Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


František Kupka 1871-1957

 
Národní galerie,  Valdštejnská jízdárna, Praha, 7. 9. 2018 - 20. 1. 2019

Ve spolupráci s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais a Ateneum Art Museum v Helsinkách připravila Národní galerie Praha retrospektivní výstavu
"František Kupka 1871–19
57".

Více:


 


 

Jméno, název, předmět pro vyhledání

 
 

GRAFIKA ROKU 2018 - výzva k účasti

 

 
GRAFIKA ROKU 2018
3. 2. - 27. 2. 2019, Obecní dům, Praha 1

Nadace Hollar vyhlašuje soutěž GRAFIKA ROKU, která jako jediná soutěž je přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v zemi za předešlý rok.
Staňte se prosím její součástí, společně pomáháme české volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také i plnohodnotně dýchat.
Soutěž probíhá ve 4 kategoriích, odevzdání přihlášek a prací je do 22.12.2018...

20.11.2018


XXIV. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha1
28. 11.  - 23. 12. 2018

Sdružení českých umělců grafiků Hollar zve na poslední výstavu tohoto roku...

Doprovodný program:

ST 12. 12. 2018, 15-18 h - IV. GRAFICKÝ TRH v Galerii Hollar | grafické listy z archivu autorů | z ruky do ruky | ceny smluvní

20.11.2018


Galerie Hollar zve na křest Linorytového kalendáře...

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
21. 11. 2018 v 17:30

Kalendář originálních linorytů pro rok 2019 A. Ballardiniho, Z. Hraby, Z. Huškové, P. Piekara, M. Slámy a L. Sýkory.
Hudební doprovod: Přemysl Vacek (arciloutna), Michaela Syrová (zpěv).

(Kalendář bude možné z Galerii Hollar zakoupit nejen v průběhu křtu, ale i v následujících dnech.)

20.11.2018


Středy na AVU - cyklus přednášek pro veřejnost

 

 
Aula AVU, U Akademie 4, Praha 7
21. 11. v 18.00 hod.

Taťána Petrasová a Rostislav Švácha: Jak dnes psát české dějiny umění

Přednáška z cyklu Středy na AVU, který pořádá Katedra teorie a dějin umění AVU...

20.11.2018


Josef Lada jak ho neznáte

 

 
Regionální muzeum, Veigertovský dům, Karlovo nám. 8, Kolín
16. 11. 2018 – 10. 2. 2019

Regionální muzeum v Kolíně ve spolupráci s Národním muzeem, Památníkem národního písemnictví a Studiem Barandov a. s. srdečně zvou na výstavu Josef Lada jak ho neznáte, jež představí tohoto oblíbeného autora v jiných souvislostech, než bylo doposud běžné.  Josef Lada byl známý spisovatel, malíř, ilustrátor a mimo to i proslulý karikaturista a divadelní výtvarník. Vedle toho je jeho výtvarné a literární dílo nerozlučně spjato s českým animovaným filmem, hranými pohádkami, které rozpohybovávají Ladovy hrdiny dodnes.
Návštěvníci se tak mohou těšit na původní kostýmy z pohádky Hrátky s čertem zapůjčené Filmovými ateliéry Barrandov Studio a.s. či na videoprojekci zapomenuté animované pohádky Čert a Káča, kde byl Lada výtvarníkem. Vystaveny budou oblíbené ilustrace Ladových hrdinů, které se staly předlohou pro ploškovou animaci. Pozornost přitáhnou i humorné karikatury a satiry či návrhy divadelních scén a kostýmů. Instalace výstavy bude oživena interaktivními prvky, stylizovanými filmovými kulisami a rekvizitami, které přiblíží ladovský svět malým návštěvníkům.

20.11.2018


54. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku - vyhlášená soutěž

 

 

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlásili už 54. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku

Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat prostřednictvím online formuláře od 15. listopadu 2018 do 17. ledna 2019...

