Národní galerie

 

   

NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
14. 9. - 4. 12. 2016

Marcantonio Raimondi, slavný grafik „božského“ Raffaela
Komorní výstava ve Schwarzenberském paláci představí vrcholná díla Marcantoniovy tvorby ze sbírek Národní galerie v Praze, s důrazem na spolupráci slavného rytce a velikého malíře...

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
29. 8. - 27. 11. 2016
Georg Grosz a český TRN
G. Grosz
ovlivnil a inspiroval české tvůrce, zejména výtvarníky z okruhu satirického časopisu Trn...

18.10.2016


Art dialog - Meziprostory

 

   
Galerie Klatovy/Klenová - sýpka klenová
2. 10. - 30. 10. 2016

Výstava z Mezinárodního sympozia s názvem Art Dialog- Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol v sýpce na Klenové...
 

17.10.2016


ARMÉNSKÉ KNIŽNÍ UMĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ

 

 
Galerie Klementinum, Národní knihovna ČR, Praha 1
12. - 25. 10. 2016

Výstava přibližuje písemné památky Arménie od nejstarších po novodobé s důrazem na česko-arménské kulturní vazby. Koná se v rámci spolupráce obou národních knihoven
 u příležitosti 350 let od vytištění první arménské bible v Amsterdamu. Zahrnuje více než
20 unikátních starých tisků zapůjčených z Arménské národní knihovny a je doplněna z fondů NK ČR...více - Tisková zpráva:

17.10.2016


JOSEF ISTLER

 

 
Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
4. října 2016 - 15. ledna 2017

Museum Kampa připravilo výstavu Josefa Istlera, jedné z vůdčích osobností českého Informelu, která ukazuje autorovu invenci širokého rozsahu – od prací informelního charakteru s kořeny v surrealistickém výrazu, až po abstraktní liniové kompozice a figurativní práce. Výstava v Museu Kampa prezentuje výběr obrazů a grafik ze soukromých sbírek a sbírek veřejných institucí z České republiky...

17.10.2016


Karel IV. v současné české ilustraci a grafice

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
14. 10. - 27. 11. 2016

GVU v Havlíčkově Brodě připravila na letošní podzim výstavní projekt, který představí nejnovější práce současných grafiků a ilustrátorů, jež se zabývají karlovskou tématikou...

17.10.2016


ATELIÉR ILUSTRACE A GRAFIKY Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
12. října  - 6 . 11. 2016

Atelier Grafiky a ilustrace Fakulty designu a umění ZCU v Plzni je koncipován jako místo pozitivního střetávání vizuality a textu...atelier disponuje velmi kvalitně vybavenými dílnami hlubotisku, knihtisku, litografie a serigrafie, součástí našich prostor je i nádvoří pro realizaci nástěnných projektů a část haly – open space pro tvorbu velkoformátových kreseb a tisků...(z textu prof. M. Axmanna)...

Doprovodný program:
středa 26. 10. od 16:30 do 18:00 – komentovaná prohlídka

17.10.2016


Figurama 16

 

 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni hostí sympozium FIGURAMA 16

To nejlepší ze studentské figurální kresby a malby se představí v prostoru kreativní zóny DEPO 2015. Již 16 let mapuje projekt FIGURAMA vývoj figurální kresby na uměleckých vysokých školách. Poprvé v historii bude udělena Cena Egona Schieleho za nejlepší studentskou kresbu-

Výstavy budou k vidění v kreativní zóně DEPO 2015, Presslova14, Plzeň
od 12. 10. 2016 do 31. 10. 2016
více:

17.10.2016


11 th Arte Laguna Prize- vyhlášená soutěž

 

   

OPEN CALL FOR THE 11th ARTE LAGUNA PRIZE

international art award | free theme | open to all

The Arte Laguna Prize is an international free-themed art competition aimed at enhancing Contemporary Art. It includes the categories: Painting, Sculpture and Installation, Photographic Art, Video Art and Performance, Virtual Art and Digital Graphics, Land Art.
The contest stands out in the global art scene for the growing variety of its partnerships and opportunities offered to artists, and is recognized worldwide as a real springboard for the artists' career.

An international jury will select 125 finalist artists for:
6 cash prizes of € 42,000
a major Exhibition in the Arsenale of Venice
5 exhibitions in international Art Galleries
5 collaborations with Made in Italy Companies
9 Art Residencies
3 International Festivals
publication of the catalogue

ALL THE INFORMATION IN

OUR VIDEO >>

tel. +39 041 5937242  info@artelagunaprize.com    www.

artelagunaprize.com


 

14.10.2016


Vyhlášené soutěže - nabídka

 

04.10.2016


Mikoláš Axmann - Lazaři

 

 
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
29. 9. - 6. 11. 2016

Výstava Mikoláše Axmana představuje velkoformátové gestické, černobílé kresby štětcem na papíře, které zcela pokrývají stěny galerie...

04.10.2016


Zuzana Růžičková - Křehká krása

 

   
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14
8. 9. 2016 – 11. 12. 2016

Zuzana Růžičková patří k mladším autorům zabývajícím se grafikou. Od klasických technik, zejména linorytu, přešla k experimentům. Na její autorské výstavě v OGL budou představeny experimenty s gázotiskem i voskem...

 

04.10.2016


TICHO KRESBY

 

   
Zámek Bruntál
15. 9. 2016 - 27. 11. 2016

Výstava nejvýznamnějších představitelů české kresby...

04.10.2016


Knihy se těžko vystavují IV: Zdenek Seydl

 

 
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1
15. 9. – 27. 10. 2016

Cyklus “Knihy se těžko vystavují” je přehlídkou knižního designu. Letos kurátor Martin Tvrdý ve spolupráci s Archivem výtvarného umění a Elpidou o.p.s. představí práci předního českého výtvarníka a knižního grafika Zdenka Seydla...

04.10.2016


BROUČCI Jana Karafiáta

 

   
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
23. 9. – 27. 11. 2016

V letošním podzimním výstavním projektu věnovaném opět dětem připomíná GVU dvě letošní výročí spojené s jedinou knihou a jejím autorem...

Komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2016 v 17 hodin. Výstavou provede kurátorka Mgr. Daniela Růžičková.

04.10.2016


Šimon Brejcha - Sběrač a drtič

 

   
GASK - Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
18. 9. 2016 - 29. 1. 2017

Šimon Brejcha (*1963) patří k nejuznávanějším českým grafikům současnosti. Brejchův projev vychází ze zkoumání jevů trojrozměrné skutečnosti a jejich následného otisku jako „přízračné“ dvourozměrné přítomnosti na papíře...

 

27.09.2016


Jiří Anderle - Pod kůží

 

   
GASK - Galerie středočeského raje, Kutná Hora
18. 9.  - 20. 11.  2016

Výstava konaná u příležitosti umělcových letošních osmdesátých narozenin probíhá paralelně k velké retrospektivě v Obecním domě v Praze...

27.09.2016


Jiří Anderle - PANOPTIKUM

 

 
Praha, Obecní dům / Municipal House
15. 9. 2016 - 15. 1. 2017

Retrospektivní výstava známého malíře a grafika ...

27.09.2016


Květa Pacovská: Plakáty

 

 
Foyer kina Světozor,  Praha 1
15. 9. – 15. 12. 2016

Sbírka plakátů Terryho ponožky připravila na poslední čtvrtletí mimořádnou výstavu kolekce 50 autorských plakátů Květy Pacovské...

27.09.2016


Zdeněk Sýkora fotografem / 1937 - 1945 /

 

   
Galerie umění Karlovy Vary, interaktivní galerie Becherova vila
22. 9.  - 20. 11. 2016

Soubor přibližně šedesáti fotografií, které se dochovaly v archivu Lenky a Zdeňka Sýkorových v Lounech, představuje veřejnosti v podstatě neznámé umělecké začátky Zdeňka Sýkory, jenž se později profiloval především jako malíř
...

27.09.2016


ETCHING OUT DREAMS: CONTEMPORARY SLOVAK PRINTS BY DUSAN KALLAY, KAMILA STANCLOVA, AND KATARINA VAVROVA

 

    
Derfner Judaica Museum + The Art Collection at Hebrew Home in Riverdale, 5901 Palisade Avenue, Riverdale, New York
do 23. října 2016

KADS New York připravilo ze své umělecké sbírky výstavu leptů současných slovenských umělců Dušana Kállaye, Kamily Štanclové a Katariny Vávrové...
obr. : Katarína Vavrová, Smutenka II, 2014

27.09.2016


Začíná 27. Bienále Brno 2016...

 

 

Zveme na zahájení výstav 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2016

ČTVRTEK, 16. 6. 2016, Uměleckoprůmyslové muzeum (Husova 14)
16.00 h DĚTSKÁ VERNISÁŽ
18.00 h SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ spojené s vyhlášením cen a otevřením MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKY

ČTVRTEK, 16. 6. 2016, Místodržitelský palác (Moravské náměstí 1a)
Vernisáž výstavních projektů...

14.06.2016


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS