Grapheion

mezinárodní revue o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru / an international review of contemporary prints, books and paper art

Události

Akce

Články

Reportáže

Revue Grapheion začala vycházet v roce 1996 jako projekt sdružení Inter-Kontakt-Grafik na čele s Phdr. Simeonou Hoškovou (1945–2015), teoretičkou umění a neúnavnou propagátorkou grafiky a současně organizátorkou výstav tomuto oboru věnovaným, v národním i mezinárodním kontextu.

Po úspěšné přehlídce současné české grafiky – ještě před listopadem 1989 – v pražském Mánesu a dalších počinech propagujících českou grafiku v cizině (například výstava Del grotesco al magico v Itálii) se její zájem soustředil na organizování národních i mezinárodních přehlídek grafiky v Praze. Z národních přehlídek to byl od roku 1994 až dodnes probíhající cyklus výstav Grafika roku ve Staroměstské radnici nebo v Clam-Gallasově paláci, a z mezinárodních významných událostí pak roku 1995 Trienále grafiky s názvem Poselství znaku: mezi písmem a obrazem, roku 1998 Trienále Labyrint, roku 2001 Trienále Neklid cesty a cesty neklidu: Hledání identity tištěného obrazu v jeho hranicích, roku 2004 Trienále Lino – technika 20. století v digitálním věku a poslední trienále roku 2007 s názvem Transfery.

Po smrti Simeony Hoškové se jejího odkazu chopila Nadace Hollar, která převzala pořádání celostátních výstav Grafika roku a nedávno i vydávání revue Grapheion, tentokrát už jen v elektronické podobě, byť se stejnou ambicí moderovat diskusi o grafickém umění, zprostředkovávat znalosti a kontakty, nabídnout české umělce-grafiky mezinárodnímu publiku a tomu místnímu přinést alespoň stručný přehled o tom, jak se umění volné grafiky a příbuzných oborů uplatňuje ve světě.

Kontakt

Mgr. Kateřina Obozněnková / Hollar Foundation – CZ Graphic
Art of The Year - The Vladimír Boudník Award – Grapheion
m: +420 731 107 518
e-mail: katerina@hollar.cz
Melantrichova 504/5,
Staré Město,
110 00 Praha 1