20.11.2018


Transformace geometrie / Sbírky Siegfried Grauwinkel, Berlín a Miroslav Velfl, Praha

 

 
Galerie hl. města Prahy, Městská knihovna, 2. patro, Praha 1
28. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Výstavní projekt Galerie hlavního města Prahy Transformace geometrie představuje na profilu dvou významných soukromých sbírek – Sammlung Siegfried Grauwinkel, Berlín a Miroslav Velfl, Praha – mimořádná díla významných českých i zahraničních umělců, která vycházejí z reduktivních geometrických, respektive strukturálních konceptů. Poprvé v tomto rozsahu zprostředkovává divákům vzájemný dialog dvou sběratelských strategií v rámci stejného tématu, který zároveň vytváří zajímavý prostor pro uvažování o jejich spojitostech a naopak rozdílnostech.
Berlínský sběratel Siegfried Grauwinkel buduje svou sbírku již přes třicet let. Z původně širšího konceptu se postupně přeorientoval na konkrétní umění a geometrické formy obecně, které v současnosti rozšiřuje o příklady fundamentální a radikální malby. Také dlouhodobě budovaná sbírka českého sběratele Miroslava Velfla měla původně širší záběr; v posledních letech se však sběratel zcela soustředil na konstruktivistické tendence českého i zahraničního umění období od šedesátých let dvacátého století až do počátku nového tisíciletí...www.ghmp.cz


20.11.2018


Workshop: Od pramene k edici. K digitalizaci v Literárním archivu PNP

 

 
Památník národního písemnictví, Sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 - Hradčany
21. 11. 2018 ve 14.00 hod

Workshop byl připraven v rámci grantového projektu NAKI II DG16P02H033 Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi a představí mimo jiné první výsledky projektu. Záměrem organizátorů je rovněž iniciace debaty ke koncepci digitalizace fondů Literárního archivu PNP se zástupci odborné veřejnosti...
více informací:


 

20.11.2018


Culturenet - nové zprávy

 

   
Aktuality Culturenet 42/2018...

20.11.2018


Náchodský výtvarný podzim - 35. ročník přehlídky umění regionu - pozvánka

 

20.11.2018


Wenceslaus Hollar Bohemus - řeč jehly a rydla

 

 
Památník národního písemnictví, Praha

Virtuální výstava jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století připomínající 410. výročí od  narození a 340 let od úmrtí Václava Hollara. Představena bude kolekce rytin z fondů Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu a Arna Sáňky, mezi kterými se nachází široký okruh témat. Například s náměty městských vedut, krajin, žánrových výjevů, portrétů, karikatur či mytologických, historických i politických událostí a map. V neposlední řadě jsou součástí sbírky také grafiky zachycující rostlinné, zoomorfní či jiné přírodopisné motivy a kostýmní tvorba. Výstava se připojí k akcím „ROKU GRAFIKY“, který vyhlásil SČUG HOLLAR k příležitosti stoletého výročí od založení spolku. Výstava je zpřístupněna na:

13.11.2018


Zemřela PhDr. Alena Potůčková...

 

 
PhDr. Alena Potůčková, historička umění, kurátorka, překladatelka
19. 3.1953 Roudnice nad Labem - 6. 11. 2018

Alena Potůčková vstoupila na svou profesní dráhu v roce 1977 do oddělení regionálních galerií Národní galerie v Praze. Tento začátek signalizuje její celoživotní přesvědčení o poslání sbírkotvorných galerijních institucí na území dnešní ČR a Slovenska. Od počátku 90. let byla kurátorkou Sbírky moderního umění NG, odkud z popudu ředitele Jana Sekery přešla v roce 1992 k němu do tehdejší Středočeské galerie v Praze. V této instituci, přejmenované v roce 1993 na České muzeum výtvarných umění v Praze, se Alena jako kurátorka sbírky malby stala „hybnou silou“ v koncipování jejího výstavního programu a sbírkotvorné strategie. Hrála tak klíčovou roli ve vrácení galerie svému zakládajícímu statutu muzea moderního a současného umění. Soustavně se věnovala realizaci sbírkových výstav, které nejen sloužily jako „výkladní skříň“ bohatého sbírkového fondu ČMVU, ale poskytovaly programovou platformu pro akviziční záměry. Tyto výstavy (konané v Praze, v regionech i mezinárodně) zároveň suplovaly funkci stálé expozice, která před přesídlením galerie do Kutné Hory nebyla v Praze z prostorových důvodů uskutečnitelná. Ve spolupráci se svou blízkou kolegyní Vlaďkou Mazačovou Alena odborně zpracovala sbírkový fond ČMVU pro průkopnický a vysoce oceněný projekt „Sbírky online“. V letech před svým odchodem z ČMVU, aby se v roce 2008 stala ředitelkou Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, vypracovala důkladnou (leč nerealizovanou) koncepční vizi pro budoucí Centrum umění v bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře, kam galerie přesídlila již pod názvem GASK – Galerie Středočeského kraje v roce 2009. Vztah s „domácí“ galerií, jejíž dnešní podobu pomáhala spoluutvářet, se k našemu velkému potěšení obnovil, kdy se Alena v roce 2017 stala členkou nákupní komise GASK...více:

13.11.2018


Nejkrásnější české knihy roku 2017

 

 
Moravská galerie, Pražákův palác, Brno
15. 11. 2018 - 31. 1. 2019

Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2017 představuje oceněné knihy v již 53. ročníku stejnojmenné soutěže...

13.11.2018


Tisková zpráva: Staatliche Kunstsammlungen Dresden - výstavy v roce 2019

 

13.11.2018


ZLOMOVÉ OSMIČKY

 

 
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ, Havlíčkovo nám. 18
26. 10. – 9. 12. 2018

Výstava představuje aktuální tvorbu několika současných komiksových autorů reflektující zlomové události československých dějin – léta 1918, 1938, 1948, 1968 neotřelou komiksovou a ilustrační optikou....

13.11.2018


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zve na akce...

 

   

DESIGNÉŘI V GALERII  - 17. 11. 2018 od 8.30 do 16.00 hodin...

PODZIMNÍ GALERIJNÍ KURZ GRAFIKY -
18.10., 1.11., 8.11., 15.11. a 22.11. 2018 vždy od 15.30 do 18.00 hodin...

13.11.2018


Jaroslav Valečka - „Tichá cesta do tmy“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1
14. 11. - 9. 12. 2018

Zveme na zahájení výstavy „Tichá cesta do tmy“ Jaroslava Valečky, zakládajícího člena česko-slovenské skupiny Central Europe Stuckists....

13.11.2018


Culturenet - nové zprávy

 

   
Aktuality Culturenet 41/2018...

13.11.2018


Michal Škapa – Babylon

 

 
GALERIE VILLA PELLÉ, PELLÉOVA 10 / PRAHA 6
21. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Babylon je dosud největší samostatná výstava Michala Škapy. Po dvou předchozích sólovkách, kde bylo akcentováno zaujetí písmem a kódováním, odkrýváme další vrstvu, kterou umělec paralelně rozvíjí – komplexní a detailní kompozice vytvořené kolážovým stylem...

13.11.2018


LEGENDY Gr2

 

 
Novoměstská radnice, Galerie ve věži, Praha 2
7. — 29. 11. 2018

Výstava 32 umělců z Kokoliova ateliéru Grafika 2 pražské AVU, včetně Šárky Trčkové (†2015). K výstavě je uvedena obsáhlá monografie Šárky Trčkové, které je celý projekt věnován...

 

06.11.2018


ONDŘEJ MICHÁLEK : NOVÁ ÚTOČIŠTĚ

 

 
Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary
9. 11. 2018  - 6. 1. 2019

Autor se věnuje volné grafické tvorbě a grafickému designu úspěšně od 70. let 20. století, kdy absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Za svá osobitá i technicky vyprecizovaná grafická díla se dočkal řady mezinárodních i tuzemských ocenění...

06.11.2018


Připomínáme: Vyhlášené soutěže - nabídka

 

06.11.2018


Boris Jirků : Ilustrace a grafika

 

 
Galerie Ve Věži,  Mělník
12. 11. 2018 - 6. 1. 2019

Výstava akademického malíře prof. Borise Jirků představí výběr z jeho rozsáhlé výtvarné tvorby.
Součástí kolekce budou autorské bibliofilie a grafiky doplněné desítkou ex libris. Vše se týká knih, ilustrací a cesty k nim – hledání ideálního způsobu vyjádření ke každé konkrétní knize – vybrané realizované knihy budou součástí výstavy.

28. 11. v 17.30 - Komentovaná prohlídka s autorem výstavy

Během výstavy budou v dětském koutku připraveny pracovní listy se spirografem. Tato výtvarná pomůcka je zábavná nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tvoří se s ní zajímavé geometrické obrazy za pomoci různě tvarovaných ozubených kol.
V mělnické knihovně bude připravena výstavka autorových nejznámějších knih. Vstup volný

06.11.2018


Karel Jaromír Erben... a život lidský jako sen!

 

 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
7. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Výstava Karel Jaromír Erben...a život lidský jako sen! s podtitulem Bojte se lidí, ne přízraků! se řadí k tématickému cyklu, ve kterém krajská galerie pokračuje...

06.11.2018


GENERÁL PELLÉ a čeští umělci ve Velké válce

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
do 11. 11. 2018

K oslavám výročí založení republiky se Galerie Villa Pellé připojuje mimořádnou výstavou věnovanou generálu Maurici Josephu Césarovi Pellému. Osobnosti spojené s dějinami mladého Československa, jejíhož jména je galerie hrdým nositelem. Generál Pellé měl vedle vojenských a diplomatických služeb velký podíl i na kulturním životě a byl také vynikající kreslíř. Na výstavě s názvem „Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce“ jsou k vidění Pelléovy kresby krajin a architektury či jeho bravurně pojaté karikatury. Návštěvníci se však mohou těšit i na díla významných českých autorů, kteří byli přímými účastníky První světové války ze sbírek Vojenského historického ústavu – Františka Kupky, Josefa Váchala, Emila Filly, Otty Gutfreunda a dalších.

06.11.2018


VELVET LAND

 

 
Art & Event Gallery Černá labuť, Praha 1
25. 10. – 25. 11. 2018

V rámci výstavy Velvet Land představuje významná berlínská galerie Deschler, která nedávno oslavila 20 let svého trvání, v Art & Event Galerii Černá Labuť díla Holgera Bära, Jaye Marka Johnsona, Jörna Grothkoppa, Mariano Rinaldi Goñi a Tonyho Conwaye.

Výstava předkládá pět různých přístupů současného umění ke klasickým tématům: krajina, akty a portréty, které odráží a kriticky reflektují vnitřní svět člověka skrze vzrůstající digitalizaci. Digitální obrazy, ať už na monitorech počítačů či na obrazovkách Smartphone telefonů, zaujímají stále větší prostor v každodenním vnímání našeho okolí a v přibývající míře utvářejí zvyky diváků a ovlivňují kulturně podmíněné horizonty vnímání. Nutně se tím mění i náš pohled na krajinu/akty/portréty, jejichž představa byla v umění již vždy silně kulturně podmíněna...více:

06.11.2018


Retrospektiva

 

 
Milena Bartlová: Retrospektiva

Nakladatelství UMPRUM vydává novou knihu Mileny Bartlové. Dvacet pět vybraných studií z let 1999-2018 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby...

Uvedení knihy ve čtvrtek 15. 11. 2018 v 17 hodin, Literární kavárna Řetězová, Praha 1

06.11.2018


Kurz knižní vazby pro veřejnost

 

 
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, Knihvazačská dílna
termín kurzu 25. - 28. 1. 2019

Získejte základní knihařské dovednosti, naučte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji, poznejte různé druhy knihařských materiálů, získejte základní poznatky o knihařských výzdobných technikách - o mramorování papíru a ražbě...

06.11.2018


Hza Bažant: Vlasy – Oči – Smrt

 

 
Jatka78, Pražská tržnice, haly č. 7 a 8, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
6. listopadu - 16. prosince 2018

Název instalace Hza Bažant: Vlasy – Oči – Smrt vychází ze tří pohádek Karla Jaromíra Erbena, které uvozují ohledávání forem reality, které autora bezprostředně obklopují a jimž se snaží porozumět. Tentokrát je v dlouhodobém procesu zkoumaným médiem světlo a stín. Noční ulice, kde žhavý bod svářečky rozehrává gigantické divadlo na průčelí domů. Stíny větví na podlaze dětského pokoje za větrné noci. Světla reflektorů projíždějícího auta na stropě, když se snažím usnout. Erbenovy pohádky. Loutky. Umělé chlupy. Igelit. Jakou to má všechno souvislost? Proč to vůbec dělám? Děje se to vůbec?
U příležitosti vernisáže dne 5. 11. proběhl křest monografie, kterou vydalo v edici ZOOOM nakladatelství Analphabet Books.
Výstava vyvrcholí 1. prosince stínovým představením pod názvem ERBEN: VLASY.

06.11.2018


Gisèle Freund a Timm Rautert: Havel, Kundera a Sudek očima fotografů v roce 1967

 

 
GHMP, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
6. 11. 2018 - 3. 2. 2019

Výstava portrétů významných spisovatelů Pražského jara a předního českého fotografa Josefa Sudka vytvořené německo-francouzskou fotografkou Gisèle Freund a německým fotografem Timmem Rautertem při jejich pobytu v roce 1967 v Praze... více:

06.11.2018


EDUARD OVČÁČEK : STRUKTURY

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
31. 10. -  25. 11. 2018

Výstava konaná k 85. narozeninám umělce prezentuje jeho grafické práce vytvořené v šedesátých letech minulého století. Jeho strukturání grafické listy přibližují tvůrčí atmosféru a osobitou reflexi oné doby, kdy "abstraktní umění" bylo v Evropě součástí progresivní tvorby...

Kurátor výstavy: Richard Drury
 

30.10.2018


František Hudeček (1909–1990) v kresbě a grafice 40. letech 20. století

 

 
Národní galerie, Grafické kabinety, Veletržní palác 2. patro, Praha 7
2. 10. 2018 - 6. 1. 2019

Ve 40. letech Hudečkova tvorba prošla proměnou od přejímání vzorů k vlastnímu originálnímu řešení, které bylo spojeno s iniciačním nočním zážitkem, kdy objevil jedinečný námět, nočního chodce. Byla to evokace z meditativního a vzrušujícího nočního bloudění pražskými ulicemi. Předcházely mu kresby snových představ, vzpomínek, metafyzických pomníků...

30.10.2018


Květy 2018 – stoletý příběh

 

 
Topičův salon, Národní 9, Praha 1
5.11. ‑ 30.11.2018

VELIKÁ ČESKÁ VÝSTAVA PORCELÁNU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH UMĚLCŮ

Ke stému výročí založení republiky vytvořilo 26 renomovaných výtvarníků více než 100 kusů porcelánových originálů s jednotnou tematikou spojenou s historií, tradicí a specifikami České republiky. Expozici doplní autorské obrazy, kresby, sochy, grafické listy a jiné originály jednotlivých autorů.

Vystavující:
Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opocenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištek, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokác, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý

30.10.2018


Celebrating Print Volume 4 Number 1-2

 

 

Celebrating Print svazek 4 číslo 1-2  je k dispozici pro předobjednávku!

Čtvrtý (a poslední) svazek časopisu Celebrating Print obsahuje podrobné průzkumy projektů tří renomovaných umělců: Dory Maurer (Maďarsko), Victora Hulika (Slovensko) a Bojana Goliji (Slovinsko), dále Dorota Folga-Januszewska "hledá" plakát jako samostatnou uměleckou formu a Barbara Kalwajtysová, ředitelka Nadace Baruch, vypráví příběh sběratelů Anne a Jacquese Barucha, pomocí jejichž vytrvalosti mnoho uměleckých děl východního bloku skončilo v amerických muzejních sbírkách....

30.10.2018


Václav Johanus / Originály a grafika

 

 
Galerie Hrozen, České Budějovice
30. října - 30. listopadu 2018

Výtvarné dílo Václava Johanuse je ve své grafické symbolické formě i obsahu stručné, a dobře čitelné. V. Johanus své kresby rýsuje v přesné lince, tím je také charakteristický, a tato přesnost není nahodilá. Autor v ní z přírody či z viděného námětu nebo z prožité zkušenosti generuje to nejpodstatnější a nejvýmluvnější pro vyjádření zobrazovaného motivu, snaží se jít myšlenkově až na dřeň samé podstaty předmětu zbaveného všech zbytečností, a opět lineární stylizací či redukcí zpětně zobrazený motiv podle momentálního nápadu či inspirace měnit..( z textu výtvarného teoretika Jana Paula)...

30.10.2018


INTERNATIONAL LITHOGRAPHY TRIENNIAL II LITHO-KIELCE / 2018-19 - vyhlášená soutěž

 

30.10.2018


PELÍŠEK František / Pelichek Francis 1896-1937, kresby, návrhy, obrazy

 

 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům
2. listopadu - 31. 12. 2018

František Pelíšek rodák z Kutné Hory, absolvent UMPRUM u prof. Kysely, byl český malíř a grafik, který svůj talent plně rozvinul až po emigraci do Brazílie, kam odešel v roce 1920. O   dva roky později se dokonce stal řádným profesorem malby na Institutu Belas Artes v Portu Alegre.

30.10.2018


Dana Puchnarová - Šedesát let výtvarné práce

 

 
Galerie Navrátil, Vítkova 15, Praha 8
5. 11. - 14. 12. 2018

Souborná výstava Dany Puchnarové, malířky, grafičky, ilustrátorky, výtvarné pedagožky a publicistky, členky Spolku olomouckých výtvarníků a SČUG Hollar.

30.10.2018


Akademie výtvarných umění v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici externího kurátora Galerie AVU

 

30.10.2018


Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

 

 
Moravská galerie Brno, Místodržitelský palác
25. října 2018 - 24. února 2019

Josef Šíma je zásadním představitelem evropského moderního malířství. Výstava v Místodržitelském paláci připomíná Šímovu uměleckou dráhu od počátků v Brně, kdy se v jeho tvorbě projevovala fascinace moderními technologiemi, až po okamžik zakořenění mezi umělci pařížské avantgardy, které se potvrdilo jeho působením v umělecké skupině Le Grand Jeu (Vysoká hra). Umělci této skupiny se pokoušeli proniknout za hranice reálného, k čemuž používali všemožné prostředky - drogy, alkohol, spánkovou deprivaci, zatajování dechu nebo meditační techniky. Šímova tvorba zabstraktněla, vytvořil si poetiku vycházející převážně z vlastních zážitků spojených s výlety do přírody, či z hledání mytologických symbolů a kořenů lidstva. Na výstavě tak budou k vidění jeho obrazy snových krajin, parníků na Seině nebo portréty jeho přátel a rodiny. Josefa Šímu představíme také jako hlavního prostředníka mezi francouzskou a českou avantgardou...

25.10.2018


Gravure en clair-obscur Cranach, Raphaël, Rubens…

 

 
Musée Louvre, Rotonde Sully, Paříž
18. října 2018 - 14. ledna 2019

Šerosvitné rytiny, které byly výsledkem technického a uměleckého výzkumu zaměřeného na užití omezeného rozsahu barev, vyvolaly zájem mezi významnými malíři a staly se velice oblíbené po celé Evropě v letech 1510 -1650.  V této technice experimentovali např. Hans Baldung Grien, Parmigianino, Domenico Beccafumi nebo i Pierre Paul Rubens. Na nejreprezentativnějších dílech ze  sbírky Edmond de Rothschild z Louvru, katedry grafiky z Národní knihovny Francie a Nadace Custodia se snaží výstava zachytit dlouhou historii této produkce...více:

Obr.: Hans Burkgmair: Portrét Hanse Paumgartnera, © Musée Louvre

23.10.2018


Forgetting Remembering

 

 
Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street, 3rd Floor, New York
15. listopadu 2018, 18,30 - 20,30 hod

Zveme na výstavu současné grafické tvorby a uměleckých knih čtrnácti českých a slovenských autorů, kteří se věnují tradičním i digitálním metodám tisku. Kurátorkou výstavy je Katerina Kyselica...
 

23.10.2018


Jan Vičar se stal vítězem Ceny Mario Avati-Akademie výtvarných umění za r. 2018

 

 

Tisková zpráva Académie des beaux-arts - Institut de France ze dne 19. 10. 2018:

Odborná porota Akademie výtvarných umění v Paříži na svém mimořádném zasedání dne 12. října 2018 vybrala laureáta Ceny Mario Avanti 2018. Z 95 zúčastěných umělců se stal vítězem Jan Vičar...

23.10.2018


DOBRÝCH STO

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
26. 10. - 9. 12. 2018

DOBRÝCH STO“ aneb sto pozitivních událostí z uplynulých sta let československých dějin očima současných studentů oboru digitální ilustrace Fakulty umění a designu.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vědoma si své specializace na ilustraci připravila ke stému výročí republiky výstavní projekt ve spolupráci s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zdejšího oboru digitální ilustrace budou na této výstavě prezentovat dle vlastního výběru své pojetí výročí jako představení pozitivních událostí, skutků, činů, vynálezů, výkonů z každého jednotlivého roku. Studenti se záměrně vyhnuli zobrazení velkých dějinných událostí a soustředili se na každodennost československého člověka, na společenské, kulturní, přírodní, technické či sportovní události, které jednotlivce často zasáhly intenzivněji, než velké dějiny. Výstava bude realizována na ploše dvou výstavních sálů a její součástí bude edukační samoobslužný list a pro objednané skupiny z řad základní a středních škol edukační program.

23.10.2018


Situace sítotisku

 

 
Výstavní síň Sokolská 26, Moravská Ostrava
11. 10.- 23. 11. 2018

Výstava Situace sítotisku (Mezinárodní serigrafické sympózium Ostrava 2013-2018, International Serigraphy Symposium Ostrava 2013-2018/ISSO/, Výstavní síň Sokolská 26 Ostrava) je kurátorským výběrem (Z. Janáček, M. Sibinský, M. Weber), kterým se poprvé, po řadě zahraničních výstav (Slovensko, Polsko), představuje v prostorách významné ostravské galerijní instituce konvolut prací vzniklých v uplynulých pěti letech na Katedře grafiky a kresby Fakulty umění v Ostravě....

 

16.10.2018


Lenka Kahuda Klokočková: III International Lithography Days v Mnichově

 

 

Publikujeme článek Lenky Kahudy Klokočkové o mezinárodní přehlídce litografického umění (III Lithografietage International; III International Lithography Days), která se konala Ve dnech 29. 8. až 2. 9. 2018 v Mnichově...

16.10.2018


František Kupka a práce pro první republiku

 

 
Museum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
6. 10.  2018 – 27. 1. 2019

Expozice představuje jeden z důležitých, nicméně v kontextu Kupkových realizací ne tak často zmiňovaných momentů – jeho zapojení do snahy nalézt nový vizuální styl mladé republiky...

16.10.2018


Galerie HOLLAR zveřejnila výstavní plán na rok 2019...

 

16.10.2018


Emila Medková

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám.8, Praha 1
18. 10. -  27. 11. 2018

Průřez tvorbou jedné z nejzajímavěších českých fotografek představí její fotografie od čtyřicátých do osmdesátých let...

16.10.2018


Monika Immrová

 

 
Galerie Závodný, Husova 3, Mikulov
18. října - 1. prosince 2018

Zveme na výstavu sochařky Moniky Immrové, která v Galerii Závodný představí soubor velkoformátových betonových reliéfů, senzitivních sádrových plastik a prostorových objektů.  Vernisáž za přítomnosti autorky se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2018 v 18.00.

 

16.10.2018


„Kde domov můj“

 

 
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké 232
11. října 2018 – 31. prosince 2018

Výstavní projekt „Kde domov můj - SČUG Hollar k stému výročí republiky" přípravilo Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Rabasova galerie Rakovník. Cílem projektu je získat pohled na fenomén domova, jak jej chápou a ztvárňují ve své tvorbě současní umělci, grafici, členové SČUG Hollar...

09.10.2018


Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
10. října 2018 – 27. ledna 2019

Tématu středoevropské plenérové krajinomalby v prostoru rakousko-uherské monarchie v letech 1860–1890 dosud nebyla věnována příliš velká pozornost. Tato výstava je jedním z prvních pokusů zmapovat tvorbu malířů, kteří se pohybovali mezi dunajskou monarchií a soudobými centry výtvarného umění...

 

09.10.2018


Kde domov můj - publikace

 

 
KDE DOMOV MŮJ

Sdružení českých umělců grafiků Hollar vydává novou publikaci "Kde domov můj" k příležitosti stejnojmenné výstavy v Rabasově galerii Rakovník ... 

09.10.2018


Giambattista Tiepolo a synové

 

 
Národní galerie, Schwarzenberský palác, Praha 1
4. 10. 2018 -  6. 1 2019

Další z Grafických kabinetů NG je věnován průřezu grafickým dílem G. Tiepola a jeho synů, kteří navázali na tvorbu svého slavného otce...

02.10.2018


Černá země? Mýtus a realita

 

 
GVUO, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava
26. 9. 2018 – 6. 1. 2019

Výstava Černá země? Mýtus a realita přestaví prvorepublikové umění z let 1918 až 1938, které vzniklo v ostravském regionu, nebo jím bylo inspirované. K vidění bude tvorba známých, neznámých i zapomenutých umělců...

25.09.2018


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS